KONTAKT rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Sprawy uczniów

 1. Kontrola spełniania obowiązku nauki:
  1. Prowadzenie ewidencji.
  2. Egzekucja realizacji obowiązku nauki.
 2. Udzielanie pomocy materialnej:
  1. Przyznawanie nagród edukacyjnych.
  2. Przyznawanie stypendiów edukacyjnych.
  3. Zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej.
 3. Udzielanie pomocy niematerialnej:
  1. Zapewnienie transportu i opieki w czasie przewozu dziecka do szkoły.
  2. Skierowanie do kształcenia specjalnego.
  3. Zatwierdzenie nauczania indywidualnego.
  4. Zapewnienie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
  5. Skierowanie na zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.
  6. Resocjalizacja -kierowanie do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii.
  7. Objęcie uczniów świadczeniami profilaktycznej opieki zdrowotnej.
 4. Rekrutacja
  1. Samorządowe przedszkola.
  2. Samorządowe szkoły podstawowe.
  3. Samorządowe szkoły ponadpodstawowe.

pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA SALWIŃSKA-SKIBA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2020-01-31
Data aktualizacji: 2019-01-29
Powrót