Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Dot. stopnia realizacji planów finansowych wg stanu na 31.08.2020 r.

Poniżej pismo Magdaleny Węgrockiej-Szwalec, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji, dotyczące wykonania §4220, §4260 oraz §4530 na koniec okresu sprawozdawczego - aktualizacja

Dyrektorzy

Szkół i Placówek Oświatowych

nadzorowanych przez Wydział Edukacji

Dyrektor

Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

 

W związku z analizą stopnia realizacji planów finansowych poszczególnych szkół i placówek oświatowych w §4220, §4260 i §4530 wg stanu na dzień 31.08.2020 roku, proszę najpóźniej do 18 września 2020 r. sporządzić wnioski Z-6 dotyczące zmian w budżecie Miasta Krakowa przenoszące środki niewykorzystane na ww. paragrafach na wynagrodzenia osobowe lub pochodne od wynagrodzeń (tj. §4010, §4110, §4120).

Konieczność zmiany w planach finansowych jednostek wynika z ogłoszonego w dniu 31 sierpnia 2020 r. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. poz. 1491), które weszło w życie z dniem 1 września 2020 r. Nadmieniam, że zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz.U. poz. 278) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli ma nastąpić nie później niż do dnia 30 września 2020 r. z wyrównaniem od dnia 1 września 2020 r.

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Węgrocka-Szwalec

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Kowynia
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2020-09-14
Data aktualizacji: 2020-09-15
Powrót
Znajdź komunikat