Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych szkół i placówek oświatowych, Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, przypominamy o obowiązku sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu za 2018 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok
Fot. Portal Edukacyjny

EK-06.3021.35.2019                                                                                     Kraków, 30 stycznia 2019 r.                   

Dyrektorzy

Samorządowych szkół i placówek oświatowych

Dyrektor

Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
 

Dotyczy: SPRAWOZDAŃ Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK.

Przypominam Państwu o obowiązku sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu za 2018 rok „Zbiorcze zestawienie zadań za 2018 rok wg rozdziałów i kategorii zadań".

Druki należy wygenerować ze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (z wyjątkiem sprawozdania S-5, które należy sporządzić w programie Excel), który zgodnie z Zarządzeniem Nr 2690/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uruchomienia: modułu Kadry w zakresie Płac oraz modułu Finanse w zakresie Należności i Zobowiązań oraz Księgi Głównej, Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Gminie Miejskiej Kraków, winien być systemem obowiązującym w szkole/placówce. Sposób generacji sprawozdań opisuje załącznik do niniejszego pisma.

Sprawozdania S- 9, S-15 i S-19 winny zostać zatwierdzone w systemie (analogicznie jak sprawozdania RB).

Ww. sprawozdania w formie papierowej proszę składać do Wydziału Edukacji UMK, ul. Stachowicza 18
w dwóch egzemplarzach w nieprzekraczalnym terminie do 8 lutego 2019 roku.

Uwaga!

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie sporządza sprawozdanie ZBIORCZE dotyczące realizowanych przez siebie zadań (S-11) oraz zadań realizowanych przez obsługiwane placówki (S-10).

W przypadku kiedy w danym rozdziale występuje więcej niż jedna kategoria zadania MCOO sporządza zestawienie ZBIORCZE tylko do rozdziału (S-13).

Ww. sprawozdania przedkłada w formie papierowej do Wydziału Edukacji UMK, ul. Stachowicza 18 w dwóch  egzemplarzach w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2019 roku.

Z poważaniem,

/-/ Magdalena Węgrocka-Szwalec

 Druki:

INSTRUKCJA GENEROWANIA I DRUKOWANIA SPRAWOZDAŃ S%

Pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA PALECZNY
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY