Zaproszenie do udziału w szkoleniach dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek

 

Uprzejmie informuję, że w październiku 2018 roku zostaną przeprowadzone szkolenia w ramach organizacji i wspomagania szkół i placówek dla nauczycieli, w tym pełniących funkcje kierownicze, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

Zaproszenie do udziału w szkoleniach dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
Fot. Portal Edukacyjny

Szkolenie dla grupy (10 grup maksymalnie 32- osobowych) odbędzie się po uprzedniej rekrutacji, za którą odpowiada podmiot szkolący. Wypełnione karty zgłoszenia na szkolenie należy przesłać na adres: kursy@taxus.edu.pl .

Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu na konkretny termin szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. W danym szkoleniu uczestniczyć może wyłącznie jedna osoba z danej szkoły/placówki, tj. dyrektor szkoły/placówki lub w przypadku jego nieobecności – jeden oddelegowany w jego zastępstwie pracownik szkoły/placówki. O tym, czy zostali Państwo zakwalifikowani na wybrane przez siebie szkolenie, poinformują drogą elektroniczną koordynatorzy z ramienia firmy Taxus Centrum Szkoleń. Szczegółowy harmonogram szkoleń oraz karta zgłoszenia w załączeniu.

 

Z poważaniem,

 

Anna Korfel-Jasińska

Dyrektor

Wydziału Edukacji

 

Załączniki:

 

  1. Karta zgłoszenia
  2. Harmonogram szkoleń

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA BATKO
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY