Aktualności

XII Przegląd Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego – W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym”.2

Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana oraz Małopolskie Centrum Edukacji „MEC” zapraszają uczniów małopolskich szkół do wzięcia udziału w XII Przeglądzie Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego.

VAT - Szkolenie
2016-03-16

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek, W załączeniu przekazujemy harmonogram szkoleń dotyczących podatku od towarów i usług VAT

Konkurs
2016-03-15

08.02.2016r. został ogłoszony konkurs „Mój pierwszy biznes”, którego organizatorem jest Gmina Miejska Kraków. Konkurs jest objęty Patronatem Honorowym Pana Jacka Majchrowskiego Prezydenta Miasta Krakowa. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat przedsiębiorczości, pobudzenie aktywności w kierunku zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz kształtowanie postaw biznesowych. 

Zbiorcze zestawienie o odpadach w 2015 r.

Sprawozdanie dotyczące odpadów wytwarzanych w placówkach: świetlówek, baterii, monitorów, komputerów itp., przekazywanych do punktu odbioru odpadów wypełniającego karty przekazania odpadów

Opłaty za korzystanie ze środowiska w roku 2015

Komunikat dotyczący wniesienia opłat oraz złożenia sprawozdania z korzystania ze środowiska w roku 2015.

„Edukacja włączająca - alternatywa czy wyzwanie? Każdy ma w sobie coś, czego nie ma inny ktoś”

Konferencja „Edukacja włączająca - alternatywa czy wyzwanie? Każdy ma w sobie coś, czego nie ma inny ktoś” odbywać się będzie w dniu 29 marca 2016 r. w  Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3/4  sala obrad RMK im. Stanisława Wyspiańskiego.

„Wypoczynek letni dzieci i młodzieży”

Uprzejmie informuję o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży” w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Zaproszenie na szkolenie w ramach programu

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek

W nawiązaniu do pisma pani Katarzyna Król zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu nr EK-01.152.20.2016 z 2 marca 2016 r. uprzejmie proszę o oddelegowanie wyznaczonego pracownika przedszkola (szkoły) na szkolenie organizowane przez Wydział Spraw Społecznych dotyczące zasad przyjmowania wniosków w ramach programu „Rodzina 500+”. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc proszę o skierowanie tylko jednej osoby z każdej placówki.

Program 500+ podziękowanie

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół i Młodzieżowych Domów Kultury,

serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za złożoną deklarację i gotowość jednorazowego wsparcia realizacji rządowego programu” Rodzina 500+”. Jak wiadomo z doniesień medialnych, dla wszystkich gmin w Polsce realizacja tego nowego  zadania będzie nie lada wyzwaniem

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY