Wydatki za 2017 rok

Szanowni Państwo, Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek oświatowych, W związku z koniecznością wyliczenia wydatków na 1 ucznia za 2017 rok proszę o zestawienie (wg Tabeli Nr 1 i Nr 2 – w załączeniu) ewidencjonowanych na koncie pozabilansowym (w ZSZO konto 960) w 2017 roku.

Wydatki za 2017 rok
Fot. Portal Edukacyjny

Dyrektorzy

Samorządowych szkół i placówek oświatowych

EK-06.3021.18. 2018                                                                 Kraków, 9 luty 2018 r.

Dotyczy: WYDATKI ZA 2017 ROK

W związku z koniecznością wyliczenia wydatków na 1 ucznia za 2017 rok proszę o zestawienie (wg Tabeli Nr 1 i Nr 2 – w załączeniu) ewidencjonowanych na koncie pozabilansowym (w ZSZO konto 960) w 2017 roku:

  • Wydatków poniesionych przez szkołę/placówkę oświatową na rzecz innej jednostki organizacyjnej (Tabela Nr 1),
  • Wydatków ponoszonych przez inną jednostkę organizacyjną na rzecz danej szkoły/placówki oświatowej (Tabela Nr 2).

Tabele proszę przekazać w formie wydruku do Wydziału Edukacji  oraz pocztą elektroniczną na adres Agnieszka.Paleczny@um.krakow.pl w terminie do 28 lutego 2018 r.

Z poważaniem,

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

/-/ Magdalena Węgrocka-Szwalec

 

Tabela Nr 1 i Tabela Nr 2

Pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA PALECZNY
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY