Ogłoszenia

Szkoły Budowania Bezpieczeństwa 18/19

          Do 15 września 2018 roku trwa rekrutacja do Szkoły Budowania Bezpieczeństwa 18/19. Jest to intensywny 96h program rozwoju kompetencji skierowany do nauczycieli, pedagogów i psychologów pracujących w szkołach na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W kolejnej edycji pracować będziemy w czterech grupach. Do tej pory program ukończyło ponad 100 nauczycieli.

REALIZACJA PROGRAMU „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” – LIMITY DLA SZKÓŁ NA SIERPIEŃ 2018 R.

Realizując zapisy § 8 uchwały nr XCV/1425/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania informuję,

oferta lekcji muzealnych - Muzeum Narodowe w Krakowie

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek,

Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza do skorzystania i rezerwowania lekcji muzealnych, które do końca 2018 są bezpłatne.

Komisja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, wczesnoszkolnego oraz nauczania zintegrowanego

Harmonogram komisji dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, wczesnoszkolnego oraz nauczania zintegrowanego

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA UCHWAŁY

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek

w Krakowie

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY