Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zajęcia wspomagające dla uczniów

Poniżej komunikat Dariusza Domajewskiego, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji ws. realizacji zajęć.

Szanowni Państwo,

23 sierpnia br. wniosek Gminy Miejskiej Kraków o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 z rezerwy z tytułu dofinansowania realizacji zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego (kryterium VII)  został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Minister Edukacji i Nauki, pismem z dnia 25 sierpnia br. nr DWST-WSST.318.2876.2021.MS wystąpił z wnioskiem do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionych w załączniku (Lista jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 z rezerwy z tytułu dofinansowania realizacji zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego (kryterium VII) zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia br. - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)). Ostateczną decyzję podejmie Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 38 ze zm.) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Po otrzymaniu przez Gminę Miejską Kraków zwiększonej subwencji oświatowej, plany finansowe szkół, których dyrektorzy wystąpili do gminy z wnioskiem zostaną zwiększone i możliwa będzie realizacja zajęć.

Z poważaniem,

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Dariusz Domajewski

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Kowynia
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2021-09-09
Data aktualizacji: 2021-09-09
Powrót
Znajdź komunikat