Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zmiany w klasyfikacji budżetowej od 1.01.2022 r.

Poniżej komunikat Magdaleny Węgrockiej-Szwalec, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji skierowany do dyrektorów samorządowych przedszkoli, szkół i placówek

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

samorządowych przedszkoli, szkół
i placówek

 

 

Informuję, że 29 lipca 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Nr 1382 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Proszę o wnikliwe zapoznanie się z treścią ww. rozporządzenia albowiem od 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie istotne  zmiany, m.in.:

- w załączniku nr 2 polegające na przeniesieniu rozdziału „Świetlice szkolne” z działu „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza” do działu „801 – Oświata i wychowanie” poprzez uchylenie rozdziału „85401 Świetlice szkolne” oraz utworzenie rozdziału „80107 Świetlice szkolne”,

- w załączniku nr 4  polegające na dodaniu paragrafu „479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” oraz paragrafu „480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”. Zmiany te polegają na wyodrębnieniu wynagrodzeń nauczycieli z paragrafu „401 Wynagrodzenia osobowe pracowników” i „404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne”.

 

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Węgrocka-Szwalec

 

 

Załącznik:

- Dz. U. Nr 1382 z 29 lipca 2021 r.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Kowynia
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2021-08-20
Data aktualizacji: 2021-08-20
Powrót
Znajdź komunikat