Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Krakowska szkoła współpracy

                                                                                                      

Wydział Edukacji UMK

Kraków, 21 stycznia 2022 r.

Wsparcie psychologiczne, oferta sportowa i innowacyjny portal dla uczniów – to główne tematy ostatniego spotkania Zespołów Doradczych Rodziców

Za nami kolejne w tym roku szkolnym spotkanie Zespołów Doradczych Rodziców działających przy Prezydencie Miasta Krakowa. W trakcie kilkugodzinnej dyskusji z przedstawicielami Urzędu Miasta Krakowa oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych, omówiono kluczowe kwestie związane ze wsparciem psychologiczno-pedagogicznym, a także ofertą sportową Krakowa.

- Dostrzegamy wagę współpracy z rodzicami przy wielu kwestiach istotnych dla krakowskiej edukacji. Szczególnie istotny pozostaje dla nas głos rodziców, jeżeli chodzi o pomoc oferowaną przez szkolnych pedagogów i psychologów oraz krakowskie poradnie psychologiczno-pedagogiczne – mówi Anna Korfel-Jasińska, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki. Jak dodaje, w trakcie spotkania zaproszeni eksperci, w tym dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych, przybliżyli także niezwykle istotne kwestie związane z edukacją włączającą, zmianami w orzecznictwie czy też realizowaną przez krakowski samorząd współpracą ze Szpitalem Klinicznym im. J. Babińskiego na rzecz powstania Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków Południe.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, w trakcie spotkania przedstawiono również ofertę sportową krakowskiego samorządu, ze szczególnym uwzględnieniem przyszkolnych boisk oraz obiektów zarządzanych przez kluby sportowe. Zagadnienia te przybliżyła Barbara Mikołajczyk, Dyrektor Wydziału Sportu UMK.

Chcąc z kolei przedstawić działający od kilku lat portal Nasze Szkoły, zaprezentowano jego funkcjonalności zachęcając do korzystania z jego zasobów i dzielenia się informacjami na jego temat z innymi rodzicami. Wspomniany portal to działające od kilku lat narzędzie, które skróciło dystans między uczniami i rodzicami a szkołami. Dzięki niemu rodzice i uczniowie zyskali dostęp do informacji o placówkach edukacyjnych, a dyrektorzy szkół i nauczyciele mogą w ujednoliconej i atrakcyjnej formie pochwalić się własnymi osiągnięciami. Więcej na jego temat można przeczytać w publikacji „Dobre praktyki miast Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza” wydanej w minionym roku z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce i 30-lecia Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza. Jest ona dostępna on-line.

 

 

 

Kraków, 19 listopada 2021 r.

Krakowscy rodzice zaangażowani w działania na rzecz edukacji

Współpraca z rodzicami jest uznawana przez władze Krakowa za priorytet w ważnym obszarze funkcjonowania miasta, jakim jest edukacja. W dużej mierze od wzajemnej współpracy w tym zakresie uzależniona jest bowiem jakość nauczania i oferta krakowskich szkół. Dlatego w tym roku już po raz kolejny przy Prezydencie Miasta Krakowa będą działać Zespoły Doradcze Rodziców.

Zespoły Doradcze Rodziców działają od kilku lat z inicjatywy Prezydenta Miasta Krakowa, stanowiąc cenny głos opiniotwórczy środowiska rodziców. Jak mówi Anna Korfel-Jasińska, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki, w ostatnich latach wspomniana współpraca bardzo dobrze sprawdziła się w przypadku sytuacji o charakterze szczególnym, w tym między innymi w czasie wprowadzania reformy oświaty. - Dzięki aktywności Zespołów Doradczych pojawiło się również wiele cennych inicjatyw mających wpływ na jakość współpracy między rodzicami a szkołą, a tym samym na jakość edukacji – mówi Anna Korfel-Jasińska, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki.

Wiele aspektów współpracy w roku szkolnym 2021/2022 zostało omówionych podczas spotkania inaugurującego pracę Zespołów w nowym roku szkolnym, które odbyło się 9 listopada 2021 r. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego. W jego trakcie zostały także wręczone akty nominacji przedstawicielom rodziców, którzy będą zaangażowani w prace Zespołów Doradczych w roku szkolnym 2021/2022. W sumie w ich skład zostało wybranych 18 osób reprezentujących różne typy szkół i dzielnice Krakowa.

Podczas spotkania podziękowano również za pracę przedstawicielom Zespołów Doradczych Rodziców działających przy Prezydencie Miasta Krakowa w latach szkolnych 2019/2020 i 2020/2021. Ze względu na pandemię COVID-19, Zespoły Doradcze pracowały w tych samych składach przez dwa lata szkolne z rzędu.

 

 

 

 

 

Kraków, 12 maja 2020 r.

Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego działająca przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Krakowie przygotowała informator, który w kompleksowy sposób prezentuje ofertę techników oraz szkół branżowych I stopnia prowadzonych przez Miasto Kraków. Pomoże on uczniom ostatnich szkół podstawowych w wyborze szkoły, która nie tylko najbardziej odpowiada ich zainteresowaniom, ale także pozwoli na nabycie umiejętności pozwalających na szybkie rozpoczęcie pracy w wymarzonym zawodzie.

- Rynek pracy w Polsce i na świecie potrzebuje pracowników wykwalifikowanych, techników, inżynierów. Zawsze w cenie są entuzjazm i pasja dla tego, czym się zajmujemy, inicjatywa w działaniu, wewnętrzna motywacja do rozwoju zawodowego i osobistego, podejmowanie działań, które wzbogacają nasze doświadczenie, znajomość języków obcych. Ważna będzie Wasza gotowość na nowe wyzwania, zmianę pracy, branży, miejsca zamieszkania, gotowość do ciągłego uczenia się. Zmiana szkoły, to szansa na rozwój talentów, zdobycie wiedzy, która będzie wynikiem doświadczenia i doskonalenia szczególnych umiejętności, poznania osób o podobnych zainteresowaniach a także realizację planów edukacyjno-zawodowych – pisze we wstępie do poradnika Małgorzata Słomka, wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Krakowie.

W poradniku można nie tylko znaleźć krakowskie szkoły prowadzące kształcenie techniczne z podziałem na dzielnice, w których się znajdują, ale także atuty poszczególnych placówek, informacje o kierunkach, w których kształcą, czy też dane o wynikach egzaminów zawodowych i maturalnych osiąganych przez ich uczniów.

Poradnik jest dostępny tutaj.

 

 

 

 

 

 

Kraków, 13 marca 2020 r.

Apel do rodziców i uczniów - list Anny Korfel-Jasińskiej Zastępcy Prezydenta ds. Edukacji, Sportu i Turystyki

 

Szanowni Rodzice,

Drodzy Uczniowie,

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w całej Polsce zostały zawieszone do 25 marca – to dla wszystkich okres szczególnych wyzwań związanych m.in. z koniecznością zapewnienia opieki dzieciom, ale też ważna lekcja odpowiedzialności za zdrowie nasze, naszych bliskich oraz innych osób, bardziej podatnych na zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

 

Szanowni Rodzice,

kieruję do Państwa prośbę, aby w rzeczowy sposób wyjaśnić swoim dzieciom sytuację, w jakiej się znaleźliśmy. Nie powinniśmy ulegać panice, a w swoich zachowaniach powinniśmy kierować się racjonalizmem i poczuciem odpowiedzialności za siebie i innych. Dlatego serdecznie Państwa proszę, aby najbliższe dwa tygodnie nie zostały potraktowane przez Państwa Dzieci jako dodatkowe ferie – powinien to być czas pozostania jak największej liczby osób w domach.
Tylko dzięki takiemu działaniu możemy maksymalnie spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, który jest śmiertelnym zagrożeniem zwłaszcza dla osób starszych, chorujących i mających obniżoną odporność – naszych sąsiadów, współpasażerów czy też osób spotykanych w sklepowych kolejkach.

Bardzo Państwa proszę, aby najbliższe dwa tygodnie i przerwa od zajęć szkolnych nie były
dla uczniów okazją do nadrabiania zaległości towarzyskich oraz spotkań z koleżankami i kolegami w galeriach handlowych czy w kawiarniach.

Przypominam także, że rodzice dzieci w wieku do ośmiu lat mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznawanego maksymalnie na 14 dni i warto z tej możliwości skorzystać. Oprócz tego wielu krakowskich pracodawców umożliwia w tym czasie pracę zdalną,
o co zaapelował do nich prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Jeśli w Państwa miejscach pracy istnieje taka możliwość, to warto z niej skorzystać.

Drodzy Uczniowie,

dla Was najbliższe dwa tygodnie będą ważną lekcją solidarności i odpowiedzialnego zachowania. Dlatego bardzo Was proszę, abyście zrezygnowali ze spotkań z przyjaciółmi. W trosce o innych pozostańcie w najbliższych dniach we własnych domach – wykorzystajcie ten czas na czytanie, przygotowanie do egzaminów oraz zgłębianie tematów, które Was interesują. Możecie do tego wykorzystać wiele materiałów dostępnych w Internecie oraz przygotowanych przez Waszych nauczycieli.

Najbliższe dwa tygodnie niech będą dla Was także możliwością odpoczynku i spędzania czasu w ulubiony sposób: wysypiajcie się, nadrabiajcie zaległości w oglądaniu ulubionych seriali, czytajcie książki, na lekturę których w ostatnich tygodniach brakowało Wam czasu. Jeżeli tęsknicie za kontaktem z przyjaciółmi ze szkoły, to wykorzystajcie do tego tak bardzo przez Was lubiane nowinki technologiczne – nic nie stoi teraz na przeszkodzie, aby porozmawiać z koleżankami i kolegami z klasy na ulubione tematy za pośrednictwem wideokonferencji czy też komunikatorów internetowych.

 

Szanowni Państwo,

raz jeszcze kieruję do Państwa prośbę, abyśmy wszyscy potraktowali najbliższe dwa tygodnie jako czas zachowania spokoju, odpowiedzialności za nasze zdrowie i wzajemnej solidarności. Proszę także, aby na bieżąco śledzili Państwo wszelkie zalecenia   służb sanitarnych, jak również korzystali ze sprawdzonych źródeł pozyskiwania wiedzy na temat aktualnej sytuacji związanej z występowaniem wirusa SARS-CoV-2 w Polsce i Krakowie. Na stronie internetowej Miasta Kraków – www.krakow.pl – na bieżąco publikujemy najnowsze informacje w tym zakresie.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Anna Korfel-Jasińska

Zastępca Prezydenta ds. Edukacji, Sportu i Turystyki

 

 

Kraków, 10 marca 2020 r.

Zajęcia na przyszkolnych basenach zawieszone do odwołania

- Podjęliśmy decyzję o zawieszeniu zajęć dla uczniów na basenach przyszkolnych oraz na dwóch basenach Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego funkcjonujących w mieście – mówi Anna Korfel-Jasińska – zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji, sportu i turystyki. Zawieszenie będzie obowiązywać od czwartku, 12 marca do odwołania. Jednocześnie miasto rekomenduje dyrektorom placówek możliwość odwołania również zajęć prowadzonych przez podmioty zewnętrzne, odbywających się w szkołach po zakończeniu lekcji.  

Odwołanie zajęć dla uczniów będzie obowiązywać od czwartku, 12 marca do odwołania na basenach znajdujących się w następujących placówkach:

 • Szkole Podstawowej nr 91 na os. Handlowym 4,
 • Szkole Podstawowej nr 158 przy ul. Strąkowej 3A,
 • Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Grochowskiej 20.

oraz w basenach Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego:

 • przy al. Powstania Warszawskiego 6
 • przy ul. Marii i Bolesława Wysłouchów 34a,
 • przy ul. płk. Francesco Nullo 23,
 • os. Kolorowe 29b.

Decyzja o zamknięciu przyszkolnych basenów dla uczniów krakowskich szkół została podjęta, by zminimalizować prawdopodobieństwo przenoszenia się chorób, w tym koronawirusa. Jest to działanie zapobiegawcze, aby móc zminimalizować ewentualne zagrożenia w kolejnych dniach. Na ten moment nie ma potrzeby by rekomendować odwołanie zajęć w krakowskich placówkach oświatowych. Decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji. - Pierwszy krok w tej sprawie należy do dyrektorów placówek, a dopiero później do organu prowadzącego jakim jest Gmina Miejska Kraków. Jeśli wnioski dotyczące zawieszenia zajęć ze strony szkół czy przedszkoli się pojawią, to damy zielone światło na ich zamknięcie – zaznacza Anna Korfel-Jasińska – zastępca prezydenta ds. edukacji, sportu i turystyki.

 

 

 

 

 

Kraków, 4 marca 2020 r.

Edukacja zawodowa to inwestycja w fachowe kadry

2 marca rozpoczął się Krakowski Tydzień Zawodowców. Podczas gdy ósmoklasiści ruszyli na poszukiwanie wymarzonych zawodów, w magistracie dyrektorzy samorządowych szkół technicznych i branżowych spotkali się z przedstawicielami miejskich spółek, aby omówić możliwości rozwijania współpracy w zakresie kształcenia zawodowego.

– Dyrektorzy krakowskich techników i szkół branżowych mają doświadczenie we współpracy z wieloma firmami. Tym spotkaniem chcemy podkreślić, że ważnym partnerem edukacyjnym dla szkół kształcących w zawodach są także miejskie spółki. Przykłady takiej współpracy już mamy, ale chcemy, żeby rozwijała się ona jeszcze intensywniej – zadeklarowała zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji, sportu i turystyki Anna Korfel-Jasińska.

W spotkaniu i dyskusji wzięli udział dyrektorzy ponad 20 krakowskich zespołów szkół, w skład których wchodzą technika i branżowe szkoły I stopnia, oraz przedstawiciele takich miejskich spółek, jak: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Obecny był także przedstawiciel krakowskiego oddziału PGE Energia Ciepła. Z inicjatywą zorganizowania spotkania wyszedł Wydział Edukacji UMK.

Zespół Szkół Elektrycznych nr 2, Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji oraz Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 – to placówki, które z powodzeniem realizują różne projekty w partnerstwie z miejskimi spółkami. Ich dyrektorzy przedstawili dotychczasowe efekty takich działań. Elektryk współpracuje m.in. z MPK, Meliorek – z MPO i MPWiK, a Mechanik – z MPK i MPO.

Zakres tej współpracy jest różny – to m.in. wizyty zawodoznawcze, czyli zapoznawanie uczniów z rzeczywistym miejscem pracy, praktyki zawodowe i staże wakacyjne dla młodzieży, szkolenia i seminaria dla nauczycieli, autorskie projekty naukowe szkół, przygotowanie uczniów do turniejów i konkursów, fundowanie stypendiów i nagród, doposażenie bazy dydaktycznej.

Wspomniany już Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 realizuje m.in. autorski projekt pn. Małopolski Konkurs Własnych Prac Technicznych – w zeszłym roku odbyła się jego 10. edycja. Celem jest zachęcenie młodzieży do wykonywania  samodzielnych projektów technicznych w takich dziadzinach, jak: elektrotechnika, elektronika, robotyka i informatyka. Konkursowi patronuje Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie.

Ciekawą praktykę wypracował sobie wspomniany Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, który pod koniec każdego roku szkolnego organizuje plebiscyt na najlepszego partnera edukacyjnego szkoły. Wyróżnienia wręczane są podczas okolicznościowej gali.

Niezwykle istotną, jeśli nie najważniejszą, płaszczyzną współpracy między szkołami a pracodawcami jest modelowanie programów nauczania zawodów, tak aby treści przekazywane uczniom były dostosowane do potrzeb pracodawców i wymagań rynku pracy. Dyrektorzy krakowskich szkół o profilu technicznym i zawodowym są otwarci na pomysły pracodawców, czy to w zakresie modyfikowania programów nauczania,  planowania praktycznej nauki zawodu, czy tworzenia oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Zorganizowane w magistracie spotkanie to także odpowiedź na wyzwania związane ze zmianami w prawie oświatowym. Wprowadzono w nim m.in. obowiązek realizacji cyklicznych szkoleń branżowych przez nauczycieli kształcenia zawodowego oraz możliwość odbywania przez uczniów techników i branżowych szkół I stopnia tzw. staży uczniowskich.

 

 

Kraków, 26 lutego 2020 r.

Czas na wybór wymarzonego zawodu.
Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe czekają na Ciebie!

Krakowskie technika i szkoły branżowe kształcą w wielu bardzo interesujących i przyszłościowych zawodach. Uczniowie znajdą w nich z kolei nie tylko doskonałe możliwości własnego rozwoju, ale też nowoczesne pracownie, świetnie przygotowanych nauczycieli-praktyków i szanse udziału w  wyjazdach zagranicznych, w tym praktykach i stażach. Podczas zbliżającej się rekrutacji warto skorzystać z ich propozycji!

Niebawem uczniów czeka wybór kolejnej ścieżki edukacyjnej. To jedno z pierwszych tak poważnych wyzwań w życiu młodego człowieka, które będzie miało w przyszłości duży wpływ na jego dalsze życiowe wybory. Wykształcenie i wiedza decydują o zwiększeniu szansy na zdobycie interesującego zawodu zwłaszcza teraz, kiedy rynek pracy jest tak dynamiczny, a zawody przyszłości będą zupełnie inne niż te, które znamy teraz. Istotne jest inwestowanie w kompetencje. Myślenie perspektywiczne, ciekawość świata, otwartość na zmiany, praca zespołowa to kompetencje cenione przez pracodawców.

Gdzie można szukać informacji na temat kształcenia zawodowego w krakowskich szkołach?

Krakowski Tydzień Zawodowców

Z myślą o uczniach szkół podstawowych Miasto Kraków już po raz szósty organizuje Krakowski Tydzień Zawodowców. To inicjatywa Miasta Krakowa, dzięki której młodzi ludzi mogą poznać w praktyce możliwości kształcenia w technikach i szkołach branżowych. W tym roku będzie on odbywał się od 2 do 6 marca, a towarzyszyć mu będą dwie tzw. otwarte soboty (7 marca i 25 kwietnia). Dzięki nim uczniowie oraz rodzice mogą lepiej poznać szkoły odwiedzając je w weekend.

Program Krakowskiego Tygodnia Zawodowców 2020 i otwartych sobót można znaleźć tutaj. Zachęcamy również do przekazywania zainteresowanym uczniom plakaty, który znajduje się w Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa.

Zawodowcy.eu

Wiele ciekawych informacji na temat pozytywnych aspektów nauki w szkołach branżowych i technikach można znaleźć w specjalnym serwisie Gazety Wyborczej „Zawodowcy“. W przystępny sposób zostały w nim zaprezentowane informacje o tym, dlaczego technika i szkoły branżowe to w przyszłości szansa na zdobycie dobrej pracy:

Nasze Szkoły

Więcej informacji na temat oferty krakowskich szkół, w tym także techników i szkół branżowych, można znaleźć w portalu Nasze Szkoły. Jest to portal, który wykorzystując ujednolicone kryteria, daje możliwość sprawdzić ofertę konkretnych szkół. Można w nim nie tylko porównać liczbę uczniów i kwalifikacje nauczycieli, ale też sprawdzić specjalizacje konkretnych szkół oraz możliwość kształcenia w konkretnych zwodach.

 

 

 

 

Kraków, 26 lutego 2020 r.

26 września 2019 r. spośród grona Przewodniczących Rad Rodziców z krakowskich szkół samorządowych wyłonione zostały składy osobowe Zespołu Doradczego Rodziców Szkół Podstawowych oraz Zespołu Doradczego Rodziców Szkół Ponadpodstawowych, które działają przy Prezydencie Miasta Krakowa w roku szkolnym 2019/2020. spotkanie inaugurujące działalność Zespołów Doradczych Rodziców Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych działających przy Prezydencie Miasta Krakowa. Spotkanie inaugurujące pracę zespołów doradczych z udziałem Anny Korfel-Jasińskiej, Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki, odbyło się 24 października 2019 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

Spotkania są kontynuowane w kolejnych miesiącach:

11 grudnia 2019 r. w Sali im. Józefa Dietla Urzędu Miasta Krakowa odbyło się spotkanie, którego tematem była promocja szkolnictwa zawodowego. W jego trakcie dyrektorzy krakowskich szkół, a zarazem przedstawiciele Zespołu Doradczego Dyrektorów Szkół Technicznych działającego przy Prezydencie Miasta Krakowa – Andrzej Matyja (Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 im. Powstańców Śląskich w Krakowie) i Dariusz Błądek (Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 im. Ignacego Daszyńskiego w Krakowie) – zaprezentowali osiągnięcia krakowskich szkół prowadzących kształcenie techniczne. Podczas spotkania zwracano szczególną uwagę na konieczność dalszej promocji szkolnictwa zawodowego wśród uczniów i rodziców.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zespołów doradczych rodziców, kolejne spotkanie zorganizowano 20 lutego 2020 r. w restauracji „Pokusa” zlokalizowanej w budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida w Krakowie. W jego trakcie rozmawiano na tematy związane z kształceniem zawodowym ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia zawodowego w szkołach specjalnych. Możliwości edukacji w tego typu szkołach zaprezentowali dyrektorzy i nauczyciele z Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 im. Marii Grzegorzewskiej w Krakowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Jana Matejki w Krakowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie. Spotkanie było także okazją do prezentacji restauracji „Pokusa” prowadzonej przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 im. Odona Bujwida w Krakowie, a także oferty edukacyjnej tej szkoły. Uczniowie w praktyce zaprezentowali, jakie możliwości kształcenia daje im szkoła, udowadniając przy tym swój profesjonalizm oraz umiejętności rozwijane w krakowskiej szkole.

Wydział Edukacji

 

 

 

 

Kraków, 3 października 2019 r.

UWAGA, RODZICE SAMORZĄDOWYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK

 

Od kilku lat – z inicjatywy Pana Jacka Majchrowskiego Prezydenta Miasta Krakowa, powoływane są Zespoły Doradcze Rodziców. Zespoły te, działając kolegialne stanowią dla władz miasta cenny głos opiniotwóczy środowiska Rodziców szkół i placówek. Bardzo dobrze sprawdziła się ta współpraca w czasie wprowadzania reformy oświaty, jak również w okresie strajków nauczycielskich. Dzięki aktywności tych zespołów, pojawiło się wiele cennych inicjatyw mających wpływ na jakość współpracy między Rodzicami, a szkołą, a tym samym na jakość edukacji.

 

26 września 2019 r. spośród grona Przewodniczących Rad Rodziców z krakowskich szkół samorządowych wyłonione zostały składy osobowe Zespołu Doradczego Rodziców Szkół Podstawowych oraz Zespołu Doradczego Rodziców Szkół Ponadpodstawowych, które będą działały przy Prezydencie Miasta Krakowa w roku szkolnym 2019/2020.

 

Oto ich skład:

 

Zespół doradczy rodziców szkół podstawowych:

 1. Adam Mildner
 2. Szymon Kawa
 3. Katarzyna Piechota
 4. Kinga Mizera
 5. Ewa Wiśniewska
 6. Dorota Sznajder
 7. Sławomir Rupikowski
 8. Jarosław Sysło
 9. Kinga Sopel

Zespół doradczy rodziców szkół ponadpodstawowych:

 1. Wojciech Hlibowicki
 2. Robert Krawczyk
 3. Barbara Grzybowska
 4. Daniel Sobczyk
 5. Krzysztof Padula
 6. Renata Stankiewicz
 7. Tomasz Rutkowski

 

Jednocześnie, w związku z prośbą wyrażoną w trakcie ww. spotkania, przekazujemy informacje dotyczące funkcjonowania Rad Rodziców w szkołach:

 

Rady rodziców. Kompetencje i zasady działania

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej o zmianach w przepisach prawa od nowego roku szkolnego 2019/2020

 

 

 

Kraków 18 czerwca 2019 r.

                                           LATO W MIEŚCIE DLA DZIECI Z NIEPEŁNOPSRAWNOŚCIAMI 2019

 

Szanowni Państwo,

 

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza zapisy na bezpłatny wypoczynek letni dla dzieci z niepełnosprawnościami w wieku szkolnym.

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z niepełnosprawnościami w wieku szkolnym na  terenie Krakowa ma na celu odciążenie rodziców dzieci z niepełnosprawnościami oraz aktywizację dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

W wypoczynku letnim mogą wziąć udział dzieci z niepełnosprawnościami w wieku szkolnym, które mają możliwość (bez udziału rodzica/opiekuna prawnego/faktycznego) pod opieką zapewnioną przez organizatorów brać udział w  półkolonii.

 

Wypoczynek letni organizowany będzie w Karcher Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych przy al. Focha 40  w Krakowie. Uczestnikom  zapewnimy:

transport z miejsca zamieszkania do miejsca organizacji wypoczynku letniego i  z powrotem wraz z  opieką w trakcie przejazdu,

opiekunów w godzinach trwania półkolonii

zajęcia sportowe, plastyczno-ceramiczne, literackie, warsztaty kulinarne, wycieczkę do ZOO, spacery, gry i zabawy.

posiłki (drugie śniadanie, obiad, podwieczorek),

opiekę medyczną.

Zapisy będą przyjmowane od 01.07.2019r. do wyczerpania wolnych miejsc pod numerem telefonu 609 915 005 lub mailowo polkolonie@polandbusinessrun.pl

Opiekunowie zgłaszający dzieci będą zobligowani do wypełnienia karty zgłoszenia, w  której poświadczą, iż nie ma przeciwskazań do udziału dziecka w oferowanej formie wypoczynku oraz organizowanych w jej  ramach zajęć. 

 

Terminy turnusów:

I turnus: 15 - 19.07.2019r.  w godzinach od 8.00 do 16.00,

II turnus: 22 - 26.07.2019r. w godzinach od 8.00 do 16.00,

III turnus: 29.07 - 02.08.2019r. w godzinach od 8.00 do 16.00,

IV turnus: 05 - 09.08.2019r. w godzinach od 8.00 do 16.00,

V turnus: 12 – 16.08.2019r. (z wyłączeniem 15.08.2019r.) w godzinach od 8.00 do 16.00,

VI turnus: 19 - 23.08.2019r. w godzinach od 8.00 do 16.00,

VII turnus: 26 - 30.08.2019r. w godzinach od 8.00 do 16.00.

 

Zachęcamy do zapisów! Dzieci w wieku szkolnym ze Szkół Podstawowych, Szkół Integracyjnych, , Szkół Specjalnych, Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych.

 

Koszty półkolonii są w całości finansowane przez Gminę Miejską Kraków.

Realizacja wypoczynku letniego nadzorowana jest przez Urząd Miasta Krakowa/Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia/Referat ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami tel. 12 616 5075.

 

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

 

Kraków, 10 czerwca 2019 rok.

Szanowni Państwo

Rodzice uczniów krakowskich szkół samorządowych,

jedną z ostatnich inicjatyw Zespołów Doradczych Rodziców Szkół Podstawowych oraz Szkół Ponadpodstawowych jest pomysł dotyczący zasiedlenia krzewami terenów wokół krakowskich szkół i placówek. Uprzejmie informujemy, że chcąc podejść do tego tematu w sposób merytoryczny
i systemowy, Wydział Edukacji opracował wraz z Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie ankietę, która została rozesłana do wszystkich szkół i placówek. Otrzymaliśmy już  odpowiedzi i obecnie jest opracowywany materiał zbiorczy, który pozwoli na wskazanie  ewentualnej  liczby nasadzeń  drzew
i krzewów wokół szkół.

 

Wydział Edukacji

 

 

Krakowski Tydzień zawodowców - edycja V 2019

 

Zaproszenie Pani Anny Korfel - Jasińskiej Zastępcy Prezydenta ds. Edukacji, Sportu i Turystyki do udziału w Krakowskim Tygodniu Zawodowców - edycja V 2019

Więcej informacji pod linkiem:

https://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/226812,1812,komunikat,krakowski_tydzien_zawodowcow___edycja_v_2019_.html

 

Wydział Edukacji

 

 

Kraków, 3 kwietnia 2019 r.

 

                                                                                     Szanowni Państwo

                                                                                     Rodzice Uczniów krakowskich szkół samorządowych

                                                                                  

 

Dotyczy: EWENTUALNEJ AKCJI STRAJKOWEJ ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

 

od wielu tygodni zapowiadany strajk nauczycieli wzbudza zrozumiałe emocje, podejmujemy jednak działania, by zminimalizować negatywne skutki dla Państwa.

Należy pamiętać, że nauczyciele – podobnie jak szereg innych grup zawodowych – mają prawo do strajku w celu poprawy warunków pracy i uzyskania godnego wynagrodzenia. Wobec prowadzonego zgodnie z prawem sporu zbiorowego jako urząd nie mamy podstaw do przeszkadzania we wszczęciu bądź jego prowadzeniu. Musi się on odbyć ze wszelkimi konsekwencjami zaistnienia tego sporu.

Gmina Miejska Kraków – podobnie jak wszystkie inne jednostki samorządu terytorialnego w Polsce – nie jest stroną tego sporu. Mając jednakże świadomość, że skutki ewentualnego strajku dotkną najmłodszych mieszkańców naszego miasta, podjąłem szereg działań mających na celu ich zminimalizowanie.

Zapewniam Państwa, że wszyscy dyrektorzy krakowskich szkół samorządowych otrzymali pełną informację dotyczącą kwestii związanych z akcją strajkową, zwłaszcza w zakresie konsekwencji, odpowiedzialności i obowiązków jakie leżą po stronie dyrektora szkoły czy placówki. Moi pracownicy są w stałym kontakcie z zespołami doradczymi rodziców i dyrektorów szkół. Dyrektorom szkół zapewniliśmy możliwość skorzystania z konsultacji prawnych w razie wątpliwości co do prawidłowości postępowania oraz środki finansowe na zatrudnienie dodatkowych osób do sprawowania opieki nad dziećmi w związku z podjęciem akcji strajkowej przez wszystkich czy też większość nauczycieli w danej placówce.

W przypadku gdy dyrektor placówki uzna, że nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa podopiecznym w czasie akcji strajkowej ma możliwość zawieszenia zajęć na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.). Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, ma prawo zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. O zawieszeniu zajęć dyrektor zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Ponieważ nie można przewidzieć czy i jak długo potrwa akcja strajkowa, to decyzja o zawieszeniu zajęć będzie miała miejsce na każdy kolejny dzień. Poprosiliśmy dyrektorów o składanie wniosków o zawieszenie poniedziałkowych zajęć (8 kwietnia) do piątku (5 kwietnia). Stąd informację o sytuacji w Państwa placówce 8 kwietnia powinniście Państwo uzyskać w piątek.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa na czas strajku zaangażowałem Straż Miejską. Jestem też w kontakcie z przedstawicielami związków zawodowych. W zależności od informacji otrzymywanych ze strony związkowej, będziemy reagować i podejmować stosowne działania.

O bieżącej sytuacji i kolejnych krokach będziemy wspólnie z dyrektorami informować Państwa m.in. poprzez Portal Edukacyjny, ale też tablice ogłoszeń w szkołach, dlatego uprzejmie proszę o śledzenie informacji kierowanych przez dyrekcję placówki.

Pytają Państwo, a co w przypadku ewentualnego odwołania zajęć mogą zrobić pracujący rodzice, którzy nie mają z kim zostawić dziecka? Jak przypominał niedawno ZUS, mają oni możliwości wystąpienia do pracodawcy o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on bowiem nie tylko wtedy, gdy dziecko zachoruje, ale także w sytuacji, gdy przedszkole, szkoła lub żłobek są zamknięte. Dotyczy to dzieci w wieku do 8 lat. Przysługuje matce i ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Wynosi 80% wynagrodzenia i można o niego wystąpić wtedy, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą dziecku zapewnić opiekę.

Szanowni Państwo, wyrażam nadzieję, że zgodna współpraca i wyrozumiałość pomogą sprostać wyzwaniom, które staną przed nami w tym szczególnym czasie.

 

Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa

 

 

Kraków, 21 stycznia 2019 r.

KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW – edycja V 2019

 

Zaproszenie Pani Anny Korfel – Jasińskiej Zastępcy Prezydenta ds. Edukacji, Sportu i Turystyki do udziału
w Krakowskim Tygodniu Zawodowców -
edycja V 2019

KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW – edycja V 2019

OTWARTE SOBOTY W SAMORZĄDOWYCH SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy

szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z oddziałami gimnazjalnymi oraz szkół prowadzących kształcenie zawodowe,

Rodzice i Uczniowie uprzejmie informuję, że w bieżącym roku szkolnym odbędzie się V już edycja Krakowskiego Tygodnia Zawodowców. Biorąc pod uwagę ustalenia Zespołu Doradczego Dyrektorów Szkół Technicznych proponuję, aby tegoroczny KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW odbył się od 11 do 15 marca 2019 r.

Jednocześnie przypominam, że ww. wydarzeniom towarzyszą również Otwarte Soboty. Termin dwóch wspólnych dla całego Krakowa OTWARTYCH SOBÓT W SAMORZĄDOWYCH SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ustalono na :

16 marca 2019 r.,

27 kwietnia 2019 r.

Jestem przekonana, że jak co roku bogata oferta przygotowana przez krakowskie szkoły prowadzące kształcenie zawodowe będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem oraz, że  będzie stanowiła doskonałe wydarzenie wspierające uczniów w wyborze dalszej drogi kształcenia.

Serdecznie zachęcam Państwa Dyrektorów do przekazania zarówno uczniom, jak i ich rodzicom informacji o Otwartych Sobotach, a także możliwości indywidualnego zapoznania się w tych dniach z ofertą wszystkich szkół technicznych.

Zgłoszenie do udziału w KRAKOWSKIM TYGODNIU ZAWODOWCÓW następuje poprzez wpisanie do załączonej tabeli (wg podanego wzoru) następujących danych: data wydarzenia, nazwa szkoły, nazwa wydarzenia, miejsce i godzina oraz informacji
o przystąpieniu szkoły do wspólnych SOBÓT OTWARTYCH ( data wydarzenia, nazwa szkoły, nazwa wydarzenia, miejsce, godzina). Powyższą informację proszę przesłać do Pani Pauliny Dzikiewicz-Rożniatowskiej na adres: paulina.dzikiewicz-rozniatowska@um.krakow.pl do 22 lutego 2019 r.

 

Załącznik:TABELA

 

Z poważaniem,

Anna Korfel - Jasińska

Zastępca Prezydenta ds. Edukacji, Sportu i Turystyki

 

 

Kraków, 11 stycznia 2019 r.

Ferie zimowe z MCPU

SZKOLENIA

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie w czasie ferii zimowych (od 14 do 25 stycznia) będzie prowadzić warsztaty szkoleniowe z zakresu profilaktyki uzależnień. Oferta szkoleniowa skierowana jest do:

dzieci (od lat 10) i młodzieży,

rodziców i opiekunów,

nauczycieli.

Dla dzieci i młodzieży przygotowaliśmy 3-godzinne warsztaty rozwijające umiejętności: radzenia sobie ze stresem, asertywności, a także podnoszące poziom wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz zachowań uzależniających.

Podczas 2-godzinnych spotkań rodzice będą mogli pogłębić umiejętności
w zakresie zapobiegania zachowaniom ryzykownym związanym z używaniem substancji psychoaktywnych i stosowaniem zachowań uzależniających przez dzieci i młodzież.

Wszystkie zajęcia są  skierowane do mieszkańców Krakowa i prowadzone będą nieodpłatnie.

W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o kontakt pod numerem 668 367 615 lub pod adresem profilaktyka3@mcpu.krakow.pl. Szkolenia odbywają się w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie przy ul. Rozrywka 1, w sali nr 18.

ZAPRASZAMY DO PUNKTU KONSULTACYJNEGO

Jeśli jako rodzic zauważasz u swojego dziecka przejawy zachowań ryzykownych, które mogą dotyczyć sięgania po substancje psychoaktywne (alkohol, narkotyki, leki) lub niepokojące czynności (nadużywanie Internetu, komputera, hazard itp.) zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego przy ul. Rozrywka 1, gdzie można uzyskać specjalistyczną poradę. Wszystkie porady są nieodpłatne i anonimowe.

Psychologowie i terapeuci uzależnień dyżurują w poniedziałki, środy i piątki od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki i czwartki od 7.30 do 18.00.

Radcy prawni dyżurują we wtorki od 15.00 do 17.00, środy od 14.00 do 18.00 i czwartki od 16.00 do 18.00.

Harmonogram szkoleń profilaktycznych w okresie ferii w 2019 roku

Lp. Termin Nazwa szkolenia Uczestnicy Data Godzina

Styczeń

1.14.01.2019 r. (poniedziałek)

10.00-13.00 - Fakty i mity

Młodzież w wieku od 13 do 19 lat

2.15.01.2019 r. (wtorek)

10.00-13.00 - Efekt motyla

Młodzież w wieku od 13 do 19 lat

3. 15.01.2019 r. (wtorek)

16:00-18:00 - Bezpieczeństwo dzieci w sieci

Rodzice

4. 16.01.2019 r. (środa)

10.00-13.00

Emocjo, chcę cię poznać

Dzieci w wieku od 10 do 12 lat

5. 17.01.2019 r. (czwartek)

10.00-13.00 - Być asertywnym czyli jakim?

Dzieci w wieku od 10 do 12 lat

6. 17.01.2019 r. - (czwartek)

16:00-18:00 - Wspólna sprawa

Rodzice

7. 18.01.2019 r. (piątek)

10.00-13.00 - Bezpieczny dialog, część I

Nauczyciele

8. 21.01.2019 r. (poniedziałek)

10.00-13.00 - Program profilaktyki uzależnień behawioralnych

Młodzież w wieku od 10 do 12 lat

9. 22.01.2019 r. (wtorek)

10.00-13.00 - Jak radzić sobie ze stresem?

Młodzież w wieku od 13 do 19 lat

10. 22.01.2019 r. - (wtorek)

16.00-18.00 -Program profilaktyki uzależnień behawioralnych

Rodzice

11. 23.01.2019 r. (środa)

10.00-13.00 - Trening asertywności

Dzieci w wieku od 13 do 19 lat

12. 24.01.2019 r. (czwartek)

9.00-12.00 - Bezpieczny dialog, część II

Nauczyciele

13. 25.01.2019 r. (piątek)

9.00-12.00 Opanuj stres

Dzieci w wieku od 10 do 12 lat

 

Szczegółowy opis szkoleń znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.mcpu.krakow.pl  
w zakładce „Szkolenia”.

Załącznik - Regulamin

 

Kraków, 23 listopada 2018 r.

Zaproszenie na III Konferencję z cyklu Edukacja do późnej dorosłości, która odbędzie się  14 grudnia w godzinach 13.00 – 17.30 w ICE Kraków ul. Marii Konopnickiej 17 wejście od ulicy Jana Bułhaka (od hotelu Park Inn)

 

Tegoroczny tytuł to „Szkoła Łączy Pokolenia”.

Zapraszamy na konferencję wszystkich zainteresowanych - nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców, dziadków oraz  przedstawicieli organów prowadzących szkoły i pracowników nadzoru pedagogicznego.  

Późna dorosłość to określenie psychologii rozwojowej dla ostatniego okresu rozwoju człowieka. Okresu, który stał się tak społecznie, jak i ekonomicznie szczególnie ważny wobec sytuacji demograficznej Polski i całej Europy.

Przyszłość dzisiejszych dzieci i młodzieży to konieczność obcowania z coraz większą liczbą osób starszych, to nieodzowność  współpracy na rynku pracy z osobami dużo starszymi niż to ma miejsce  dzisiaj, to ekonomiczne i społeczne zapotrzebowanie na wykorzystanie potencjału starszych osób
dla innowacyjnej gospodarki. Do tego potrzebne są stosowne kompetencje. Dzisiejsze krakowskie  dzieciaki i młodzież mogą je nabywać w działaniach międzypokoleniowych, których doświadczają
w czasie realizacji programu „Edukacja do późnej dorosłości”. Dla dobrego funkcjonowania aktualnych uczniów w ich dorosłym życiu i w ich starości niezbędne jest przekonanie o osobistej odpowiedzialności każdego z nich za swoje życie. Budowanie takich postaw to jedno z zadań edukacji do późnej dorosłości. 

Przed trzema laty Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa zwrócił się do dyrektorów szkół
 z prośbą, aby zechciały wzbogacić programy wychowawcze szkół o działania związane z realizacją programu edukacja do późnej dorosłości.

Do tej pory odbyły się dwie  konferencje dla dyrektorów szkół i nauczycieli, przeprowadzono szereg szkoleń dla nauczycieli, wypracowano kilka ciekawych scenariuszy lekcji, opracowano procedurę sięgania przez szkoły po certyfikat „Szkoła Łącząca Pokolenia”.

 Konferencja, na którą zapraszam pozwoli na zapoznanie się z programem, przybliży sposób zdobywania certyfikatu oraz umożliwi poznanie kilku niezwykle inspirujących dobrych praktyk. Najserdeczniej zapraszam.

Szczegóły na stronie http://dlaseniora.krakow.pl i  na portalu edukacyjnym UMK . Zgłoszenia proszę przesyłać na adres mailowy: Renata.Dulska@um.krakow.pl   do 11 grudnia 2018 r.  

 

Załącznik - program

 

Anna Okońska-Walkowicz

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej

 

 

Kraków, 15 listopada 2018 r.

Ponadnarodowa mobilność uczniów w ramach PO WER

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji rozpocznie w tym roku nabór wniosków do nowego projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

W ramach projektu szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i artystyczne będą miały możliwość finansowania zagranicznych wyjazdów uczniów. Projekty mogą trwać od 6  do 12 miesięcy, w tym zagraniczne wyjazdy uczniów od 7 do 14 dni. Uczestnikami mogą być uczniowie od VI klasy szkoły podstawowej.

Do realizacji projektu niezbędny jest współudział co najmniej dwóch organizacji z różnych krajów Unii Europejskiej: organizacja wysyłająca (podmiot działający na terenie RP) i organizacja przyjmująca (podmiot z innego kraju członkowskiego UE).

Więcej informacji na stronie http://power.frse.org.pl/mobilnosc-uczniow/index/lang:pl

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy zespołu PO WER SE pod nr tel.: 22 46 31 660 lub mailowo: powerse@fres.org.pl

z poważaniem,

/-/ Anna Korfel - Jasińska

Dyrektor Wydziału

 

Kraków, 15 listopada 2018 r.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

Samorządowych Szkół Podstawowych

14 stycznia 2019 roku uczniowie z województwa małopolskiego rozpoczną dwutygodniową przerwę w nauce i w tym okresie proszę o zorganizowanie, na terenie kierowanych przez Państwa szkół akcji pn. „Zima w szkole”.

Poniżej przypominam najważniejsze kwestie dotyczące spraw organizacyjnych.

Oferta jest skierowana do uczniów samorządowych szkół podstawowych.

Ilekroć jest mowa o rozporządzeniu – należy rozumieć Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U.poz. 452).

Organizatorem wypoczynku jest dyrektor szkoły.

Organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej jest zobowiązany m.in. do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku oraz zatrudnienia wykwalifikowanej kadry sprawującej właściwą opiekę wychowawczą.

Ponadto na organizatorze (dyrektorze szkoły) spoczywa obowiązek:

 • zgłoszenia wypoczynku (wg wzoru określonego w zał. Nr 2 do rozporządzenia). Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza on-line zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: http://wypoczynek.men.gov.pl

Formularz zgłoszenia wypoczynku w wersji elektronicznej i papierowej należy przedstawić Kuratorowi Oświaty nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.

 • podpisania umowy – zlecenia z kierownikiem wypoczynku spełniającym wymogi określone w art. 92p. pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) oraz z wychowawcami spełniającymi wymogi określone w art. 92p. pkt 2 ww. ustawy.

Przypominam o przestrzeganiu zapisów zawartych w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 405 t.j.).

Wynagrodzenie dla kierownika wypoczynku wyniesie 13,70 zł brutto za godzinę, natomiast dla wychowawców 28,00 zł brutto za godzinę.

 • niezwłocznego poinformowania o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku (dane dotyczące: organizatora, kierownika, kadry wychowawczej, liczby uczestników, czasu trwania). Informację pisemną należy przesłać do Wydziału Edukacji,
 • zorganizowania grup liczących:
 1. min od 12 do 15 osób w przypadku dzieci do 10 roku życia oraz grupy mieszanej, w której są dzieci do 10 roku życia,
 2. min od 17 do 20 osób w przypadku dzieci starszych.

W przypadku, gdy faktyczna liczba dzieci biorących udział w akcji okaże się mniejsza niż zgłoszona do Wydziału Edukacji należy rozważyć możliwość połączenia grup.

Proponowany czas wypoczynku dzieci młodszych do 8 godz. dziennie, natomiast starszych do 6 godz. od poniedziałku do piątku w wybranym tygodniu ferii zimowych.

 • zebrania od uczestników wypoczynku kart kwalifikacyjnych (wg wzoru określonego w zał. Nr 6 do rozporządzenia).

Uczestnictwo w programie „Zima w szkole” należy zgłosić do Wydziału Edukacji ul. Stachowicza 18 do 10 grudnia 2018 r.:

 1. składając w Punkcie Obsługi Mieszkańców (w formie papierowej) wypełnioną tabelę (kliknij tutaj) ze wskazaniem nazwy placówki, liczby dzieci, liczby grup, proponowanego terminu zajęć, planowanych zajęć,
 2. przesyłając ww. tabelę drogą elektroniczną na adres: Aneta.Majocha@um.krakow.pl

UWAGA !!!

 1. Nie jest możliwe technicznie i prawnie łączenie funkcji organizatora z funkcją kierownika, jak również kierownik wypoczynku nie może równocześnie pełnić funkcji wychowawcy.
 2. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) jednym z  obowiązków kierownika wypoczynku jest: „…zapewnienie uczestnikom wypoczynku właściwej opieki od momentu przejęcia ich od rodziców do czasu ponownego przekazania rodzicom…”. W związku z powyższym kierownik wypoczynku powinien być obecny na terenie placówki w czasie organizowanego wypoczynku.

/-/ Anna Korfel - Jasińska

Dyrektor Wydziału

 

Kraków, 14 listopada 2018 r.

 

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

W związku z powyższym, kierujemy do Państwa Dyrektorów oraz Rodziców i Opiekunów dwa osobne listy.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonymi listami, a w szczególności prosimy o udostępnienie listu rodzicom i opiekunom dzieci.

Prosimy, aby wspomniany list został odczytany rodzicom i opiekunom,  oraz przekazany na najbliższych zebraniach.

 

Z poważaniem


Anna Zalewska                                

Minister Edukacji Narodowej           

 

Jarosław Pinkas
Główny Inspektor Sanitarny

 

Załączniki:

- List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów Uczniów (pdf)

- List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów Uczniów (doc)

 

 

 

 

Kraków, 22 października 2018 r.

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Przedszkoli, Szkół i Placówek

 

    W związku z rozpoczynającym się sezonem jesienno – zimowym, a tym samym okresem grzewczym, przypominam o konieczności stosowania procedur wewnętrznych opracowanych na wypadek wystąpienia ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczenia powietrza.

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: w tym dzieci i młodzież poniżej 25. roku życia powinny podjąć następujące środki ostrożności:

 • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni w celu uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,
 • ograniczyć wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni, np. uprawianie sportu,
 • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.

Wszelkie informacje o stanie jakości powietrza należy śledzić na bieżąco na stronie internetowej WIOŚ lub na smartfonach za pomocą aplikacji Powietrze Kraków.

4.png

Z poważaniem,

/-/ Anna Korfel - Jasińska

Dyrektor Wydziału Edukacji

 

 

Kraków, 14 września 2018 r.

Szanowni  Państwo

Dyrektorzy

Samorządowych Przedszkoli

Samorządowych Zespołów Szkół w których składową jest Przedszkole

 

EK-06.3021.130.2018

Dotyczy: POBIERANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH OD RODZICÓW DZIECI

                 

  W związku z licznymi interwencjami  rodziców dzieci uczęszczających do samorządowych przedszkoli w Krakowie, dotyczącymi pobierania środków finansowych na zakup środków czystości, informuję, że takie praktyki są niedopuszczalne.

  Każde samorządowe przedszkole otrzymuje środki na wydatki statutowe, z których finansuje wszelkie zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki, w tym m.in. zakup środków czystości. Jeżeli limit środków przyznanych jednostce na danym paragrafie jest niewystarczający, należy przeprowadzić analizę planu i dokonać odpowiednich zmian. Pomocą służą również Państwu pracownicy Wydziału Edukacji oraz Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty.

             

Z poważaniem,

/-/ Anna Korfel - Jasińska

Dyrektor Wydziału Edukacji

 

Kraków, 6 września 2018 r.

 

Tytuł: Poradnik dla Rad Rodziców

 

Szanowni Państwo Rodzice,

niebawem w związku z nowym rokiem szkolnym odbędą się w szkołach spotkania rodziców.
W czasie tych spotkań zostaną wybrane nowe składy Rad Rodziców.

Uprzejmie informuję, że na  stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej  został zamieszczony „Poradnik Rady Rodziców” , który zawiera istotne dla Państwa informacje.

Życząc  wszystkim rodzicom wielu powodów do dumy wynikającej z sukcesów dzieci oraz znakomitej współpracy ze szkołą zachęcam Państwa do lektury poradnika.

 

Anna Korfel – Jasińska

Dyrektor Wydziału Edukacji

 

 

Kraków 21 czerwca 2018 r.

Wakacje w Krakowie informacja dla rodziców, dzieci i młodzieży pozostającej w mieście

 

Jak co roku miejskie szkoły i placówki przygotowały bogatą ofertę programową dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście. Wśród  - poniżej przedstawionych - propozycji młodzieżowych domów kultury, samorządowych placówek oświatowo – wychowawczych realizujących zadania z zakresu upowszechniania sportu oraz oferty przygotowanej przez szkoły każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Akcja „Lato w szkole” 2018

Co roku krakowskie samorządowe szkoły podstawowe organizują dla uczniów wypoczynek stacjonarny w ramach akcji „Lato w szkole”. Ofertę zajęć na te wakacje przygotowało 78 samorządowych szkół podstawowych, w tym 5 specjalnych. Wydział Edukacji UMK szacuje, że skorzysta z niej około 9,7 tys. dzieci. Przewidywany koszt akcji to ponad 1,2 mln zł.

Akcja „Lato w szkole” skierowana jest do uczniów samorządowych szkół podstawowych. Dzięki niej dzieci i młodzież, którzy wakacje spędzają w mieście, mogą korzystać z ciekawych i wartościowych zajęć o różnym profilu: sportowych, artystycznych, edukacyjnych, a także zorganizowanych wycieczek i spacerów. Opieka, którą nad uczestnikami wypoczynku, sprawują opiekunowie i wychowawcy jest bezpłatna.
Gmina Miejska Kraków zapewnia środki na wynagrodzenie dla kierownika wypoczynku, które wynoszą 13,70 zł brutto za godzinę, oraz dla wychowawców
–28,00 zł brutto za godzinę. Pozostałe wydatki związane np. z wyjściem na basen, do kina, teatru ponoszą rodzice.

Organizatorami są dyrektorzy szkół, którzy decydują o przystąpieniu szkoły do akcji. Dyrektor tworzy grupy uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy – ich liczba nie może przekraczać 15 osób w przypadku dzieci do 10. roku życia oraz grupy mieszanej, a 20 osób w przypadku dzieci starszych. Czas trwania akacji to 6-8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. O czasie akcji decyduje organizator.

W przygotowanej przez szkoły ofercie spędzania wolnego czasu przeważają zajęcia na terenie placówek, np. gry i zabawy integracyjne, zajęcia muzyczne, archeologiczne, plastyczno-techniczne, teatralne, kulinarne, sportowe, komputerowe, ceramiczne, czytelnicze, z robotyki, pszczelarskie, spotkania z Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską oraz w terenie – wyjścia do kina, teatru, muzeum (m.in. Muzeum Lotnictwa, Muzeum Inżynierii Miejskiej, Muzeum Archeologiczne, Muzeum Etnograficzne, Muzeum Narodowe), biblioteki, Papugarni, Laserparku, Parku Trampolin, Parku Linowego, Parku Młynówka Królewska, Ogrodu Botanicznego, Fabryki Czekolady, groty solnej, na basen, ściankę wspinaczkową, kręgle. Będą też organizowane spacery po Krakowie, rejs statkiem po Wiśle, jak również wycieczki edukacyjne i turystyczne do Zatoru, Myślenic, Niepołomic, Tyńca, Puszczy Niepołomickiej, Ojcowa, Wiosek Świata oo. Salezjanów, Gospodarstwa Agroturystycznego w Gruszowie, ZOO.

Wykaz szkół prowadzących akcję „Lato w szkole” – załącznik nr 1

 

·Letnia oferta krakowskich młodzieżowych domów kultury

Samorządowe młodzieżowe domy kultury przygotowały szeroką ofertę zajęć na wakacje – dzieci i młodzież, które spędzą lato w mieście, będą mogły skorzystać z zajęć stałych, półkolonii i wyjazdów. Wśród propozycji są m.in. zajęcia sportowe, spacery rekreacyjno-edukacyjne, warsztaty artystyczne, zajęcia taneczne i muzyczne, gry i zabawy, wyjścia do kina lub na zwiedzanie, spotkania z ciekawymi gośćmi.

Propozycje MDK-ów są bardzo zróżnicowane, więc dzieci i młodzież w różnym wieku (od 4 do 21 lat) z pewnością znajdą wśród nich coś, co pozwoli im rozwinąć pasje i zaspokoić ciekawość. Taniec, teatr, muzyka, rękodzieło, film animowany, gry komputerowe, fotografia, ceramika, plastyka, gra na instrumentach, sport, kalejdoskop kultur, spotkania z gośćmi, zwiedzanie Krakowa – to tylko niektóre z tematów zajęć prowadzanych w formie stacjonarnej.

Zajęcia wyjazdowe to m.in. obozy artystyczno-rekreacyjne, jeździecko-rowerowe, modelarsko-rekreacyjne, wycieczki krajowe i zagraniczne.

Miasto Kraków prowadzi 11 młodzieżowych domów kultury. Są to:

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana

Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Beskidzkiej 30

Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta 18

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży przy ul. Wietora 15

Młodzieżowy Dom Kultury na os. Tysiąclecia 15

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 "Krzesławice"

Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza" przy ul. Lotniczej 1

Młodzieżowy Dom Kultury na os. Kalinowym 18

Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak"

Młodzieżowy Dom Kultury na al. 29 Listopada 102

Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Grunwaldzkiej 5.

Szczegółowa oferta krakowskich samorządowych MDK-ów – podstawowa – załącznik nr 2
i dodatkowa – załącznik nr 3.

Wakacje na sportowo

 Miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu odsyłamy do załącznika nr 4, w którym znajduje się bogata oferta sportowa.

 

 

17 listopada 2017 r.

Informacja dla Rodziców - miejskie programy sportowe dla dzieci i młodzieży.

Szanowni Państwo Rodzice,

w załącznikach przekazuję Państwu informację dotyczącą miejskich programów sportowych dla dzieci i młodzieży.

1. kliknij tutaj

2. kliknij tutaj

link:http://portaledukacyjny.krakow.pl/start/197704,artykul,krakowska_szkola_wspopracy.html

/-/ Barbara Mikołajczyk

Dyrektor Wydziału Sportu

 

30 sierpnia 2017 r.

Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018?

 

Szanowni Państwo Rodzice,

 

Dyrektorzy szkół, Nauczyciele

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym, który wprowadza reformę ustroju szkolnego, Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało broszurę pt: "Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018?" 

Poniżej link do tekstu:

https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/08/broszuramen1a.pdf

 

Z poważaniem,

Dariusz Domajewski

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji

 

Kraków, 1 czerwca 2017 rok

 

Stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Edukacji i Sportu wobec artykułu „Drugiego życia nie będzie”

Pani Redaktor Olga Szpunar w swoim artykule „Drugiego życia nie będzie” zarzuciła urzędnikom krakowskim, że „po cichu” zamykają nowe szkoły. W związku z konsekwencjami, jakie może nieść tego  typu przekaz, zarówno dla szkół, jak i dla uczniów i ich rodziców, należałoby oczekiwać szczególnej rzetelności i odpowiedzialność dziennikarskiej. Tymczasem Pani Redaktor zdecydowała się wynieść pierwiastek sensacji ponad informację, która byłaby  może mniej atrakcyjna, ale za to zgodna z prawdą. Na to wszak liczą Czytelnicy, zwłaszcza w sytuacjach, w których informacja prasowa może mieć wpływ na kierunek podejmowanych przez nich ważnych decyzji.

O niestaranności towarzyszącej powstawaniu tego artykułu świadczy choćby fakt braku autoryzacji wypowiedzi Pana Dariusza Domajewskiego Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji w tak ważnej sprawie. Słowa mające robić wrażenie dosłownego cytatu z przywoływanego przez Panią Redaktor pisma z urzędu są parafrazą jego treści i w dodatku nie zawierają niezwykle istotnego, ostatniego akapitu:

„Równocześnie informuję, że decyzja dotycząca otwarcia oddziałów klas pierwszych liceum ogólnokształcącego zostanie podjęta po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych trzyletnich liceów ogólnokształcących. W przypadku utworzenia oddziału – zwiększenie etatyzacji z tym związane może być przedstawione do zatwierdzenia w aneksie do arkusza organizacji pracy szkoły”. Niezwykle przykre jest również to, że lead, który ma stanowić najważniejszy wątek dla Czytelników niezamierzających wnikać w szczegóły – niesie za sobą fałszywy obraz, jakoby sytuacja dotyczyła wszystkich szkół, a nie tylko tych, w których dotychczasowy proces rekrutacyjny nie wygląda optymistycznie.

Pani Redaktor, jako osoba od lat zajmująca się tematyką edukacji, doskonale  rozumie kwestie związane z zarządzaniem w oświacie, wie jak ważne jest strategiczne planowanie i umiejętność przewidzenia skutków pewnych działań. Pani Redaktor wie również doskonale, że w obecnych uwarunkowaniach organ prowadzący nie ma uprawnień do likwidacji szkoły, jeśli szkoła nie będzie miała odpowiedniej liczby chętnych uczniów do klas I, będzie funkcjonowała nadal z tzw. zerowym naborem.

W kontekście wymowy artykułu zdecydowanego podkreślenia wymaga fakt, że w żadnej wypowiedzi pisemnej czy ustnej, ani do mediów, ani do dyrektorów szkół nikt z przedstawicieli miasta nie używał sformułowania, że się dyrektorom  czegoś w tej kwestii zabrania lub nie wyraża na coś zgody. Przypomnieć wypada, że ostateczna  decyzja dotycząca zgody na utworzenie klas pierwszych będzie możliwa dopiero po 12 czerwca, czyli po terminie składania podań do szkół ponadgimnazjalnych.

Tak więc komunikat przekazany do kilku szkół przez Wydział Edukacji 26 maja, w piątek był tak naprawdę aktem dobrej woli połączonej z troską o finanse miasta.

Jego nadrzędnym celem było przypomnienie dyrektorom, że obowiązuje ich racjonalne i celowe gospodarowanie środkami budżetu Miasta, a więc pieniędzmi podatników. Zgodnie z obowiązującym prawem ruch kadrowy nauczycieli kończy się z końcem maja. Oznacza to, że  po tym terminie wypowiedzenie warunków pracy nauczycielowi zatrudnionemu przez mianowanie jest nieskuteczne. W przypadku, gdy zainteresowanie kandydatów daną szkołą jest niewielkie – liczba chętnych może być niewystarczająca do utworzenia oddziału. Proszę pamiętać, że zaplanowanie w arkuszu organizacji pracy szkoły godzin dla danego nauczyciela stanowi obietnicę pracy i nawet nieutworzenie oddziału nie może być w przyszłości powodem do zmniejszenia wymiaru zatrudnienia nauczyciela. Czynności tych należy dokonać do końca maja poprzedzającego nowy  rok szkolny. Warto podkreślić, że istnieje rozwiązanie, które nie niesie dla miasta ryzyka związanego z niepowodzeniem w rekrutacji. Można bowiem otworzyć oddział i zaproponować pracę nauczycielowi dopiero wówczas, gdy będą uczniowie – kandydaci do danej klasy – czyli już po zakończeniu rekrutacji. A zatem informacja o możliwości otwarcia oddziału we wrześniu – ale tylko w przypadku, gdy będą do niego kandydaci – jest sprawą otwartą. Zwracam uwagę, że narzędzie wspomagające rekrutację do szkół jakim jest system Omikron nadal przyjmuje wnioski o przyjęcie i żadne zerowania liczby miejsc nie były przeprowadzane. Póki co, faktem jest bardzo nikłe  zainteresowanie oddziałami w nowo tworzonych liceach.

Jak zostało wspomniane wyżej, do 12 czerwca 2017 możliwe jest składanie wniosków o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych. Nie jest wykluczone zatem, że rodzice swoje zainteresowanie nowymi liceami zmaterializują poprzez, złożenie wniosków o przyjęcie. Trudno przewidzieć jednak, czy tak się stanie, zwłaszcza, że  artykuł dość mocno zniechęca rodziców do takich decyzji.

Jeśli Pani Dyrektor Gimnazjum nr 4 (w autoryzowanej wypowiedzi!) twierdzi, że urząd zmusza ją do działania niezgodnego z prawem, to oznacza, że w przewidzianych prawem  terminach nie dopełniła swoich obowiązków związanych z działaniami kadrowymi. Komunikat miał jedynie przypomnieć o tych obowiązkach. Pani Dyrektor musi wiedzieć, że  jeszcze do końca maja możliwe są zmiany przydziału obowiązków, niekoniecznie wręczanie zwolnień. I tu należałoby oczekiwać przemyślanych decyzji dyrektorów, którzy w przypadku wątpliwości powinni kontaktować się ze swoimi inspektorami w Wydziale Edukacji, a nie koncentrować swój wysiłek na wyrażaniu swoich obaw w mediach.

Dyrektorzy szkół  powinni pamiętać, że nieprawidłowa polityka kadrowa skutkuje nieuzasadnionymi wydatkami miasta na odprawy czy odszkodowania. W swoich decyzjach powinni również zdawać sobie sprawę, że podlegają postępowaniu w zakresie dyscypliny finansów publicznych oraz że nawet zakończenie pełnienia funkcji dyrektora ich przed tym nie chroni.

Poniżej pełny tekst komunikatu, który został wysłany przez Wydział Edukacji 26 maja:

„W związku z analizą arkusza organizacji (nazwa szkoły) na rok szkolny 2017/2018, a także mając na uwadze dane z systemu rekrutacyjnego Omikron o liczbie kandydatów z pierwszego priorytetu ubiegających się o przyjęcie do (nr Liceum Ogólnokształcącego) informuję, że obecna liczba uczniów nie pozwala na utworzenie oddziałów klasy pierwszej ww. Liceum Ogólnokształcącego. Rekrutacja się jeszcze nie zakończyła, natomiast dobiega końca termin związany z czynnościami kadrowymi wobec nauczycieli.

W arkuszu organizacji pracy zaplanowano przydziały dla nauczycieli w oddziałach klas pierwszych. W związku z powyższym, proszę o dokonanie czynności kadrowych, które zabezpieczą szkołę przed nieuzasadnionymi wydatkami na wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy nie będą mogli realizować godzin zaplanowanych w klasach pierwszych (nazwa szkoły). Ponadto przypominam, że dyrektor szkoły jako kierownik jednostki finansów publicznych zobowiązany jest do racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, zgodnie z Ustawą o finansach publicznych (Dz.U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.).

Równocześnie informuję, że decyzja dotycząca otwarcia oddziałów klas pierwszych liceum ogólnokształcącego zostanie podjęta po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych trzyletnich liceów ogólnokształcących. W przypadku utworzenia oddziału – zwiększenie etatyzacji z tym związane może być przedstawione do zatwierdzenia w aneksie do arkusza organizacji pracy szkoły.

 

Szanowny Panie Redaktorze, zwracam się z prośbą o publikację całości mojego stanowiska. Zdaję sobie sprawę z ograniczonych możliwości redakcyjnych, nie mniej jednak wydaje mi się, że z uwagi na ważność sprawy należy ją wyjaśnić czytelnikom w sposób jasny i szczegółowy.

Z poważaniem

Katarzyna Król

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu

 

 

 

Kraków, 28 listopada 2016 r.

Zmiana lokalizacji posiedzeń Zespołu zadaniowego ds. wdrażania reformy

Harmonogram posiedzeń Zespołu zadaniowego ds. wdrażania reformy w oświacie.

 29 listopada 2016 roku – godzina 15.00 - Sala Obrad Rady Miasta Krakowa, posiedzenie inauguracyjne oraz spotkanie dotyczące Dzielnicy I.

1 grudnia 2016 roku I Liceum Ogólnokształcące pl. Na Groblach 9

godzina 14.00 – Dzielnica II

godzina 16.15 – Dzielnica III

2 grudnia 2016 roku Urząd Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1 - sala konferencyjna

godzina 14.00 – Dzielnica IV

godzina 16.15 – Dzielnica V

5 grudnia 2016 roku  I Liceum Ogólnokształcące pl. Na Groblach 9

godzina 14.30 – Dzielnica VI

godzina 16.45 – Dzielnica VII

6 grudnia 2016 roku I Liceum Ogólnokształcące pl. Na Groblach 9

godzina 14.00 – Dzielnica VIII

godzina 16.15 – Dzielnica IX

9 grudnia 2016 roku I Liceum Ogólnokształcące pl. Na Groblach 9

godzina 14.00 – Dzielnica X

godzina 16.15 – Dzielnica XI

12 grudnia 2016 roku I Liceum Ogólnokształcące pl. Na Groblach 9

godzina 14.00 – Dzielnica XII

godzina 16.15 – Dzielnica XIII

13 grudnia 2016 roku I Liceum Ogólnokształcące pl. Na Groblach 9

godzina 14.00 – Dzielnica XIV

godzina 16.15 – Dzielnica XV

16 grudnia 2016 roku Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 ul. Senatorska 35

godzina 13.00 – Dzielnica XVIII

godzina 15.15 – Dzielnica XVII

godzina 17.30 – Dzielnica XVI

          Uprzejmie informujemy, że wszystkie posiedzenia Zespołu Zadaniowego będą nagrywane, a pliki audiowizualne będą publikowane w Internecie – Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa. 

 

Wydział Edukacji

Kraków, 21 listopada 2016 r.

Szanowni Państwo,

w imieniu Pana Jacka Majchrowskiego Prezydenta Miasta Krakowa serdecznie zapraszam Członków Zespołu zadaniowego ds. wdrażania reformy oświaty samorządowej w Gminie Miejskiej Kraków na spotkanie inauguracyjne, które odbędzie się 29 listopada 2016 r. o godzinie 15.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego Pałac Wielopolskich pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Po krótkiej prezentacji odbędzie się pierwsze spotkanie dotyczące Dzielnicy I.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z propozycją wdrożenia reformy w Krakowie, która znajduje się pod linkiem:

 

http://krakow.pl/aktualnosci/204540,34,komunikat,krakow_przygotowuje_sie_na_reforme_oswiaty.html

W załączeniu przedstawiam harmonogram posiedzeń Zespołu zadaniowego ds. wdrażania reformy oświaty samorządowej w Gminie Miejskiej Kraków - kliknij tutaj

 

z poważaniem,

/-/ Anna Korfel - Jasińska

Dyrektor Wydziału

 

Kraków, 19 września 2016 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych,

 

Akademia Młodego Krakowianina to projekt pilotażowy, skierowany do uczniów samorządowych szkół podstawowych (klasy I-III). Ma na celu kreowanie wizerunku Krakowa jako gminy społecznie odpowiedzialnej, zaangażowanej w edukowanie dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie ekologii, bezpieczeństwa, a także tematyce związanej z funkcjonowaniem miasta jako nowoczesnej metropolii. Projekt, oprócz kształtowania wśród najmłodszych postaw prospołecznych i proekologicznych, umożliwia realizację zainteresowań kulturalnych
i sportowych.

W ramach projektu dzieci będą mogły poznać specyfikę i profil działalności instytucji i spółek miejskich, którymi kieruje samorząd, poszerzyć wiedzę na temat infrastruktury miejskiej, gospodarki odpadami czy krakowskich wodociągów. Będą mogły poznać nowe, spektakularne obiekty w Krakowie i odkryć nieznane dotąd zielone miejsca w przestrzeni miejskiej.

Akademia Młodego Krakowianina, w swoim założeniu posiłkuje się już istniejącymi działaniami spółek i instytucji miejskich nakierowanymi na najmłodszych mieszkańców miasta. Projekt realizowany jest przez Gminę Miejską Kraków – Urząd Miasta Krakowa oraz  merytoryczne jednostki i spółki miejskie: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Straż Miejska, Zarząd Zieleni Miejskiej, Agencję Rozwoju Miasta/Tauron Arena Kraków; Krakowskie Biuro Festiwalowe, Zarząd Infrastruktury Sportowej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Do udziału w pierwszej, pilotażowej edycji Akademii Młodego Krakowianina zaproszonych zostanie 20 szkół samorządowych, rozmieszczonych w najstarszych historycznie rejonach Krakowa – po 5 szkół z Podgórza, Śródmieścia, Krowodrzy i Nowej Huty.
O udziale w projekcie zadecyduje kolejność zgłoszeń. Projekt startuje 29 września br., będzie trwał do 31 maja 2017 r.

Zgłoszenia przyjmuje Pani Karina Paluch pracownik Wydziału Edukacji.

e-mail: karina.paluch@um.krakow.pl

 

Jeszcze raz serdecznie zapraszam

 

/-/ Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa

 

Kraków, 12 września 2016 r.

Startuje program „Owoce i warzywa w szkole”

Po raz ósmy rusza nabór szkół podstawowych do programu „Owoce i warzywa w szkole”. W tym roku szkolnym zmieniły się zasady przystąpienia do programu. Wystarczy tylko zawarcie umowy szkoły z jednym z zatwierdzonych przez ARR dostawców.

Zmiany w programie wykluczyły konieczność wcześniejszego zgłaszania się szkół podstawowych do programu poprzez Agencję Rynku Rolnego. Informację o przystąpieniu szkoły do OwS przekazuje dostawca za pomocą podpisanej umowy. Umowę tę jest zobowiązany złożyć w Oddziale Terenowym ARR (właściwym ze względu na siedzibę dostawcy) do dnia:

- 22 września 2016 r. – w przypadku uczestnictwa w programie w I semestrze roku szkolnego 2016/2017,
- 13 stycznia 2017 r. – w przypadku uczestnictwa w programie w II semestrze roku szkolnego 2016/2017.

Szkoły, które chciałyby samodzielnie organizować dostawy owoców i warzyw są zobowiązane uzyskać zatwierdzenie i złożyć oświadczenie o liczbie dzieci uczestniczących w programie do 22 września 2016 r. (na dostawy w I semestrze) lub 12 stycznia 2017 (na dostawy w II semestrze).

Cały artykuł w portalu SadyOgrody.pl.

 

 

Kraków, 12 września 2016 r.

Czy trzeba płacić na radę rodziców?

Składki na radę rodziców są absolutnie dobrowolne. Ani szkoła, ani przedszkole nie mają prawa wywierać nacisków na rodziców, aby je opłacali. Jeśli uznamy za stosowne wesprzeć to gremium darowizną, zadeklarujmy jej kwotę. Jeśli nie – nie podpisujmy zobowiązania. Jeżeli zdecydujemy, że chcemy wpłacić pieniądze, to my określamy ile. Nawet gdy szkoła oczekuje 30 zł miesięcznie, możemy zadeklarować np. tylko 10 zł.Nie należy się przy tym obawiać, że dziecko spotkają sankcje: nie dostanie świadectwa, będzie miało obniżoną ocenę ze sprawowania, nie pojedzie na wycieczkę... Szkoła nie ma prawa karać w ten sposób uczniów. Jeśli usłyszymy takie groźby, zaprotestujmy u dyrektora, a gdy to nie pomoże – w kuratorium oświaty. Jeśli dziecko chodzi do publicznego przedszkola lub szkoły, skierujmy protest do wydziału oświaty w gminie. Jeśli uczęszcza do przedszkola prywatnego, zwróćmy się do właściciela.

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/973041,edukacja-czy-trzeba-placic-na-rade-rodzicow.htm

 

Kraków 7 września 2016 roku.

 

Szanowni Rodzice

 

W załączeniu kilka ważnych informacji dla rodziców, którzy posyłają dzieci do szkoły w roku szkolnym 2016/2017

Informacje zawarte w  „Gazecie Prawnej”.

 

Jakie dziecko zostanie przyjęte do szkoły

Szkoły podstawowe i gimnazja w pierwszej kolejności przyjmują dzieci zamieszkałe w obwodzie danej placówki - i tylko jeśli gmina dysponuje wolnymi miejscami, na wniosek rodziców, do danej szkoły mogą zostać przyjęte dzieci spoza obwodu.
Jednak w tym roku został cofnięty obowiązek szkolny dla sześciolatków. Od września obowiązkiem szkolnym będą objęte dopiero dzieci od siódmego roku życia. Dziecko sześcioletnie będzie miało możliwość rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej, ale nie będzie to obowiązkowe. Posłać sześciolatka do szkoły? Siedmiolatka zostawić przez rok w pierwszej? Pokazujemy wady i zalety każdego rozwiązania>> Dzieci sześcioletnie będą zatem mogły pójść do I klasy na wniosek rodziców i pod warunkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub zamiast tego - otrzymania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Natomiast dzieci sześcioletnie zostaną od 1 września 2016 roku objęte obowiązkiem przedszkolnym, a dzieci czteroletnie i pięcioletnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego. Oznacza to, że samorząd musi zapewnić dziecku miejsce w placówce, jeśli o to wystąpią rodzice. Dzieci trzyletnie prawo do wychowania przedszkolnego otrzymają dopiero od 1 września 2017 r.
Ponadto gmina nie może nadal odmówić przyjęcia do danej szkoły dziecka, którego rodzice przeprowadzili się z innego regionu Polski lub wrócili z zagranicy, nawet jeżeli wiąże się to z utworzeniem dodatkowych miejsc nauki w szkole.

Kiedy dziecko ma zapewniony dojazd do szkoły

Gmina będzie musiała także zapewnić dziecku dowóz do szkoły, gdy placówka znajduje się z znacznej odległości od jego miejsca zamieszkania.
Jeżeli droga dziecka z domu do przypisanej mu szkoły przekracza ustawowe odległości (3 km w przypadku uczniów klas 0 – IV oraz 4 km - w przypadku uczniów klas V – VI), obowiązkiem szkoły jest bowiem zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.
Uczniom niepełnosprawnym przysługuje także darmowy dojazd i opieka na rehabilitację - lub zwrot kosztów przejazdu, jeśli to rodzice zapewniają transport.

Dla kogo wyprawka szkolna

Podobnie jak w ubiegłych latach, w roku szkolnym 20016/2017 rodzice mogą starać się o wsparcie z programu „Wyprawka szkolna”. Jednak w związku z tym, że do szkół zostały wprowadzone darmowe podręczniki, w tym roku dofinansowanie można uzyskać tylko dla uczniów tych klas, w których za zakup podręczników odpowiedzialni są rodzice, czyli przede wszystkim w przypadku VI klasy szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum. O pomoc w zakupie mogą starać się też uczniowie niepełnosprawni (ze wszystkich klas), a w ich przypadku dofinansowanie obejmuje też zakup materiałów edukacyjnych. Podobnie jest w przypadku między innymi osób niedowidzących i niedosłyszących.
Dzieci mogą otrzymać dofinansowanie w sumie od 225 zł do 770 zł - kwota rośnie, jeśli uczniowie korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego lub uczęszczają do specjalistycznych szkół (muzyczna, baletowa).
Wniosek o pomoc składać mogą prawni opiekunowie ucznia, uczeń pełnoletni, nauczyciel, pracownik socjalny lub osoba upoważniona przez opiekunów lub ucznia pełnoletniego. Dokument składa się u dyrektora szkoły w terminie do dnia 9 września 2016 r.

Szafki na podręczniki dla dzieci

Rodzice mogą też zażądać zakupu przez szkołę pudełek czy szafek na pomoce dydaktyczne oraz ich odpowiedniego zamontowania. Placówka musi bowiem nie tylko zapewnić uczniom podręczniki, ale także dać dzieciom możliwość pozostawienia ich w szkole.
Szkoła powinna również zapewnić pomieszczenia do realizacji jej podstawowych funkcji edukacyjnych - chodzi między innymi o bezpłatny dostęp do biblioteki, świetlicy, pracowni komputerowych i sal sportowych.

Ci z wyżywieniem dzieci

Szkoła powinna także zorganizować dzieciom stołówkę. Rodzice mogą więc skutecznie domagać się, aby dziecko miało wydawany w szkole posiłek, ale przepisy dopuszczają, by był on wydawany za opłatą - zasadą jest, że uczniowie pokrywają tylko koszty składników posiłku, a wydatki związane np. z zatrudnieniem w stołówce pracowników pokrywa szkoła.
Zamiast stołówki w szkole mogą być także zamawiane usługi gastronomiczne, czyli tzw. catering.

Dostęp do ciepłej wody

Szkoła ma także obowiązek zapewnić bezpiecznych i higienicznych warunków nauki zgodnie z wymogami zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej, w tym zagwarantować dostęp do bieżącej ciepłej wody dla uczniów oraz środki higieny osobistej, w tym mydło i papierowe ręczniki.  Jeśli w szkole nie ma ciepłej wody, rodzic może powiadomić sanepid. Za niedostosowanie się do tego wymogu placówka może zostać nawet zamknięta.

Dopiero siedmiolatki idą do szkoły

W wyniku zmian, od września obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od siódmego roku życia. Dziecko sześcioletnie będzie miało możliwość rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej, ale nie będzie to obowiązkowe.  Dzieci sześcioletnie będą zatem mogły pójść do I klasy pod warunkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub zamiast tego - otrzymania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Dzieci sześcioletnie zostaną od 1 września 2016 roku objęte obowiązkiem przedszkolnym, a dzieci czteroletnie i pięcioletnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego. Oznacza to, że samorząd musi zapewnić dziecku miejsce w placówce, jeśli o to wystąpią rodzice. Dzieci trzyletnie prawo do wychowania przedszkolnego otrzymają dopiero od 1 września 2017 r.

