REALIZACJI PROGRAMU - POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU – LIMITY DLA SZKÓŁ NA LIPIEC 2019 R.

Limity

REALIZACJI PROGRAMU  - POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU – LIMITY DLA SZKÓŁ  NA LIPIEC 2019 R.
Fot. Portal Edukacyjny

Realizując zapisy § 8 uchwały nr XCV/1425/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania informuję, że łączna liczba dzieci i uczniów, którzy mogą zostać objęci pomocą w formie posiłków przyznawanych na podstawie decyzji dyrektora szkoły lub przedszkola w lipcu 2019 r. wynosi 30 osób.

Ze względu na okres wakacyjny oraz fakt, że niewiele placówek prowadzi dożywianie w tym okresie MOPS Kraków nie proponuje podziału limitu na poszczególne szkoły czy przedszkola. Placówki edukacyjne, które prowadzą dożywianie w okresie wakacji  i chciałyby objąć dzieci czy uczniów pomocą w postaci posiłków na podstawie decyzji dyrektora szkoły mogą wnioskować o przyznanie limitu – informacje w tym zakresie należy kierować na adres e-mail: dm@mops.krakow.pl. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Pokaż metkę
Osoba publikująca: PAULINA DZIKIEWICZ-ROŻNIATOWSKA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY