Rozliczenie średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2015 rok

W związku z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karty Nauczyciela proszę o przeprowadzenie analizy faktycznie poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w...

Rozliczenie średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2015 rok
Fot. Portal Edukacyjny

EK-06.3021.256.2015                                                     Kraków, 30 grudnia 2015 r.

Dotyczy: rozliczenie średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2015 rok.

 

Dyrektorzy

Szkół i Placówek

prowadzących samodzielną obsługę finansowo – księgową

 

Dyrektor

Zespołu Ekonomiki Oświaty

w Krakowie

 

W związku z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karty Nauczyciela proszę o przeprowadzenie analizy faktycznie poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach/placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 (datą graniczną przy generacji raportu powinien być 2015-12-31).

Tabele stanowiące raport wygenerowany ze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (instrukcja generowania raportu znajduje się na Forum Wiedzy ZSZO/Moduł Kadry/Ważne ogłoszenia – obszar Płace), podpisane przez Dyrektora szkoły/placówki i osobę sporządzającą należy złożyć w Wydziale Edukacji w nieprzekraczalnym terminie do 7 stycznia 2016 roku (WYJĄTEK: szkoły/placówki obsługiwane przez ZEO).

Szkoły / placówki obsługiwane przez Zespół Ekonomiki Oświaty, przedkładają wygenerowane ze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą, wydrukowane i podpisane przez osobę, która wygenerowała powyższy raport oraz dyrektora placówki tabele do ZEO, w terminie do 7 stycznia 2016 roku.

Zespół Ekonomiki Oświaty sprawdza przedłożone tabele pod kątem formalno-rachunkowym oraz zgodności z raportem generowanym na bieżąco w ZSZO.

Po zweryfikowaniu zestawienia pracownik ZEO obsługujący daną szkołę/placówkę umieszcza swój podpis na zestawieniu, przekazuje do podpisu Głównego Księgowego ZEO.

ZEO przesyła dokumenty do Wydziału Edukacji w terminie do 11 stycznia 2016 roku.

Wydział Edukacji po zweryfikowaniu poprawności raportów w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Oświatą sporządzi z systemu raport zbiorczy ze średnich wynagrodzeń nauczycieli w Gminie Miejskiej Kraków.

Z poważaniem,

DYREKTOR WYDZIAŁU

/-/

Anna Korfel - Jasińska

pokaż metkę
Osoba publikująca: WOJCIECH KALETA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
POLECAMY
POLECAMY