Przedszkolak nauczy się czytać, pisać i liczyć

Powrót sześciolatków do przedszkoli pociągnął za sobą zmiany w podstawie programowej - do przedszkola wraca nauka pisania i liczenia. W efekcie już w przedszkolu dzieci rozpoczną naukę czytania i zostaną przygotowane do nauki pisania. Zdobędą także umiejętności matematyczne jako te niezbędne do podjęcia nauki w szkole.

Nie ma już sprawdzianu dla szóstoklasistów

Od września nie będzie już także ogólnopolskiego sprawdzianu dla uczniów klas VI szkół podstawowych - zamiast tego Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni gimnazjom testy diagnostyczne, na podstawie których każda szkoła sama dokona wstępnej oceny wiadomości i umiejętności uczniów rozpoczynających naukę w I klasie. Nowela wprowadza też zmiany dotyczące zakupu podręczników oraz od 1 września 2018 r. likwiduje pomaturalne szkoły bibliotekarskie i animatorów kultury. Od 2017 możliwość odwołania się od wyniku matury

Znowelizowana ustawa oświatowa pozwala też od nowego roku szkolnego maturzystom odwołać się od wyniku egzaminu maturalnego - a dokładnie od 2017 roku uczeń odwoła się od ustalonego przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, w skład którego wejdą doświadczeni egzaminatorzy i eksperci. Analogiczne prawo będą mieć osoby przystępujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w części pisemnej. Maturzyści (także tegoroczni) będą mogli także wykonać fotografię swojej sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, kiedy będą dokonywać do niej wglądu. Prawo to będą mieć także zdający egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a od roku szkolnego 2016/2017 r. także uczniowie przystępujący do egzaminu gimnazjalnego.
Ponadto zaszły zmiany w zasadach weryfikacji sumy punktów z egzaminu - na wniosek ucznia lub absolwenta dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej wyznaczy innego egzaminatora do oceny pracy.

 

Wydział Edukacji

 

 

Kraków, 30 sierpnia 2016 r.

 

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy, Nauczyciele Rodzice, Uczniowie,

Przyjaciele krakowskiej oświaty

 

Niestety, wakacje dobiegają końca.

Mam nadzieję, że dla wszystkich Państwa był to czas ciekawych, radosnych przeżyć. Czas. który pomógł zregenerować siły przed nowymi wyzwaniami, jakie czekają na nas
w roku szkolnym 2016/2017

Bardzo liczę na to, że pierwszy dzwonek we wszystkich krakowskich szkołach będzie zapowiedzią otwarcia na przeżycie fascynującej przygody intelektualnej, na pozbycie się przymusu na rzecz pasji, na przyjaźń, że panujący w nich klimat stanie się naturalnym środowiskiem dla owocnego współdziałania.

Wobec nowych wyzwań, znów będziemy mieli okazję do rozwijania naszych możliwości i umiejętności budowania relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Jestem przekonana, że na szczególnie serdeczne przyjęcie mogą liczyć najmłodsi uczniowie, zarówno sześcio-, jak i siedmioletni. Wszyscy zaś - na taki poziom edukacji, który dziś przynosi dumę, a w przyszłości pozwoli naszym Uczniom odnaleźć swoje miejsce i swoją rolę we współczesnym świecie.

Światowe Dni Młodzieży pokazały, że Krakowowi do twarzy z młodością, że ta młodość -pomysłowa, aktywna i spontaniczna – stanowi doskonały kapitał, którego nie można zmarnować.

 

Życzę całemu środowisku, by był to rok nowych szans i nowych powodów do radości.

 

/-/ Katarzyna Król

Zastępca Prezydenta ds. Edukacji i Sportu

 

 

Kraków, 30 czerwca 2016 r.

 

Dotyczy: Krakowska publikacja dotycząca budowania bezpieczeństwa i współpracy w szkole.

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

uprzejmie informuję, że 28 czerwca odbyła się konferencja podsumowująca pilotaż miejski dla szkół podstawowych TAMUJEMY PRZEMOC.

 

Jednym z owoców tego pilotażu jest publikacja ZA-TAMOWANA PRZEMOC. Książka zawiera wiedzę i doświadczenia krakowskie zebrane przez trenerów realizujących ten projekt. Autorzy przedstawiają  najistotniejsze  zagadnienia związane z przeciwdziałaniem przemocy w szkole. Można w niej również znaleźć metody diagnostyczne i zbiór ćwiczeń do pracy z dziećmi i młodzieżą. Wiele zaproponowanych rozwiązań z pewnością okaże się przydatnych i dających impuls do zmian na rzecz bezpieczeństwa w naszych szkołach.

Publikacja już dziś zbiera bardzo dobre recenzje, dlatego tym serdeczniej zapraszam zainteresowane szkoły do odbioru tego poradnika w siedzibie Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej pn. "Krakowski Ośrodek Terapii"  ul. Helclów 23 a – również w okresie wakacyjnym.

 

Pozdrawiam serdecznie,

/-/ Katarzyna Król

Zastępca Prezydenta ds. Edukacji i Sportu

 

Kraków 24 czerwca 2016

 UWAGA !

Szkolenia profilaktyczne w okresie wakacji w 2016 roku

 

Na okres wakacji 2016 przygotowaliśmy szereg szkoleń, na które zapraszamy mieszkańców Krakowa – uczniów, nauczycieli oraz rodziców.

Szczegółowe opisy szkoleń znajdują się na stronie internetowej www.mcpu.krakow.pl

Zapisy na szkolenia prowadzone są pod nr tel. 12 411 41 21, wew. 115 lub drogą elektroniczną pod adresem: profilaktyka3@mcpu.krakow.pl.

Szkolenia odbywają się w siedzibie MCPU przy ul. Rozrywka 1.

 

 

 

Proponowane szkolenia dla uczniów:

 

 • „Ciekawi świata”

 

Poniedziałek: 27.06 (godz. 9:00 - 13:00)

Czwartek: 25.08 (godz. 9:00 - 13:00)

Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w wieku 10 - 13 lat.

Celem programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych wśród uczniów krakowskich szkół poprzez podniesienie poziomu wiedzy z obszaru profilaktyki uzależnień oraz nauka i utrwalenie podstawowych umiejętności społecznych, jako czynników chroniących w przeciwdziałaniu uzależnieniom.

Program jest ofertą szkolenia przeznaczoną dla dzieci, ponieważ grupa ta potencjalnie może być zagrożona eksperymentowaniem z substancjami psychoaktywnymi lub innymi uzależnieniami niechemicznymi. Dostarcza on aktualnych informacji na temat środków psychoaktywnych takich jak alkohol, wyroby tytoniowe, narkotyki, dopalacze, leki
w kontekście realnych zagrożeń związanych z ich używaniem. Zajęcia zawierają istotne treści edukacyjne związane z propagowaniem wśród dzieci zdrowego stylu życia oraz aktywnych form spędzania czasu wolnego. Pośrednim celem jest także wdrożenie czynników chroniących poprzez naukę i wytrenowanie umiejętności społecznych w zakresie: podejmowania decyzji, wdrażania elementów zdrowego stylu życia, umiejętności umożliwiających przeciwstawienie się presji społecznej, szczególnie ze strony grupy rówieśniczej, satysfakcjonujących sposobów spędzania czasu wolnego, bez sięgania po substancje psychoaktywne (uzależniające), konstruktywnych zachowań w kontaktach
z ludźmi.

Forma realizacji: zajęcia warsztatowe.

Czas trwania: 4 godziny zegarowe.

Ilość uczestników: minimalnie 8, maksymalnie 20 uczestników.

Miejsce realizacji: siedziba MCPU, ul. Rozrywka 1, Kraków.

Pomoce wykorzystywane przy realizacji programu to publikacje książkowe, ankiety, ulotki, prezentacja multimedialna.

Metody zastosowane przy realizacji programu to działania aktywizujące uczestników: dyskusja, odpowiedzi na pytania, praca w małych grupach, mini wykład.

 

 • „Mądry nastolatek”

 

Wtorek: 28.06 (godz. 9:00 – 13:00), 05.07 (godz. 13:00 – 17:00), 30.08 (13:00 – 17:00)

Program skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Celem programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych wśród uczniów krakowskich szkół poprzez podniesienie poziomu wiedzy z obszaru profilaktyki uzależnień oraz nauka i utrwalenie podstawowych umiejętności społecznych, jako czynników chroniących w przeciwdziałaniu uzależnieniom.

Program jest ofertą szkolenia, skierowaną do młodzieży, która potencjalnie może mieć kontakt z substancjami psychoaktywnymi lub innymi uzależnieniami niechemicznymi. Zadaniem programu jest dostarczenie aktualnych informacji na temat środków psychoaktywnych takich jak alkohol, wyroby tytoniowe, narkotyki, dopalacze, leki
w kontekście realnych zagrożeń związanych z ich używaniem. Zajęcia zawierają istotne treści edukacyjne związane z propagowaniem wśród młodych ludzi zdrowego stylu życia.

Forma realizacji: zajęcia warsztatowe.

Czas trwania: 4 godziny zegarowe.

Ilość uczestników: minimalnie 8, maksymalnie 20 uczestników.

Miejsce realizacji: siedziba MCPU, ul. Rozrywka 1, Kraków.

Pomoce wykorzystywane przy realizacji programu to publikacje książkowe, ankiety, ulotki, prezentacja multimedialna.

Metody zastosowane przy realizacji programu to działania aktywizujące uczestników: dyskusja, odpowiedzi na pytania, praca w małych grupach, mini wykład.

 

 • „Trening asertywności”

 

Środa: 06.07 (godz. 9:00 – 13:00), 17.08 (godz. 9:00 – 13:00)

Program skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.

Celem programu jest rozwijanie umiejętności stosowania wśród młodzieży szkolnej zachowań asertywnych. Wykorzystanie umiejętności stosowania zachowań asertywnych ma na celu utrwalenie się tego typu zachowań jako czynników chroniących w przeciwdziałaniu uzależnieniom, a także jest odpowiedzią na potrzeby rozwojowe młodzieży.

Celem szczegółowym jest utrwalenie umiejętności odmawiania oraz reprezentowania własnego systemu wartości, zwłaszcza na poziomie procesów grupowych.

Forma realizacji: zajęcia warsztatowe.

Czas trwania: 4 godziny zegarowe.

Ilość uczestników: minimalnie 8, maksymalnie 20 uczestników.

Miejsce realizacji: siedziba MCPU, ul. Rozrywka 1, Kraków.

Pomoce wykorzystywane przy realizacji programu to publikacje książkowe, ankiety, ulotki, prezentacja multimedialna.

Metody zastosowane przy realizacji programu to działania aktywizujące uczestników: dyskusja, odpowiedzi na pytania, praca w małych grupach, mini wykład.

 

Cele szczegółowe:

 • ćwiczenie umiejętności zachowań asertywnych w różnych sytuacjach społecznych,
 • rozumienie pojęcia asertywność,
 • umiejętność rozróżniania komunikatów asertywnych, uległych i agresywnych,
 • umiejętność rozróżniania komunikatu „Ja” i komunikatu „Ty”,
 • ćwiczenie umiejętności formułowania komunikatów asertywnych.

Pomoce wykorzystywane przy realizacji programu to publikacje książkowe, ankiety, ulotki, prezentacje multimedialne.

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem interaktywnych metod nauczania, takich jak: dyskusja, burza mózgów, drama, praca grupach.

 

 • „Efekt motyla”

 

Wtorek: 12.07 (godz. 9:00 – 13:00),

Piątek: 19.08 (godz. 9:00 – 13:00)

Program szkolenia skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.

Celem głównym programu jest rozwijanie poczucia wpływu na własne życie oraz kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji, zwłaszcza w kontekście planowania własnej przyszłości. Wykorzystanie tego typu umiejętności jest elementem z grupy czynników chroniących młodzież w obszarze zapobiegania uzależnieniom.

Forma realizacji: zajęcia warsztatowe.

Czas trwania: 4 godziny zegarowe.

Ilość uczestników: minimalnie 10, maksymalnie 30 osób.

Miejsce realizacji: siedziba MCPU, ul. Rozrywka 1, Kraków.

Pomoce wykorzystywane przy realizacji programu to publikacje książkowe, ankiety, ulotki, prezentacje multimedialne.

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie świadomości konsekwencji podejmowanych decyzji i zachowań,
 • budowanie poczucia wpływu na własne życie,
 • budowanie motywacji do aktywnego kształtowania własnego życia,
 • ćwiczenie skutecznego podejmowania decyzji.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej z wykorzystaniem interaktywnych metod nauczania, takich jak: dyskusja, burza mózgów, drama.

 • „Fakty i Mity”

Piątek: 15.07 (godz. 9:00 – 13:00)

Wtorek: 16.08 (godz. 13:00 – 17:00)

 

Program skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.

Celem programu jest podniesienie poziomu adekwatnej wiedzy dotyczącej konsekwencji używania substancji psychoaktywnych oraz mechanizmu uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Charakterystyka zachowań ryzykownych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych wśród młodzieży z wyszczególnieniem negatywnych konsekwencji.

Forma realizacji: zajęcia warsztatowe.

