Aktualności

Graffiti na budynkach oświatowych

Szanowni Państwo

Dyrektorzy samorządowych szkół, przedszkoli i placówek

w Krakowie

Zajęcia sportowe
2015-12-08
Szczegółowe terminy przekazywania danych do bazy danych SIO2

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych

Warsztaty dot. podatku od towarów i usług 2

Szanowni Państwo

Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek oświatowych

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 95 z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 95
z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY