Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zajęcia wspomagające dla uczniów - aktualizacja

Poniżej komunikat Magdaleny Węgrockiej-Szwalec, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji ws. realizacji zajęć.

Szanowni Państwo,

 

Nawiązując do komunikatu z 9 września 2021 roku dotyczącego zajęć wspomagających dla uczniów uprzejmie informuję, że na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 38, z późn. zm.), na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 25 sierpnia 2021 r. nr DWST-WSST.318.2876.2021.MS, zostały przyznane dla Miasta Krakowa w części gminnej i powiatowej na rok 2021 środki finansowe z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

W związku z powyższym proszę o realizację zajęć z uczniami. Wynagrodzenie dla nauczycieli proszę dokonać z planu finansowego szkoły. Poniesione wydatki na ten cel zostaną Państwu zwrócone poprzez zwiększenie planu finansowego, które nastąpi po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Miasta Krakowa w dniu 6 października 2021 r.

 

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Węgrocka-Szwalec

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Kowynia
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2021-09-20
Data aktualizacji: 2021-09-20
Powrót
Znajdź