Uwaga! Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Samorządowych Szkół i Placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków

Serdecznie zachęcam do zgłaszania pracowników niebędących nauczycielami na szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Uwaga! Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.
Fot. Portal Edukacyjny

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, które nakłada na dyrektorów szkół i placówek obowiązek przeszkolenia w terminie do dnia 1 marca 2019 roku pracowników niebędących nauczycielami w zakresie udzielania pierwszej pomocy (§ 2 pkt 2 ww. rozporządzenia) informuję, że Gmina Miejska Kraków jako organ prowadzący organizuje szkolenia w tym zakresie.

Szkolenia te odbędą się w terminie 14-25.01.2019 r. w godz. 8.00-11.00 oraz 12.00-15.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, piętro V.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać najpóźniej do 4 stycznia 2019 r. do godz. 15.00 poprzez wybór odpowiedniej grupy  w module  „Organizacja Szkoleń” dostępnym w Platformie Edukacyjnej, gdzie również zamieszczona jest informacja o godzinach rozpoczęcia szkoleń dla poszczególnych grup.

Proszę o niezgłaszanie tego samego pracownika w dwóch różnych terminach!!!

Podwójnego zgłoszenia nie da się usunąć z systemu!!!

Uprzejmie przypominam, że dostęp do modułu organizacja szkoleń  przyznaje szkolny administrator systemu (Dyrektor Szkoły).

W celu nadania uprawnień do ww. modułu, proszę o zalogowanie się na konto admin….->Maestro->Rejestr użytkowników->dostęp do modułów->instruct (Organizacja Szkoleń)->przyznaj uprawnienia.

Koszt uczestnictwa -pokrywany w całości przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa- jest liczony od osoby, w związku z tym proszę, aby ewentualna rezygnacja z udziału w szkoleniu dokonana była z odpowiednim wyprzedzeniem w celu możliwości uzupełnienia rekrutacji o inne zgłoszone osoby.

Szkolenie poprowadzą pracownicy Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego w ramach porozumienia zawartego 18 września 2018 roku z Gminą Miejską Kraków, dotyczącego współpracy w obszarze edukacji zdrowotnej i organizacji działań ratowniczych.

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest złożenie osobistego podpisu na liście obecności w dniu szkolenia.

O zakwalifikowaniu się na szkolenie świadczy status potwierdzenia kwalifikacji na szkolenie (TAK), który należy sprawdzić w systemie Platforma Zarządzania Oświatą.

Osobą do kontaktu w kwestiach organizacyjnych szkolenia jest Pani Beata Batko, e-mail: Beata.Batko@um.krakow.pl ; tel. 12 616-5252.

 

Z poważaniem,

Magdalena Węgrocka - Szwalec

Zastępca Dyrektora Wydziału

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA BATKO
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY