REALIZACJI PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” – LIMITY DLA SZKÓŁ NA LUTY 2019 R.

Realizując zapisy § 8 uchwały nr XCV/1425/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania informuję, że łączna liczba dzieci i uczniów, którzy mogą zostać objęci pomocą w formie posiłków przyznawanych na podstawie decyzji dyrektora szkoły lub przedszkola w lutym 2019 r. wynosi 546 osób.

REALIZACJI PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” – LIMITY DLA SZKÓŁ  NA LUTY 2019 R.
Fot. Portal Edukacyjny

W załączeniu przekazuję propozycję wstępnego podziału limitu na miesiąc luty 2019 r. - wykaz szkół i przedszkoli, wraz z określoną liczbą dzieci i uczniów, którym może być  udzielona pomoc w postaci posiłku na podstawie decyzji dyrektora. Przy ustalaniu propozycji wstępnego limitu dla poszczególnych placówek edukacyjnych uwzględniono wnioski, jakie wpłynęły z poszczególnych placówek edukacyjnych od początku bieżącego roku szkolnego.

Proszę o przekazanie wykazu do wiadomości placówek oświatowych wraz z informacją o możliwości wnioskowania o zmianę proponowanych limitów. Informacje dotyczące zmian wskazanych przez MOPS limitów proszę przekazywać na adres e-mail: dm@mops.krakow.pl.

Załącznik  - limity na luty

Z poważaniem,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ELŻBIETA TROJAN
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY