Aktualności dla szkół i placówek niesamorządowych

Konsultacje w sprawie tradycyjnego Systemu Informacji Oświatowej

W związku z powtarzającymi się błędami w tradycyjnych sprawozdaniach Systemu Informacji Oświatowej, Wydział Edukacji planuje zorganizować konsultacje z zakresu wprowadzania danych do SIO1. 

Rady Rodziców
2016-02-08

Szanowni Państwo, 
uprzejmie informuję, że wczoraj tj. 4 lutego 2016 roku odbyło się spotkanie inauguracyjne Zespołów Doradczych Rodziców działających przy Prezydencie Miasta Krakowa. 

Dotyczy elektronicznej rekrutacji do szkół i placówek niesamorządowych

Zawarta umowa pomiędzy Urzędem Miasta Krakowa a spółką ASSECO DATA SYSTEMS S.A. z siedzibą w Gdyni.

Przerwa serwisowa w działaniu portalu edukacyjnego.

Od dnia 12-01-2015r godz. 16:00 do 13-01-2015 godz. 23:00

Komunikat Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

W imieniu Pana Tadeusza Macha Dyżurnego CZK Miasta Krakowa przekazujemy informacje o stanie zanieczyszczenia powietrza .

Dotyczy nowego portalu edukacyjnego „NASZE SZKOŁY”

Informujemy, że Muzeum Narodowe w Krakowie organizuje 17 kwietnia 2015 r. w Centrum Konferencyjnym ICE Kraków konferencję dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek poświęconą...

Uprzejmie informuję, że została zawarta umowa pomiędzy Gminą Miejską Kraków – Urzędem Miasta Krakowa i Zakładem Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, na podstawie której, zgodnie z § 13 Gmina Miejska Kraków wyraziła zgodę aby oprogramowanie w zakresie służącym do przeprowadzania rekrutacji do szkół i przedszkoli, było udostępniane on – line szkołom i placówkom niesamorządowym. Na podstawie odrębnych, odpłatnych umów zawartych z ZUI OTAGO Sp. z o.o. szkoły i placówki niesamorzadowe, mogą być objęte systemem rekrutacji elektronicznej i zostać dołączone do listy wyboru szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. ZUI OTAGO Sp. z o.o. udziela informacji ww. temacie poprzez adres mailowy krakow@otago.pl lub pod numerem telefonu 12 379 30 74. DYREKTOR WYDZIAŁU EDUKACJI Anna Korfel-Jasińska

Szanowni Państwo Dyrektorzy niesamorządowych szkół podstawowych, w załączeniu przekazuję informację dotyczącą rozliczenia dotacji celowej na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych.

DOC

Rozliczenia dotacji celowej na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych

SERWIS  WWW.MOJESTYPENDIUM.PL 2014-08-13 13:29:15 (Aktualizacja: 2014-08-13 13:32:25) W serwisie www.mojestypendium.pl można znaleźć informację o wszystkich...

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY