Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Sprawozdanie z realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa za rok 2023

Poniżej komunikat Magdaleny Węgrockiej-Szwalec, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

 

Nawiązując do komunikatu zamieszczonego na stronie Portalu Edukacyjnego
3 lipca 2023 roku, a dotyczącego sprawozdania z realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

https://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/273167,1821,komunikat,_narodowy_program_rozwoju_czytelnictwa_2_0_na_lata_2021-2025__-_wykaz_szkol_otrzymujacych_dotacje_w_2023_r_.html, informuję.

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/sprawozdanie-z-realizacji-w-2023-roku-priorytetu-3-narodowego-programu-rozwoju-czytelnictwa-20-na-lata-2021-2025 oraz stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=Narodowy_Program_Rozwoju_Czytelnictwa zostały opublikowane wzory formularzy sprawozdań wraz z instrukcją.

Formularze sprawozdań  należy wypełnić w formie papierowej i przekazać do Wydziału Edukacji przy ulicy Stachowicza 18 w terminie do 20 grudnia 2023 r. oraz w formie edytowalnej (Excel) na adres: finanse.ek@um.krakow.pl w tytule podając: Sprawozdanie z realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa za rok 2023”.

 

Jednocześnie przypominam, że komplet dokumentów sprawozdawczych stanowią Tabele Monitoringowe (arkusz pn. „Dane sprawozdawcze” dla danego kierunku interwencji, Formularz sprawozdania oraz Klauzula informacyjna dla beneficjentów Priorytetu 3 NPRCz.

 

Do sprawozdania należy dołączyć opisane i potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur.

 

UWAGA!

W sprawozdaniu jest konieczność podania rezultatów z realizacji programu, czyli np. zorganizowane spotkanie w celu promocji czytelnictwa wśród uczniów. Jeżeli nie ma takich wydarzeń, spotkań, bardzo proszę o wpisanie, że takie wydarzenie, spotkanie, współpraca planowana jest w innym terminie (proszę określić termin).

 

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Węgrocka-Szwalec

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Kowynia
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2023-11-30
Data aktualizacji: 2023-11-30
Powrót
Znajdź