Sprawozdanie z otrzymanych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli - Rady Pedagogiczne

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół i Placówek,

Zwracam się z prośbą o wypełnienie załączonej tabeli dotyczącej realizacji zapisów regulaminu określającego zasady przyznawania szkołom i placówkom prowadzonym przez Gminę Miejską Kraków środków na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz Rad Pedagogicznych (Załącznik Nr 1 do  Zarządzenia Nr 745/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2016 r. (z późn zm.)).

Sprawozdanie z otrzymanych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli - Rady Pedagogiczne
Fot. Portal Edukacyjny

Zgodnie z ww. regulaminem dyrektorzy szkół i placówek do 31 stycznia 2017 r., składają do Wydziału Edukacji sprawozdanie ze sposobu wykorzystania w roku poprzednim środków na różne formy doskonalenia nauczycieli – rad pedagogicznych.

Sprawozdanie proszę przesłać do Wydziału Edukacji w formie wydruku a także pocztą elektroniczną na adres magdalena.wilk@um.krakow.pl

albo

w przypadku posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego za pośrednictwem platformy ePUAP - http://epuap.gov.pl/wps/portal, na skrzynkę /UMKr/ServoPD

Wzór tabeli - kliknij tutaj

Z poważaniem,

/-/ Dariusz Domajewski

Zastępca Dyrektora Wydziału

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MAGDALENA WILK
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY