DYREKCJA

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Domańska Anna
p.o. dyrektora wydziału514 B12 616 5200
Całus Ewa
dyrektor wydziału514 B12 616 5200
Domajewski Dariusz
zastępca dyrektora wydziału514 A12 616 5200
Węgrocka-Szwalec Magdalena
zastępca dyrektora wydziału51312 616 5200