Środki przeznaczone na specjalną organizację nauki i metody pracy w szkołach ogólnodostępnych

W załączeniu komunikat Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji.

Środki przeznaczone na specjalną organizację nauki i metody pracy w szkołach ogólnodostępnych
Fot. Pixabay.com

Szanowni Państwo

Dyrektorzy samorządowych

szkół i placówek oświatowych ogólnodostępnych                                                                                    

  

W związku z przeprowadzoną przez Wydział Edukacji UMK analizą planów finansowych szkół ogólnodostępnych w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozdział 80149, 80150 i 80152) przypominam, że wydatki ponoszone z ww. rozdziałów powinny być wydatkami bezpośrednio związanymi z realizacją orzeczeń.

W związku z powyższym proszę Państwa Dyrektorów o wnikliwą analizę i wystąpienie o dokonanie stosownych zmian w planach finansowych jednostek.

Z poważaniem,

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Węgrocka-Szwalec

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Kowynia
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
POLECAMY
POLECAMY