Dofinansowanie do opłat (czesnego) za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe oraz placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek

Uprzejmie informuję, że zostało opublikowane Zarządzenie nr 1506/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków dofinansowania w I półroczu 2017 roku do opłat (czesnego) za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe oraz placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Dofinansowanie do opłat (czesnego) za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe oraz placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli
Fot. Portal Edukacyjny

W związku z terminem dostarczania umów o dofinansowanie do Zespołu Ekonomiki Oświaty (do 15 września br.) proszę o odbieranie pism z informacją o wysokości przyznanego dofinansowania ze skrytek z Dzienników Podawczych (właściwych lokalizacji Zespołu Ekonomiki Oświaty).

 Warunkiem otrzymania ww. dofinansowania jest: 

-w przypadku nauczycieli - podpisanie z dyrektorem szkoły,

- w przypadku dyrektora szkoły - podpisanie z Dyrektorem Wydziału Edukacji

umowy o dofinansowanie opłat za studia/kurs kwalifikacyjny/inne formy nadające kwalifikacje w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Wzór umowy dostępny jest na stronie www.portaledukacyjny.krakow.pl, w zakładce „Dokumenty/Sprawy nauczycieli/Dofinansowanie do studiów/kursów kwalifikacyjnych/innych form nadających kwalifikacje – umowa.

 

Z poważaniem,

/-/ Anna Korfel – Jasińska

Dyrektor Wydziału

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MAGDALENA WILK
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY