Szkoła Budowania Bezpieczeństwa - rekrutacja

Zapraszamy do skorzystania z oferty TAMY - Krakowskiego Centrum Budowania Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Przemocy Szkolnej, finansowanej przez Urząd Miasta Krakowa i działającej w ramach Krakowskiego Ośrodka Terapii (SPPP “KOT”).

Szkoła Budowania Bezpieczeństwa - rekrutacja
Fot. Portal Edukacyjny

Szanowna Pani Dyrektor/Szanowny Panie Dyrektorze,

Szanowni Nauczyciele,

 

Do 16 lutego 2018 roku trwa rekrutacja do Szkoły Budowania Bezpieczeństwa 17/18. Jest to intensywny 96h program rozwoju kompetencji skierowany do nauczycieli, pedagogów i psychologów pracujących w szkołach i przedszkolach. W tym roku rusza tylko jedna grupa - ilość miejsc ograniczona!

 

Szkoła Budowania Bezpieczeństwa to:

 • sześć dwudniowych warsztatów (marzec – czerwiec 2018), których celem jest umocnienie
  i rozwój kompetencji z zakresu przeciwdziałania, rozpoznawania i reagowania na zjawisko przemocy rówieśniczej i szkolnej;
 • zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi przez doświadczonych trenerów, psychologów, pedagogów i terapeutów; mają formę treningu umiejętności, nie są jednak formą grupy wsparcia ani terapii grupowej;
 • grupa ma charakter stały i będzie liczyć maksymalnie 14 osób;
 • uczestnicy rozwijają umiejętność posługiwania się konkretnymi narzędziami diagnostycznymi i interwencyjnymi w pracy z klasą oraz w kontakcie indywidualnym
  z uczniami, współpracownikami i rodzicami;
 • chętni uczestnicy mają możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych;

 

 

Opinie uczestników o poprzedniej edycji Szkoły:

“... większość nabytych kompetencji/umiejętności mogłam stosować w pracy, nabrałam pewności; poszerzyłam warsztat; mam pewność, że wzrosła skuteczność niektórych moich działań…”

“...dużo łatwiej przychodzi mi opanowanie trudnego zespołu klasowego..."

“...praktyka, solidność, kompetencje, wiecie o czym mówicie - to działa...”

Terminy modułów

Tematyka poszczególnych modułów jest następująca:

9-10.03.2018

 1. Diagnoza i interwencja w klasie w oparciu o teorię procesu grupowego. Potrzeby grupy. Socjogram jako narzędzie diagnostyczne w klasie. Rola nauczyciela w procesie grupowym klasy. (Zawiązanie kontraktu określającego współpracę grupy.)

23-24.03.2018

 1. Diagnoza i interwencja w klasie w oparciu o analizę struktury klasy. Role grupowe. Systemowe rozumienie bezpieczeństwa.

13-14.04.2018

 1. Asertywna komunikacja w kontakcie indywidualnym i grupowym. Mechanizmy obronne utrudniające porozumienie. Techniki sprzyjające współpracy nauczyciela z grupą rodziców.

11-12.05.2018

 1. Agresja, przemoc, a konflikt. Trójkąt przemocowy. Procedury postępowania w kontakcie z uczniem doświadczającym przemocy.

25-26.05.2018

 1. Procedury postępowania w kontakcie ze sprawcą przemocy. Strategie radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi i buntowniczymi. Procedury postępowania w kontakcie ze świadkiem przemocy.

8-9.06.2018

 1. Mechanizmy podtrzymujące przemoc w grupie. Procedury szkolne. Określenie własnych zasobów. Planowanie wdrożenia rozwiązań w miejscu pracy. Podsumowanie warsztatów.

 

Trenerzy prowadzący zajęcia zobowiązują się do:

 1. Przestrzegania zasad zawartych w kontrakcie stworzonym przez grupę na pierwszych zajęciach.
 2. Superwizowania swojej pracy z grupą w celu uzyskania jak najlepszych efektów szkoleniowych.
 3. Analizowania wyników bieżącej ewaluacji zajęć.

 

Uczestnicy Szkoły Budowania Bezpieczeństwa 17/18 zobowiązują się do:

 1. Obecności na minimum 10 z 12 dni warsztatowych oraz nie rezygnowania z zajęć bez ważnej przyczyny.
 2. Obowiązkowej obecności na pierwszym module (oba dni).
 3. Informowania opiekuna grupy o planowanej nieobecności najwcześniej, jak to możliwe, najpóźniej w przeddzień szkolenia.
 4. Przestrzegania zasad zawartych w kontrakcie stworzonym przez grupę na pierwszych zajęciach.
 5. W miarę możliwości do wykonywania zadań wdrożeniowych pomiędzy kolejnymi modułami szkoleniowymi.
 6. Rzetelnego udziału w procesie ewaluacji programu (ankiety ewaluacyjne).
 7. W sytuacji nieprzestrzegania zasad zawartych w kontrakcie lub innych okoliczności uniemożliwiających korzystanie uczestnikowi z programu, trenerzyzastrzegają sobie prawo do przekazania uczestnikowi informacji o konieczności rezygnacji z programu wraz
  z uzasadnieniem.

 

Aby zgłosić się do programu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line, dostępny pod tym linkiem: https://docs.google.com/forms/d/1w3xWiUSXzWy1c544DKYBG1MV41dkFdYw93bOPD1hXSA/edit

i czekać na potwierdzenie zgłoszenia drogą mailową (do 3 dni).

W razie pytań zapraszamy do kontaktu przez stronę www.centrumtama.pl/kontakt/

 

Serdecznie zapraszamy!

Jagoda Płatek

koordynator SZBB 17/18

wraz z Pracownikami Centrum TAMA w KOT

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: PAULINA DZIKIEWICZ-ROŻNIATOWSKA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY