KONTAKT rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Prowadzenie samorządowych szkół i placówek

Prowadzenie samorządowych szkół i placówek .

 1. Zakładanie samorządowych szkół i placówek .
 2. Nadawanie imion samorządowym szkołom i placówkom.
 3. Reorganizacja samorządowych szkół i placówek.
 4. Likwidacja samorządowych szkół i placówek.
 5. Zatwierdzanie organizacji pracy samorządowych szkół i placówek.
 6. Zatwierdzanie arkuszy organizacji pracy samorządowych szkół i placówek.
 7. Ustalenie sieci samorządowych szkół i placówek.
 8. Ustalenie obwodów szkół podstawowych.
 9. Przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów samorządowych szkół i placówek.
 10. Powierzenie funkcji dyrektora samorządowej placówki oświatowej.
 11. Wyrażanie zgody na kształcenie w zawodzie.
 12. Wyznaczanie nauczyciela zastępującego dyrektora samorządowej szkoły i placówki.
 13. Opiniowanie powierzenia nauczycielowi stanowiska kierowniczego w samorządowej szkole i placówce.
 14. Dokonywanie cząstkowej oceny pracy dyrektora (propozycja cząstkowej oceny pracy, występowanie o nagrodę, odznaczenie, występowanie z wnioskiem o ukaranie).
 15. Dofinansowanie różnych form wypoczynku.
 16. Dofinansowanie obozów naukowych.
 17. Dofinansowanie wymiany międzynarodowej.
 18. Dofinansowanie wyjazdów śródrocznych.
 19. Dofinansowanie wyposażenia pracowni szkolnych.
 20. Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych.
 21. Wdrażanie i monitorowanie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych krajowych i unijnych.
 22. Obsługa Systemu Informacji Oświatowej
pokaż metkę
Osoba publikująca: DARIUSZ DOMAJEWSKI
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2020-01-31
Data aktualizacji: 2019-12-05
Powrót