Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Poniżej komunikat Dariusza Domajewskiego, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji skierowany do dyrektorów szkół i placówek.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

 

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pojawił się komunikat, iż 10 września 2021 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

 

Na stronie MEiN są do pobrania wnioski dla dyrektorów placówek wychowania przedszkolnego oraz dla dyrektorów szkół:

 

Rozpoczyna się realizacja Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

 

Z Programu w 2021 roku mogą skorzystać:

 

 1. publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych
  i niepublicznych szkołach podstawowych,
 2. publiczne i niepubliczne:

a) szkoły podstawowe,

b) szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej,

c) szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego,

 1. szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
 2. publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne.

 

Wsparcie finansowe może być udzielone:

 

 1. w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na:

a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3‑6 lat, ,

b) realizację działań promujących czytelnictwo:

 1. w odniesieniu do szkół na:

a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,

b) zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:

 • zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
 • zakup oprogramowania dla bibliotek,
 • zakup czytników e­‑booków,
 • zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,

c) realizację działań promujących czytelnictwo.

 

 

Wysokość wsparcia finansowego wynosi:

 

 1. dla placówek wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza:

a) nie więcej niż 25 dzieci – 1 500 zł,

b) od 26 do 75 dzieci – 2 500 zł,

c) więcej niż 75 dzieci – 3 000 zł,

 1. dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi nie więcej niż 70, z wyjątkiem szkół polskich – 3 000 zł;
 2. dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi od 71 do 170, z wyjątkiem szkół polskich – 4 000 zł;
 3. dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi więcej niż 170, z wyjątkiem szkół polskich – 12 000 zł;
 4. dla bibliotek pedagogicznych – 3 000 zł;
 5. dla szkół polskich, w których liczba uczniów wynosi:

a) nie więcej niż 70 – 2 500 zł,

b) od 71 do 170 – 3 000 zł,

c) więcej niż 170 – 4 500 zł.

 

 

WYTYCZNE ORGANU PROWADZĄCEGO:

 1. Dyrektorzy ww. typów placówek, którzy chcą otrzymać wsparcie finansowe przesyłają w terminie do 15 września br., do godziny 15:30 poprawnie wypełniony wniosek.
 2. Wniosek należy przesłać na adres:  finanse.ek@um.krakow.pl w wersji edytowalnej (Word),
 3. Uzupełniony wniosek należy podpisać, a następnie zrobić skan podpisanego wniosku,
 4. Skan podpisanego wniosku należy zapisać w formacie „PDF” w jednym pliku (nie zapisujemy każdej strony wniosku jako oddzielnego pliku) i przesłać w terminie jw. na ww. adres mailowy,
 5. Wniosek złożony po terminie, wypełniony niepoprawnie lub niepełny, przesłany w innym formacie niż „pdf” jak również przesłany w kilku plikach, nie będzie uwzględniony w zbiorczym wniosku organu prowadzącego.
 6. Oryginał wniosku proszę złożyć do Wydziału Edukacji ul. Stachowicza 18 w Krakowie, terminie do 15 września br.

 

Z poważaniem,

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Dariusz Domajewski

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Kowynia
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2021-09-13
Data aktualizacji: 2021-09-15
Powrót
Znajdź komunikat