Ogłoszenia

Informacje Biura MOWIS

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatywa Społecznych zaprasza

 INFORMACJA O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA na podstawie danych z monitoringu WIOŚ w Krakowie

Zjawisko: przekroczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10

 Zgłoszenia do 24 lutego br. ! - Krakowski Tydzień Zawodowców - edycja III 2017

KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW – edycja III 2017

OTWARTE SOBOTY W SAMORZĄDOWYCH SZKOŁACH TECHNICZNYCH I ZAWODOWYCH

Sprawozdanie z otrzymanych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli - Rady Pedagogiczne

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół i Placówek,

Zwracam się z prośbą o wypełnienie załączonej tabeli dotyczącej realizacji zapisów regulaminu określającego zasady przyznawania szkołom i placówkom prowadzonym przez Gminę Miejską Kraków środków na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz Rad Pedagogicznych (Załącznik Nr 1 do  Zarządzenia Nr 745/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2016 r. (z późn zm.)).

Dot. ogłoszenia przez MEN roku szkolnego 2016/2017 Rokiem Wolontariatu

KOMITET ORGANIZACYJNY KONKURSU
SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU

Znamy pierwszego laureata Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa im. Juliusza Lea

Laureatowi i jego macierzystej szkole serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

ETNOKALENDARZ – weekendowe warsztaty rodzinne w Muzeum Etnograficznym w Krakowie 21 i 22 stycznia 2017 r.: Czas życzący

„Etnokalendarz” to cykl warsztatów rodzinnych skierowanych do dzieci oraz ich dorosłych opiekunów. W tym roku zapraszamy na spotkania inspirowane rytmem pór roku, zwyczajów związanych z kalendarzem świąt i obrzędów dorocznych. Wspólnie spojrzymy na to co nas otacza przez pryzmat czasu, rytmu i tempa. Zajmiemy się rytmem nadawanym przez kulturę, tempem życia dawniej i dziś oraz czasem, który potrafi pędzić jak szalony po to by chwilę później prawie zupełnie się zatrzymać. Poszukamy odpowiedzi na pytanie, jaka jest różnica pomiędzy czasem codziennym a czasem niecodziennym - świątecznym, pomiędzy rytmem prac i obowiązków, a rytmem świętowania.

Zmiana Zarządzenia ws. doskonalenia zawodowego nauczycieli

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek,

Informuję, że zostało zmienione Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ustalenia regulaminów określających zasady dofinansowania niektórych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

Projekt - Myślę, decyduję, działam - finanse dla najmłodszych.

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF), realizujące od blisko 20 lat działalność edukacyjną, doradczą, charytatywną i wydawniczą ma przyjemność zaprosić Państwa szkołę, nauczycieli oraz uczniów klas pierwszych do udziału w innowacyjnym projekcie z zakresu edukacji finansowej
pt.: „Myślę, decyduję, działam - finanse dla najmłodszych” współfinansowanym i realizowanym z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej .

Eliminacje szkolne III edycji Gimnazjalnej Olimpiady Przedsiębiorczości za nami!

Ponad 1500 uczniów szkół gimnazjalnych z całej Polski przystąpiło do eliminacji szkolnych Gimnazjalnej Olimpiady Przedsiębiorczości, które odbyły się 10 stycznia 2017 r. w 150 szkołach zgłoszonych do zawodów.

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY