Ogłoszenia

Uwaga! Rekrutacja na szkolenia w terminach 17-20.12.2018 r. w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla pracowników niebędących nauczycielami została zakończona z powodu braku miejsc !!!!

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Proszę o sprawdzenie w systemie Platforma Zarządzania Oświatą statusu potwierdzenia kwalifikacji na szkolenie!!

Uwaga! Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków!!

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla pracowników niebędących nauczycielami, proszę o sprawdzenie w systemie Platforma Zarządzania Oświatą statusu potwierdzenia kwalifikacji na szkolenie.

Zaproszenie na III Konferencję z cyklu Edukacja do późnej dorosłości

Zaproszenie na III Konferencję z cyklu Edukacja do późnej dorosłości, która odbędzie się  14 grudnia w godzinach 13.00 – 17.30 w ICE Kraków ul. Marii Konopnickiej 17 wejście od ulicy Jana Bułhaka (od hotelu Park Inn)

Tegoroczny tytuł to „Szkoła Łączy Pokolenia”.

Zapraszamy na konferencję wszystkich zainteresowanych - nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców, dziadków oraz  przedstawicieli organów prowadzących szkoły i pracowników nadzoru pedagogicznego.  

Uwaga! Nauczyciele realizujący podstawę programową z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Ostatnie szkolenie z zakresu ewakuacji i ratownictwa podczas pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Samorządowych Szkół i Placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

Serdecznie zachęcam do zgłaszania nauczycieli przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa na ostatnie szkolenie z zakresu ewakuacji i ratownictwa podczas pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń.

Uwaga! Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Samorządowych Przedszkolach oraz Zespołach Szkolno -Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Samorządowych Przedszkoli oraz Zespołów Szkolno – Przedszkolnych

Serdecznie zachęcam do zgłaszania pracowników niebędących nauczycielami na szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

PREORIENTACJA ZAWODOWA

Szanowni Państwo,

Widokówka z Krakowa - finał konkursu

Finał Konkursu plastycznego "Widokówka z Krakowa"

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY