PODZIAŁ 0,4 % REZERWY CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ NA 2019 r.2

PODZIAŁ 0,4 % REZERWY CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ NA 2019 r.2
Fot. pixabay.com

EK-03.4424.439.2019                                                                                                                                                         

 

Dyrektorzy

krakowskich samorządowych szkół i placówek

prowadzących kształcenie zawodowe

 

Dotyczy:  PODZIAŁU 0,4 % REZERWY CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ NA 2019 r.

 

 

W związku z informacją Ministra Edukacji Narodowej dotyczącą kryteriów podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019, w tym na  dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia , w tym do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje
w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2019, zawartą na stronie:   

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/kryteria-podzialu-04-rezerwy-czesci-oswiatowej-subwencji-ogolnej-na-rok-2019

 

zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie załącznika 6c (wykaz sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych), który wraz z dokumentacją potwierdzającą rozpoczęcie kształcenia w 2019 r. w przedmiotowych zawodach (oświadczenie dyrektora szkoły, arkusz organizacyjny oraz pozytywna opinia wojewódzkiej rady rynku pracy) należy przekazać w formie papierowej do Wydziału Edukacji do 11 września 2019 r. i w formie elektronicznej na adres: piotr.siwecki@um.krakow.pl.

 

 

Dariusz Domajewski

Z-ca Dyrektora Wydziału

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Mariola Jezuita
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY