Informacje dla dyrektorów na czas zawieszenia zajęć

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w całej Polsce będą zawieszone do 25 marca. Poniżej praktycznie informacje dla dyrektorów krakowskich przedszkoli, szkół i placówek.

Informacje dla dyrektorów na czas zawieszenia zajęć
Fot. pixabay.com

Podstawa prawna ograniczenia funkcjonowania jednostek

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które jest dostępne tutaj.

Cel działań: maksymalne ograniczenie skupisk ludzkich

Podejmowane działania mają na celu maksymalnie spowolnić możliwość rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 w Polsce.

Dyrektorzy powinni zapewnić ciągłość funkcjonowania placówki przez najbliższe dwa tygodnie, biorąc pod uwagę jednak główny cel kwarantanny – przebywanie jak najmniejszej liczby osób w kierowanych przez nich jednostkach.

W przypadku nauczycieli są oni zobowiązani do bycia w gotowości do świadczenia pracy. Pracownicy administracji i obsługi powinni przebywać w szkole w minimalnej możliwej liczbie, o ile nie jest możliwe zupełne zamknięcie jednostki. Nie jest to jednak przerwa od pracy podległych pracowników. Wynagrodzenia dla nauczycieli, jak i pracowników administracji i obsługi, będą wypłacone w pełnej wysokości, dlatego istotna jest organizacja pracy przez dyrektora, który decyduje o formie i sposobie realizacji zadań przez poszczególnych pracowników.

Przy podejmowaniu decyzji proszę o uwzględnienie głównego celu kwarantanny, to znaczy zmniejszenia możliwości przenoszenia wirusa poprzez kontakty między ludźmi. Nie oznacza to jednak zaprzestania wykonywania obowiązków przez pracowników, ale zmianę formy, miejsca i sposobów ich realizacji. 

Istnieje także możliwość wykorzystania urlopu wypoczynkowego, skorzystania ze specjalnego zasiłku opiekuńczego, zwolnienia lekarskiego.

Wnioski o zawieszenia zajęć w pozostałych jednostkach

Jednostki systemu oświaty w Polsce będą zamknięte do 25 marca, jednak z zapisów rozporządzenia wyłączone niektóre z nich. Zawieszenie zajęć nie dotyczy poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach dyrektorzy tego typu jednostek w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa mogą składać wnioski do organu prowadzącego o zgodę na zawieszenie zajęć na czas oznaczony.

Zasiłki opiekuńcze dla rodziców

Wprowadzona w życie przez rząd specustawa daje prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przysługującego rodzicom w przypadku zamknięcia szkół i przedszkoli z powodu epidemii. Zasiłek jest przyznawany maksymalnie na 14 dni dla rodziców mających dziecko w wieku do 8 lat. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej ZUS.

 

***

Aktualne informacje dotyczące funkcjonowania krakowskich przedszkoli, szkół i placówek będziemy publikować w Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa.

Dodatkowe informacje skierowane zarówno do dyrektorów, jak i nauczycieli oraz rodziców, są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ KOBYLAŃSKI
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY