Marszałkowski program budowania pamięci historycznej o Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Samorządowych Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych,

 

Marszałek Małopolski ogłosił zasady wsparcia realizacji zadań wychowawczych szkoły w 2019 r. w zakresie budowania pamięci historycznej o Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej. Informacje o programie oraz o III edycji Akademii Dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej można znaleźć na stronie internetowej Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
https://mcdn.edu.pl/kresy-2019/

Marszałkowski program budowania pamięci historycznej o Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej
Fot. Portal Edukacyjny

Uprzejmie proszę dyrektorów szkół, którzy przygotowują wniosek o udzielenie pomocy finansowej gminie lub powiatowi na wsparcie realizacji zadań wychowawczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie budowania pamięci historycznej o Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej o zgłaszanie chęci uczestnictwa w projekcie do Wydziału Edukacji UMK, na adres e-mailowy: Teresa.Kotarba@um.krakow.pl tel. 12 616 5199.

 

Przypominam, że w cz. I, pkt. 5 ww. wniosku, należy podać rachunek Gminy Miejskiej Kraków „Dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej” nr 13 1020 2892 0000 5102 0664 7194. Jednocześnie informuję, że Wydział Edukacji nie przewiduje pokrycia ze środków budżetu Gminy Miejskiej Kraków wymaganego w projekcie wkładu własnego.

 

DYREKTOR WYDZIAŁU

Ewa Całus

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Kowynia
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY