Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Komunikat w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

Przypomnienie o obowiązku sporządzenia sprawozdań z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku - pismo Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji UMK

Dyrektorzy

Samorządowych szkół i placówek oświatowych

Dyrektor

Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

 

 

Przypominam Państwu o obowiązku sporządzenia sprawozdań z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku: „Zbiorcze zestawienie zadań za I półrocze 2022 roku wg rozdziałów i kategorii zadań".

 

Druki należy wygenerować ze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (z wyjątkiem sprawozdania S-5 które należy sporządzić w programie Excel), który zgodnie z Zarządzeniem Nr 2690/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uruchomienia: modułu Kadry w zakresie Płac oraz modułu Finanse w zakresie Należności i Zobowiązań oraz Księgi Głównej, Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Gminie Miejskiej Kraków, jest systemem obowiązującym w szkole/placówce. Sposób generacji sprawozdań opisuje załącznik do niniejszego pisma.

Sprawozdania S-6, S-10, S-11, S-16 winny zostać zatwierdzone w systemie (analogicznie jak sprawozdania RB).

Przypominamy, że ww. sprawozdania należy sporządzić w groszach.

Ww. sprawozdania w formie papierowej proszę składać do Wydziału Edukacji UMK, ul. Stachowicza 18 w dwóch egzemplarzach w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2022 roku.

Jednocześnie proszę o przygotowanie sprawozdania o realizowanych przedsięwzięciach bieżących (druk WPF-Ib). Sprawozdanie proszę złożyć w terminie do 15 lipca 2022 wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej przesłać na adres: finanse.ek@um.krakow.pl .

UWAGA!

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie sporządza sprawozdanie ZBIORCZE dotyczące realizowanych przez siebie zadań (S-8), zadań realizowanych przez obsługiwane placówki (S-7) oraz sprawozdanie o  realizowanych przedsięwzięciach bieżących (WPF-Ib).

W przypadku kiedy w danym rozdziale występuje więcej niż jedna kategoria zadania MCOO sporządza zestawienie ZBIORCZE tylko do rozdziału (S-10).

 

Ww. sprawozdania przedkłada w formie papierowej do Wydziału Edukacji UMK, ul. Stachowicza 18 w dwóch  egzemplarzach w nieprzekraczalnym terminie do 20 lipca 2022 roku.

Ponadto przypominam, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 1708/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12.07.2019 r. w sprawie sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa oraz planowania i realizacji budżetu Miasta Krakowa, należy bezpośrednio przekazać do Wydziału Budżetu Miasta formularze P-4 i WPF-ND w terminie do 20 lipca 2022 r. Wersje elektroniczną sprawozdania proszę przesłać na adres finanse.ek@um.krakow.pl.

Na dalszym etapie, w przypadku zmiany zaplanowanych dochodów należy przesłać formularz P-5 i formularz WPF-ND zawierające same zmiany dochodów.

 

Z poważaniem,

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Węgrocka-Szwalec

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Kowynia
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2022-07-08
Data aktualizacji: 2022-07-08
Powrót
Znajdź