Bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Przypominamy, że zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) uczniowie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół. W przypadku szkół, w których funkcjonują klasy III dotychczasowych gimnazjów przepisy art. 112-116 ww. ustawy stosuje się odpowiednio.

Bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Fot. Portal Edukacyjny

Ponadto zgodnie z art. 22aj ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje dyrektor szkoły.

W związku z powyższym rodzice uczniów nie dokonują zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

 

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Węgrocka-Szwalec

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Kowynia
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY