KONFERENCJA : „WYCHOWANIE DO STAROŚCI WYZWANIEM MŁODOŚCI”

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski zaprasza DYREKTORÓW WSZYSTKICH KRAKOWSKICH SZKÓŁ , PEDAGOGÓW SZKOLNYCH, NAUCZYCIELI WYCHOWAWCÓW,  REPREZENTANTÓW BURS I MŁODZIEŻOWYCH DOMÓW KULTURY NA KONFERENCJĘ „WYCHOWANIE DO STAROŚCI WYZWANIEM MŁODOŚCI”

KONFERENCJA : „WYCHOWANIE DO STAROŚCI WYZWANIEM MŁODOŚCI”
Fot. Portal Edukacyjny

Termin Konferencji: 27 października 2016 godzina 10:00

Miejsce Konferencji: Sala Obrad Rady Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3-4

Celem konferencji  jest:

-zainteresowanie osób odpowiedzialnych za tworzenie i realizację szkolnych programów wychowawczych ważną dla przyszłości obecnych uczniów ideą edukacji  do starości;  

- zainicjowanie krakowskiego projektu  Wychowanie do starości  wyzwaniem młodości” związanego z edukacją do starości, a realizowanego w ramach Gminnego Programu Aktywności i Integracji Osób Starszych  / Pasios/ i zainteresowanie nim szkół;

-przedstawienie globalnych trendów i dobrych praktyk związanych z odpowiedzialnym rozwojem, uczeniem się przez całe życie i przygotowaniem do „srebrnej przyszłości”; 

- zapoznanie uczestników konferencji z pożądanymi w społeczeństwach II połowy XXI wieku kompetencjami  niezbędnymi do  przeżywania starości w dobrostanie;

- powstanie nauczycielskiej grupy animatorów edukacji do starości dla opracowania zrębów krakowskiego programu edukacji do starości oraz scenariuszy zajęć;

- ogłoszenie konkursu z nagrodami dla nauczycieli na najciekawsze opracowania programu Wychowanie do starości  wyzwaniem młodości” w 4 etapach edukacyjnych.

PROGRAM KONFERENCJI:

10 – 10.15  Wystąpienie zaproszonych gości konferencji 

10.15-10.30 Wprowadzenie w problematykę konferencji – dr Anna Okońska-Walkowicz, Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej

10.30-10.40 Informacja o założeniach gminnego Programu Aktywności i Integracji Osób Starszych PASIOS - Jan Żądło, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych

10.40-11.15 „Czy można zapobiec starości”- prof.dr hab. Katarzyna Szczerbińska, Katedra Epidemiologii i Medycyny zapobiegawczej Collegium Medicum UJ Pracownia Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem –

 11.15-11.50 „Srebrne społeczeństwo” – wyzwania dla edukacji” dr Magdalena Ślusarczyk, Instytut Socjologii UJ 

11.50-12.10 Przerwa kawowa

12.10-12.45 „Uczenie się przez całe życie a satysfakcjonująca starość” mgr inż. Zbigniew Miksztal Bractwo Mądrości Życiowej, Krakowskie Centrum Seniora

12.45-13.30 Warsztaty w czterech grupach odpowiadających kolejnym etapom edukacyjnym

13.30-14.00 Podsumowanie efektów pracy grup warsztatowych, zebranie zgłoszeń imiennych osób, które podejmą współpracę z doradcą Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie edukacji do starości.    

List Prezydenta Miasta Krakowa

 

 

    

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MARIOLA JEZUITA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY