Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Nabór wniosków w II naborze w Programnie Edukacja (MF EOG 2014-2021)

Program powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtenstein, Norwegią  a Rzeczpospolitą Polską.

Szanowni Państwo,

Uprzejme informujemy, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w trybie konkursowym w II naborze wniosków.

Celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami w obszarze edukacji. Działania programowe mają za zadanie wzmacnianie  potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce.

Aktualny nabór wniosków obejmuje następujące typy projektów – komponenty:

Komponent I  - Profesjonalny rozwój kadry

Komponent II - Mobilność w szkolnictwie wyższym

Komponent III - Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego

Komponent IV - Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego).

Całkowita kwota dofinansowania dostępnego w ramach tego naboru wynosi : 14 381 096 EUR

Nabór projektów odbywa się w okresie od 12.01.2021 do 12.04.2021 do godz. 16:00.

Dofinansowanie projektów otrzymane w ramach Programu pokrywa do 100% całkowitego kwalifikowanego kosztu projektu  ( dla organizacji pozarządowych 90%).

Dofinansowanie przyznawane jest w EUR.

Szczegółowe informacje na temat drugiego naboru wniosków dostępne są na stronie education.org.pl w strefie Beneficjenta

Zaznaczyć należy, że szkoły zainteresowane złożeniem wniosku w Programie muszą posiadać stosowane pełnomocnictwo wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa, w takim przypadku należy wystąpić z prośbą o jego przygotowanie do Wydziału Edukacji  Urzędu Miasta Krakowa co najmniej na 3 tygodnie przed planowaną data złożenia wniosku.

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Węgrocka-Szwalec

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Kowynia
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2021-02-10
Data aktualizacji: 2021-02-10
Powrót
Znajdź