Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Wykonanie § 4040 na koniec okresu sprawozdawczego

Poniżej pismo Magdaleny Węgrockiej-Szwalec, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji, dotyczące wykonania § 4040 na koniec okresu sprawozdawczego

EK-06.36.2020.AK

 

Dyrektorzy

Szkół i Placówek Oświatowych

nadzorowanych przez Wydział Edukacji

Dyrektor

Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

 

        W związku z analizą stopnia realizacji planów finansowych poszczególnych szkół i placówek oświatowych w §4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wg stanu na dzień 31.05.2020 roku informuję, że wykonanie ww. paragrafu na koniec okresu sprawozdawczego powinno wynosić 100%.

        Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1872) dodatkowe wynagrodzenie roczne jest wypłacane nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie. Wyjątkiem jest wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikowi, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku z likwidacją pracodawcy, wówczas wynagrodzenie roczne wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

        W związku z powyższym, proszę najpóźniej do 15 lipca 2020 r. dokonać stosownego przeniesienia środków niewykorzystanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne (w zaokrągleniu co najmniej do dziesiątek złotych) na wynagrodzenia osobowe lub pochodne od wynagrodzeń (tj. § 4010, § 4110, § 4120), tak aby w sprawozdaniach Rb-28S za miesiąc lipiec 2020 roku wykonanie na paragrafie 4040 w stosunku do planu wynosiło 100%.

        Przeniesień dokonuje dyrektor szkoły/placówki oświatowej na podstawie stosownego powiadomienia, zgodnie z upoważnieniem udzielonym w §3 Zarządzenia Nr 283/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z późniejszymi zmianami oraz w sprawie upoważnienia dyrektorów miejskich jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020.

Z poważaniem,

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Węgrocka-Szwalec

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Kowynia
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2020-06-25
Data aktualizacji: 2020-06-25
Powrót
Znajdź komunikat