Plany Finansowe na 2016 rok

Szanowni Państwo, W nawiązaniu do pism Wydziału Budżetu Miasta dotyczących planów finansowych na 2016 rok informuję, że uchwałą Nr XXXIV/549/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 roku...

Plany Finansowe na 2016 rok
Fot. Portal Edukacyjny

EK-06.3020.01.2016                                                         Kraków,  5 stycznia 2016 r.

Dotyczy: planów finansowych na 2016 r.                                              

 

Dyrektorzy

samorządowych szkól i placówek oświatowych

 

Dyrektor

Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie

 

W nawiązaniu do pism Wydziału Budżetu Miasta dotyczących planów finansowych na 2016 rok informuję, że uchwałą Nr XXXIV/549/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 roku został uchwalony budżet Miasta Krakowa na 2016 rok.

W związku z powyższym proszę o dostosowanie projektów planów finansowych do uchwały budżetowej i dostarczenie ich w trzech egzemplarzach do Wydziału Edukacji ul. Stachowicza 18 w terminie do 8 stycznia 2016 rok.

Zwracam jednocześnie uwagę, aby plany finansowe na rok 2016 były przygotowane na drukach:

P-22 – wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi;

P-24 – projekt planu finansowego / plan finansowy dochodów i wydatków jednostki budżetowej;

P-28 – projekt planu finansowego / plan finansowy dochodów i rachunku dochodów jednostek o których mowa w art 223 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych,

zgodnie z Zarządzeniem Nr 2940/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30.10.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 983/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa oraz planowania i realizacji budżetu Miasta.

Przygotowanie planów finansowych na rok 2016 na nieaktualnym druku, (niezgodnym z ww. zarządzeniem) będą zwracane do poprawy, co z powoduje nie dotrzymanie terminu.

Uwaga!

Placówki obsługiwane przez ZEO składają ww. plany do ZEO w terminie uzgodnionym z Zespołem, a ZEO składa do Wydziału Edukacji w terminie do 11 stycznia 2016 roku.

Z poważaniem,

DYREKTOR WYDZIAŁU

/-/

Anna Korfel-Jasińska

pokaż metkę
Osoba publikująca: WOJCIECH KALETA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
POLECAMY
POLECAMY