Stan powietrza Bardzo dobry Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 0,176,80 PM10 - 18,43 µg/m3 PM10 - 17µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-21 21:00 PM10 - 19µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-21 21:00 PM10 - 17µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-21 21:00 PM10 - 16µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-21 21:00 PM10 - 34µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-21 21:00 PM10 - 10µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-21 21:00 PM10 - 16µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-21 21:00
Zgłoś problem
12 616 80 00

Ogłoszenia

,,Świat oczami młodych'' - 3. edycja konkursu plastycznego na projekt znaczka pocztowego

Szanowni Państwo,

informujemy o 3. edycji konkursu plastycznego pn. ,,Świat oczami młodych'' organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska i Pocztę Polską.

KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW – edycja V 2019

Zaproszenie Pani Anny Korfel – Jasińskiej Zastępcy Prezydenta ds. Edukacji, Sportu i Turystyki do udziału w Krakowskim Tygodniu Zawodowców -
edycja V 2019

XXV Samorządowy Konkurs Nastolatków  - 8 Wspaniałych - 2019 – edycja krakowska

Organizator:

MDK Dom Harcerza i Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

Cel konkursu:

Promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie wolontariatu.

Sprawdzenie statusu zakwalifikowania się na ostatnie szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla pracowników niebędących nauczycielami.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek

W związku z zakończeniem rekrutacji na ostatnie szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla pracowników niebędących nauczycielami, które odbędzie się 20.02.2019 r. proszę tych Państwa Dyrektorów, którzy dokonali zgłoszenia na ww. szkolenie o sprawdzenie w systemie Platforma Zarządzania Oświatą statusu zakwalifikowania się wszystkich wskazanych pracowników /potwierdzenie kwalifikacji TAK/.

Informacja o spotkaniu na Uniwersytecie Otwartym AGH dla Młodzieży

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Otwarty AGH dla Młodzieży zaprasza na spotkanie pn. „O studiach na AGH”.

Uwaga! Ostatnie szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Samorządowych Szkół i Placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków

 

Informuję, że 20 lutego 2019 r. odbędzie się ostatnie szkolenie dla pracowników niebędących nauczycielami w zakresie udzielania pierwszej pomocy, którzy nie uczestniczyli w żadnym z dotychczasowych szkoleń.

Konkurs informatyczno - historyczny pn. ,,Różne Oblicza Krakowa''

Szanowni Państwo,

XI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie zaprasza do udziału w konkursie informatyczno - historycznym pn. "Różne oblicza Krakowa" na temat "70 lat Nowej Huty"

Udział w Krakowskiej Grupie Zakupowej Energii Elektrycznej

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych

W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Pana Andrzeja Łazęckiego Z-cy Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej dotyczące potwierdzenia udziału w tworzonej Krakowskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

Noc Tańca
2019-02-11

16 czerwca 2019 r. odbędzie się w Krakowie druga edycja NOCY TAŃCA. Wydarzenie to, zostało wpisane już na stałe w projekt KRAKOWSKICH NOCY, który od lat cieszy się olbrzymim zainteresowaniem zarówno mieszkańców Krakowa, jak i turystów.

ŚREDNICH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI W 2018 ROKU

Szanowni Państwo

Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 30a ust.5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela).

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY