Realizacja programu - Pomoc państwa w zakresie dożywiania - limity na grudzień 2018

DYREKTORZY SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Informuję, że zapłata za posiłki dzieci i uczniów objętych programem dożywiania w 2018 r. powinna zostać zrealizowana do końca 2018 r. Dotyczy to zarówno posiłków dzieci i uczniów realizowanych na podstawie decyzji MOPS, jak również posiłków przyznawanych na podstawie decyzji dyrektora szkoły czy przedszkola. 

  Realizacja programu - Pomoc państwa w zakresie dożywiania - limity na grudzień 2018
Fot. Portal Edukacyjny

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazywanie do MOPS w Krakowie faktur/ rachunków/ zestawień za posiłki dzieci i uczniów
w terminie umożliwiającym ich opłacenie do końca bieżącego roku, tj.:

  • dokumenty rozliczeniowe za posiłki zrealizowane w listopadzie br. lub w miesiącach wcześniejszych proszę przekazać w terminie do 3 grudnia
    2018 r.
    ;
  • dokumenty rozliczeniowe za grudzień br. proszę przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 12 grudnia 2018 r. W sytuacji kiedy rzeczywista liczba zrealizowanych posiłków będzie inna niż uwzględniona na fakturze korektę faktury należy złożyć nie później niż do 9 stycznia 2019 r.
  •  możliwość wnioskowania o zmianę proponowanych limitów. Informacje dotyczące zmian wskazanych przez MOPS limitów proszę przekazywać na adres e-mail: dm@mops.krakow.pl.

Załącznik - limity

 

Proszę o przekazanie niniejszej informacji podmiotom realizującym posiłki w Państwa placówce.

 

       Zastępca Dyrektora

ds. Pomocy Środowiskowej

 

           Katarzyna Kadela

Pokaż metkę
Osoba publikująca: PAULINA DZIKIEWICZ-ROŻNIATOWSKA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY