Rozliczenie dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół podstawowych i gimnazjów, Zgodnie z art. 22af ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty rozliczenie wykorzystania dotacji celowej...

Rozliczenie dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Fot. Portal Edukacyjny

EK-06.3021.168.2015                                                     Kraków, 4 stycznia 2016 r.

Dotyczy: rozliczenia dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy samorządowych

szkół podstawowych i gimnazjów

 

Dyrektor

Zespołu Ekonomiki Oświaty

w Krakowie

 

Zgodnie z art. 22af ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 z późn. zm.) rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe przez jednostkę samorządu terytorialnego należy sporządzić do dnia 31 stycznia 2016 roku.   

W związku powyższym proszę o dokonanie rozliczenia ww. dotacji celowej na załączonych drukach. Rozliczenie należy złożyć do Wydziału Edukacji ul. Stachowicza 18 w terminie do 12 stycznia 2016 roku.

Szkoły obsługiwane przez Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, przedkładają ww. rozliczenie przez dyrektora szkoły do ZEO, w terminie do 12 stycznia 2016 roku.

Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie sporządza zbiorcze zestawienie w terminie do 14 stycznia 2016 roku.

Z poważaniem,

DYREKTOR WYDZIAŁU

/-/

Anna Korfel - Jasińska

pokaż metkę
Osoba publikująca: WOJCIECH KALETA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
POLECAMY
POLECAMY