Sprawozdanie z otrzymanych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół i Placówek

Zwracam się z prośbą o wypełnienie załączonej tabeli będącej sprawozdaniem z doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz Rad Pedagogicznych (Załącznik Nr 1 do  Zarządzenia Nr 80/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2017 r. (z późn zm.).

Sprawozdanie z otrzymanych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Fot. Portal Edukacyjny

Zgodnie z ww. regulaminem dyrektorzy szkół i placówek do 31 stycznia 2018 r., składają do Wydziału Edukacji sprawozdanie ze sposobu wykorzystania w roku poprzednim środków na różne formy doskonalenia nauczycieli.

Sprawozdanie proszę przesłać do Wydziału Edukacji w formie wydruku a także pocztą elektroniczną na adres magdalena.wilk@um.krakow.pl

albo w przypadku posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego za pośrednictwem platformy ePUAP - http://epuap.gov.pl/wps/portal, na skrzynkę /UMKr/ServoPD

Wzór tabeli – kliknij tutaj

Z poważaniem,

/-/ Anna Korfel - Jasińska

Dyrektor Wydziału

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MAGDALENA WILK
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY