Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

500 zł - Rządowe wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną - AKTUALIZACJA 27.11.2020

Poniżej pismo Magdaleny Węgrockiej-Szwalec, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji skierowane do Dyrektorów samorządowych szkół i placówek

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek

 

 

         Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020, każdy nauczyciel zatrudniony w szkole publicznej i niepublicznej może  otrzymać dofinansowanie w kwocie 500 zł na zakup sprzętu w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do internetu.

         Wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi
(wzór w załączeniu) wraz z fakturami lub paragonami nauczyciel składa w szkole lub placówce, w której jest zatrudniony w terminie do 7 grudnia 2020 r. Jeśli nauczyciel pracuje w kilku szkołach, wniosek może złożyć tylko jeden raz, dyrektorowi jednej z nich wraz z oświadczeniem, że nie złożył i nie złoży wniosku w innych jednostkach systemu oświaty.  Wszelkich informacji na temat dofinansowania udziela nauczycielowi Dyrektor szkoły lub placówki.

         Dyrektor szkoły lub placówki, składa wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi wraz z załącznikami do organu prowadzącego - Wydziału Edukacji lub Wydziału Sportu w nieprzekraczalnym terminie do 7 grudnia br.  w sposób opisany poniżej, czyli za pomocą poczty elektronicznej po uprzednim zaszyfrowaniu danych.

         Dyrektor szkoły lub placówki  w nieprzekraczalnym terminie do 11 grudnia br. do godziny 14.00 przesyła w formie elektronicznej listę nauczycieli uprawnionych do otrzymania dofinansowania na adres: finanse.ek@um.krakow.pl (tabela wg załączonego wzoru).

         Przesyłając  zestawienie wniosków dotyczących dofinansowania proszę pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu danych osobowych nauczycieli,  poprzez zaszyfrowanie przesyłanego załącznika przy pomocy  programu 7-zip oraz przesyłaniu hasła wraz z nazwą szkoły / placówki / zespołu smsem na numer komórkowy: 887-201-606 lub 519-323-669 (numer Wydziału Edukacji).

         W przypadku placówek oświatowych nadzorowanych przez Wydział Sportu  Dyrektor przesyła listę nauczycieli w terminie jw. na adres: sp.umk@um.krakow.pl natomiast hasło do wniosku na adres:  Jerzy.Gasiorowski@um.krakow.pl

 

Refundacji  podlegać będą tylko zakupy dokonane pomiędzy 1 września, a 7 grudnia br.

 

           Jednocześnie informuję, że w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Edukacji Narodowej jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć przysługuje nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowo-wychowawczych, w tym:

  • w placówkach wychowania pozaszkolnego (pałacach młodzieży, młodzieżowych domach kultury, międzyszkolnych ośrodkach sportowych, ogniskach pracy pozaszkolnej, ogrodach jordanowskich, pozaszkolnych placówkach specjalistycznych)
  • w szkolnych schroniskach młodzieżowych.
  • w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

            Jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania nie obejmuje natomiast nauczycieli realizujących podstawę programową rocznego wychowania przedszkolnego, którzy prowadzą zajęcia wyłącznie w  przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub w innych formach wychowania przedszkolnego.

 

Link do strony MEN- przydatne informacje

https://www.gov.pl/web/edukacja/rzadowe-wsparcie-500-zl-dla-nauczycieli-na-zakup-sprzetu-do-nauki-zdalnej

Rozporządzenie MEN

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002047/O/D20202047.pdf

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002048/O/D20202048.pdf

 

Załączniki:

1) Wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi,

2) Tabela do wniosku 500 zł dla nauczycieli.

 

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Węgrocka-Szwalec

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Kowynia
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2020-11-26
Data aktualizacji: 2020-11-27
Powrót
Znajdź komunikat