Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Uczęszczanie dzieci niebędących mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków do samorządowych przedszkoli w 2022 r.

Poniżej pismo Magdaleny Węgrockiej-Szwalec, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji skierowane do Dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, zespołów oraz Dyrektora MCOO

Dyrektorzy samorządowych przedszkoli

Dyrektorzy szkół i zespołów, w których składową jest przedszkole bądź oddział przedszkolny w szkole podstawowej

Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

 

 

Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.) jeżeli do placówki wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący jej mieszkańcem, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej odpowiednio podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1, podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 12 ust. 2, lub podstawowej kwocie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego, określonej dla gminy, w której uczeń uczęszcza do placówki wychowania przedszkolnego, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 53 ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.

 

W związku z powyższym informuję, że planowany na rok 2022 miesięczny koszt utrzymania dziecka:

  • w samorządowych przedszkolach wynosi 980,08 zł,
  • w samorządowych szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi 340,13 zł.

 

Ww. koszty uległy zmianie po aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 43 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

 

Przypominam również, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.) niepobranie lub niedochodzenie należności jednostki samorządu terytorialnego albo pobranie lub dochodzenie tej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

 

Z poważaniem,

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Węgrocka-Szwalec

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Kowynia
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2022-07-04
Data aktualizacji: 2022-07-04
Powrót
Znajdź