Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Projekty planów finansowych na rok 2022

Poniżej pismo Magdaleny Węgrockiej-Szwalec, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji skierowane do Dyrektorów samorządowych szkół i placówek oraz Dyrektora MCOO.

EK-06.3021. 92 .2021.AK                            

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

Samorządowych szkół i placówek

Dyrektor

Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

 

                W nawiązaniu do pism Wydziału Budżetu Miasta dotyczących projektu budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 przyjętego i przekazanego pod obrady Rady Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 3206/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2021 roku, proszę o przygotowanie projektów planów finansowych na drukach:

 

P-22 - wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi do projektu planu finansowego / planu finansowego w roku;

oraz wygenerowanych z systemu PABS (ścieżka dostępu w załączeniu):

 

P-24 - projektu planu finansowego / plan finansowy dochodów i wydatków jednostki budżetowej;

P-28 - projekt planu finansowego / plan finansowy dochodów i rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych,

 

zgodnie z Zarządzeniem Nr 1708/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa oraz planowania i realizacji budżetu Miasta Krakowa oraz przekazanie ich w dwóch egzemplarzach do Wydziału Edukacji ul. Stachowicza 18 w nieprzekraczalnym terminie do 3 grudnia 2021 roku.

Placówki obsługiwane przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie składają ww. projekty planów w terminie uzgodnionym z Centrum, a Centrum składa do Wydziału Edukacji w terminie do 7 grudnia 2021 roku. 

 

                Nadmieniam, że zgodnie z art. 70 ust. 2 pkt 2, art. 80 ust. 2 pkt 2  i art. 84 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe projekt planu finansowego szkoły powinien zostać zaopiniowany przez radę szkoły lub placówki (a w razie jej braku przez radę pedagogiczną) oraz radę rodziców.

                Jednocześnie przypominam, sposób opracowywania planu finansowego określają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz akty wykonawcze do tej ustawy, a szkoła lub placówka działa na podstawie zatwierdzonego planu finansowego, który jest częścią budżetu jednostki samorządu terytorialnego, będącej organem prowadzącym  szkołę lub placówkę.               

 

Z poważaniem,

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Wegrocka-Szwalec

 

Załącznik - Generowanie druków P-24, P-28 w systemie PABS

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Kowynia
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2021-11-17
Data aktualizacji: 2021-11-17
Powrót
Znajdź