Wydatki za 2018 rok

Szanowni Państwo, Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek oświatowych, W związku z koniecznością wyliczenia wydatków na 1 ucznia za 2018 rok proszę o zestawienie (wg Tabeli Nr 1 i Nr 2 – w załączeniu) ewidencjonowanych na koncie pozabilansowym (w ZSZO konto 960) w 2018 roku.

Wydatki za 2018 rok
Fot. Portal Edukacyjny

EK-06.3021.35.2019                                                                   Kraków, 7 luty 2019 r.

Dyrektorzy

Samorządowych szkół i placówek oświatowych

 

Dotyczy: WYDATKI ZA 2018 ROK

W związku z koniecznością wyliczenia wydatków na 1 ucznia za 2018 rok proszę o zestawienie (wg Tabeli Nr 1 i Nr 2 – w załączeniu) ewidencjonowanych na koncie pozabilansowym (w ZSZO konto 960) w 2018 roku:

  • Wydatków poniesionych przez szkołę/placówkę oświatową na rzecz innej jednostki organizacyjnej (Tabela Nr 1),
  • Wydatków ponoszonych przez inną jednostkę organizacyjną na rzecz danej szkoły/placówki oświatowej (Tabela Nr 2).

Tabele proszę przekazać w formie wydruku do Wydziału Edukacji  oraz pocztą elektroniczną na adres Agnieszka.Paleczny@um.krakow.pl w terminie do 21 lutego 2019 r.

Z poważaniem,

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

/-/ Magdalena Węgrocka-Szwalec

 

Tabela Nr 1 i Tabela Nr 2

Pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA PALECZNY
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY