Ważne! Wykaz szkoleń organizowanych w ramach wspomagania szkół i placówek dla nauczycieli, w tym pełniących funkcje kierownicze (…), na które zakończono przyjmowanie zgłoszeń.

W załączeniu wykaz szkoleń.

Ważne! Wykaz szkoleń organizowanych w ramach wspomagania szkół i placówek dla nauczycieli, w tym pełniących funkcje kierownicze (…), na które zakończono przyjmowanie zgłoszeń.
Fot. pixabay.com

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek

 

Uprzejmie informuję, że zakończono przyjmowanie zgłoszeń na następujące szkolenia organizowane w ramach wspomagania szkół i placówek dla nauczycieli, w tym pełniących funkcje kierownicze, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków:

 

8 listopada 2019 r.  - ,,Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna dyrektora i nauczyciela w praktyce’’

12 listopada 2019 r. - ,, Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po zmianach w szkołach i placówkach oświatowych’’

20 listopada 2019 r. - ,, Dyrektor szkoły jako dysponent finansów publicznych – zakres zadań i odpowiedzialności’’

22 listopada 2019 r. - ,,Zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży’’

25 listopada 2019 r. - ,,Żywienie zbiorowe w przedszkolu i szkole – zastosowanie się do wymagań Inspekcji Sanitarnej oraz Nowa Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży (od 4 do 18 lat) wg IŻŻ z roku 2019 – min. dziecko o specjalnych potrzebach żywieniowych’’

26 listopada 2019 r.  - ,,Prawo pracy ze szczególnym zwróceniem uwagi na przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy po zmianach w przepisach obowiązujących od 7 września 2019 r.’’

27 listopada 2019 r.  - ,,Najnowsze zmiany w prawie oświatowym’’

 

O tym, czy zostali Państwo zakwalifikowani na wybrane przez siebie szkolenie, poinformują drogą elektroniczną koordynatorzy z ramienia firmy Taxus Centrum Szkoleń.

 

 

Z wyrazami szacunku,

 

Barbara Mirek-Mikuła 

Kierownik 

Referatu Organizacyjnego 

Wydziału Edukacji 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA BATKO
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY