Wydatki na zakupy inwestycyjne

Przypominam, że 1 stycznia 2018 r. zmianie uległ art. 16f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, który brzmi:

Wydatki na zakupy inwestycyjne
Fot. Portal Edukacyjny

„3. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z art. 16h-16m, gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 10 000 zł. W przypadku gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10 000 zł, podatnicy, z zastrzeżeniem art. 16d ust. 1, mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16h-16m albo jednorazowo w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym.”

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Węgrocka-Szwalec

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Kowynia
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY