DYREKCJA

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Domajewski Dariusz
p.o. dyrektora wydziału514 A12 616 5200
Węgrocka-Szwalec Magdalena
zastępca dyrektora wydziału51312 616 5200