Czas trwania: 4 godziny zegarowe.

Ilość uczestników: minimalnie 10, maksymalnie 30 osób.

Miejsce realizacji: siedziba MCPU, ul. Rozrywka 1, Kraków.

Pomoce wykorzystywane przy realizacji programu to publikacje książkowe, ankiety, ulotki, prezentacje multimedialne.

Metody zastosowane przy realizacji programu to działania aktywizujące uczestników: dyskusja, odpowiedzi na pytania, praca w grupach, burza mózgów, drama.

Cele szczegółowe:

 • budowanie adekwatnej wiedzy dotyczącej konsekwencji używania substancji psychoaktywnych,
 • rozwijanie świadomości zagrożenia jakim jest uzależnienie,
 • budowanie rozumienia procesu uzależnienia,
 • kształtowanie postawy świadomego podejmowania decyzji używania substancji psychoaktywnych,
 • wzbudzenie refleksji na temat skutków podejmowania zachowań ryzykownych.

 

 • „Emocjo- chcę Cię poznać”

 

Czwartek: 30.06 (godz. 9:00 – 13:00),

Poniedziałek: 29.08 (godz. 9:00 – 13:00)

Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, dla dzieci w wieku 10 – 13 lat    (tj. klasa IV, V, VI).

Celem głównym programu jest nabycie przez dzieci umiejętności nazywania emocji, poznania nowych emocji, odróżniania ich od siebie. Podczas zajęć dzieci będą nabywały umiejętności  rozpoznawania emocji u siebie i u innych osób. Sprzyja to rozwojowi kompetencji społecznych. Wiedząc czym jest i z czym jest związane uczucie, którego się doświadcza, człowiek może je kontrolować a tym samym wpływać na kształtowanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi. Umiejętność interpretacji cudzych zachowań
i  zdolność empatii, pomagają lepiej funkcjonować w świecie dzięki wysokiej jakości relacji międzyludzkich, a także ułatwiają radzenie sobie ze stresem, zwiększając tym samym satysfakcję z życia. Umiejętność rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych oraz stanów emocjonalnych innych osób sprawia, że dzieci są bardziej lubiane przez rówieśników, a także lepiej współpracują z osobami dorosłymi, w szczególności z rodzicami. Warsztaty mają również na celu naukę wyrażania emocji, potrzeb i pragnień w sposób akceptowany przez otoczenie.

Forma realizacji: zajęcia warsztatowe

Czas trwania: 4 godziny zegarowe.

Ilość uczestników: minimalnie 8, maksymalnie 20 uczestników.

Miejsce realizacji: siedziba MCPU, ul. Rozrywka 1, Kraków

Metody zastosowane przy realizacji programu to działania aktywizujące uczestników: praca w grupach, praca w parach, dyskusja na forum grupy, praca indywidualna, a ponad to gry i zabawy integracyjne, wykorzystujące i rozwijające kreatywność  uczestników. Podczas trwania warsztatów wprowadzane są ćwiczenia ruchowe, których celem jest rozładowanie ewentualnego napięcia związanego z tematem zajęć.

Umiejętności zdobyte na warsztatach mogą stanowić wstęp do cyklu warsztatów o tematyce emocjonalnej którego celem będzie lepsze rozumienie własnych zachowań i zachowań innych ludzi, a pośrednio również profilaktyka stresu i zachowań ryzykownych.

 

 • „Jak radzić sobie ze stresem?”

 

Piątek: 08.07 (godz. 9:00 – 13:00), 26.08 (godz. 9:00 – 13:00)

Program skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. Celem głównym programu jest rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, jako czynnika chroniącego w przeciwdziałaniu uzależnieniom,  w kontekście podejmowania przez młodzież zachowań ryzykownych.

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania źródeł stresu,
 • rozwijanie świadomości źródeł i skutków stresu we własnym życiu,
 • budowanie wiedzy na temat wpływu stresu na stan zdrowia,
 • rozwijanie zachowań i reakcji pozwalających na konstruktywne radzenie sobie ze stresem.

Forma realizacji: zajęcia warsztatowe.

Czas trwania: 4 godziny zegarowe.

Ilość uczestników: minimalnie 10, maksymalnie 30 osób.

Miejsce realizacji: siedziba MCPU, ul. Rozrywka 1, Kraków.

Pomoce wykorzystywane przy realizacji programu to publikacje książkowe, ankiety, ulotki, prezentacje multimedialne.

Metody zastosowane przy realizacji programu to działania aktywizujące uczestników:  dyskusja, odpowiedzi na pytania, wykład, praca w grupach.

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem interaktywnych metod nauczania.

 

 • „Akademia optymizmu”

 

Czwartek: 07.07 (godz. 9:00 – 13:00),

Środa: 31.08 (godz. 9:00 – 13:00)

Program szkolenia skierowany jest do uczniów 4 – 6 klasy szkoły podstawowej.

„Pesymistę spotyka w życiu tyle samo niepowodzeń co optymistę, ale optymista znosi to lepiej.”

Celem głównym programu jest rozwijanie optymistycznego stylu życia u uczniów szkół podstawowych.

Forma realizacji:  zajęcia warsztatowe.

Czas trwania: 4 godziny zegarowe.

Ilość uczestników: minimalnie 10, maksymalnie 30 osób.

Miejsce realizacji: siedziba MCPU, ul. Rozrywka 1, Kraków.

Pomoce wykorzystywane przy realizacji programu to ankiety, ulotki, prezentacje multimedialne publikacje książkowe.

Cele szczegółowe: uczeń po zajęciach będzie:

 • umiał wymienić cechy i umiejętności optymistycznego ucznia,
 • znał sposoby na podtrzymanie optymistycznego stylu życia na co dzień,
 • umiał wymienić zalety bycia optymistą,
 • potrafił rozpoznać negatywne przekonania na swój temat i będzie umiał  im zaprzeczyć.

 

Metody zastosowane przy realizacji programu to działania aktywizujące uczestników: praca w grupach, praca w parach, dyskusja na forum grupy, praca indywidualna, a ponad to gry
i zabawy integracyjne, wykorzystujące i rozwijające kreatywność  uczestników. Podczas trwania warsztatów wprowadzane są ćwiczenia ruchowe, których celem jest rozładowanie ewentualnego napięcia związanego z tematem zajęć.

 • „Być asertywnym, czyli jakim?”

 

Poniedziałek: 11.07 (godz. 9:00 – 13:00)

Wtorek: 30.08 (godz. 9:00 – 13:00)

Program szkolenia skierowany jest do uczniów 4 – 6 klasy szkoły podstawowej.

Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi w grupie uczniów szkoły podstawowej. Narzędzia wykorzystywane w warsztacie: burza mózgów w małych podgrupach, mini wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia projekcyjne, ćwiczenia pobudzające twórczość i skłaniające do refleksji, elementy pracy dramą, moderowana dyskusja grupowa. Zakres problematyki kreatywności może zostać rozbudowany na dodatkowych zajęciach.

Celem głównym programu jest  zdobycie podstawowej wiedzy na temat asertywności, kształtowanie postawy asertywnej wśród uczniów szkół podstawowych. Praktyczna
i teoretyczna wiedza pomoże uczniom radzić sobie w trudnych sytuacjach życia codziennego (wyrażanie własnej opinii, funkcjonowanie w grupie rówieśniczej/ społecznej, radzenie sobie z agresją, satysfakcjonująca komunikacja).

Forma realizacji:  zajęcia warsztatowe.

Czas trwania: 4 godziny zegarowe.
Ilość uczestników:  minimalnie 10, maksymalnie 30 osób.
Miejsce realizacji: siedziba MCPU, ul. Rozrywka 1, Kraków,

Cele szczegółowe:

 • poznanie definicji asertywności,
 • refleksja nad sobą- czy jestem asertywny?,
 • rozwijanie postaw asertywnych,
 • zwrócenie uwagi na różnicę między zachowaniem asertywnym, uległym, agresywnym.

 

 • „Jak uczyć się skutecznie?”

 

Czwartek: 14.07 (godz. 9:00 – 13:00),

Wtorek: 16.08 (godz. 9:00 – 13:00)

Program szkolenia skierowany jest do uczniów 4 – 6 klasy szkoły podstawowej.

Metody zastosowane przy realizacji programu to działania aktywizujące uczestników: praca w grupach, praca w parach, dyskusja na forum grupy, praca indywidualna, a ponadto gry
i zabawy integracyjne, wykorzystujące i rozwijające kreatywność  uczestników. Podczas trwania warsztatów wprowadzane są ćwiczenia ruchowe, których celem jest rozładowanie ewentualnego napięcia związanego z tematem zajęć.

 

Celem głównym programu jest rozwijanie skutecznych sposobów uczenia się.

Forma realizacji:  zajęcia warsztatowe.

Czas trwania: 4 godziny zegarowe.

Ilość uczestników: minimalnie 10, maksymalnie 30 osób.

Miejsce realizacji: siedziba MCPU, ul. Rozrywka 1, Kraków.

Pomoce wykorzystywane przy realizacji programu to publikacje książkowe, ankiety, ulotki, prezentacje multimedialne.

Cele szczegółowe:

 • wykształcenie umiejętności wspomagających skuteczne uczenie,
 • poznanie i przećwiczenie różnorodnych mnemotechnik i strategii uczenia,
 • ćwiczenie koncentracji,
 • zdobycie umiejętności lepszego planowania swojej nauki.

 

 • „Opanuj stres”

 

Poniedziałek: 4.07 (godz. 9:00 – 13:00)

Wtorek: 23.08 (godz. 9:00 - 13:00)

Program szkolenia skierowany jest do uczniów 4 – 6 klasy szkoły podstawowej.

W trakcie zajęć uczniowie będą mieli możliwość doświadczyć różnych ćwiczeń rozładowujących napięcie, np. ćwiczenia relaksacyjne, praca z oddechem, praca z ciałem. Stworzy to  okazję do wyboru najlepszej indywidualnej metody opanowania stresu. Oprócz wiedzy teoretycznej uczestnicy w praktyce poczują efekty różnych metod odstresowujących.

Metody zastosowane przy realizacji programu to działania aktywizujące uczestników: praca w grupach, praca w parach, dyskusja na forum grupy, praca indywidualna, a ponad to gry
i zabawy integracyjne, wykorzystujące i rozwijające kreatywność  uczestników. Podczas trwania warsztatów wprowadzane są ćwiczenia ruchowe, których celem jest rozładowanie ewentualnego napięcia związanego z tematem zajęć.

Celem głównym programu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Forma realizacji:  zajęcia warsztatowe.

Czas trwania: 4 godziny zegarowe.

Ilość uczestników: minimalnie 10, maksymalnie 30 osób.

Miejsce realizacji: siedziba MCPU, ul. Rozrywka 1, Kraków.

 

Cele szczegółowe: uczeń po zajęciach będzie:

 • umiał podać i wyjaśnić definicję stresu,
 • znał mechanizmy powstawania stresu,
 • potrafił rozpoznać i poradzić sobie z fizycznymi objawami stresu.

 

 

 • „Pasje i zainteresowania”

 

Wtorek: 5.07 (godz. 9:00-13:00)

Czwartek: 18.08 (godz. 9:00 – 13:00)

Program szkolenia skierowany jest do uczniów 4 – 6 klasy szkoły podstawowej.

Metody zastosowane przy realizacji programu to działania aktywizujące uczestników: praca w grupach, praca w parach, dyskusja na forum grupy, praca indywidualna, a ponad to gry
i zabawy integracyjne, wykorzystujące i rozwijające kreatywność  uczestników. Podczas trwania warsztatów wprowadzane są ćwiczenia ruchowe, których celem jest rozładowanie ewentualnego napięcia związanego z tematem zajęć.

Celem głównym programu jest integracja grupy, wzmocnienie samooceny uczestników, przekazanie wiedzy na temat konstruktywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

Forma realizacji:  zajęcia warsztatowe.

Czas trwania: 4 godziny zegarowe.

Ilość uczestników: minimalnie 10, maksymalnie 30 osób.

Miejsce realizacji: siedziba MCPU, ul. Rozrywka 1, Kraków.

 

Cele szczegółowe: uczeń po zajęciach będzie:

 • znał sposoby na ciekawe spędzenie czasu wolnego,
 • umiał wymienić korzyści z realizacji swoich pasji i zainteresowań,
 • potrafił rozpoznać sygnały zbliżającego się znudzenia,
 • potrafił wymienić inne czynniki chroniące.

 

 • „Trening twórczości”

 

Piątek: 1.07 (godz. 9:00 – 13:00)

Poniedziałek:  22.08 (godz. 9:00 – 13:00)

Program szkolenia skierowany jest do uczniów 4 – 6 klasy szkoły podstawowej.

Wyższy poziom kreatywności pozwala na odejście od rutynowych schematów pracy, zwiększenie umiejętności niestandardowego wykorzystania sposobów rozwiązywania problemów. Umiejętności twórcze mają również związek z inteligencją emocjonalną (dostrzeganie różnych przyczyn pojawiających się emocji, rozumienie ich źródła, umiejętności dostrzegania wpływu własnego zachowania na różne reakcje emocjonalne innych osób, wyszukiwanie sposobów radzenia sobie z przykrymi emocjami) oraz w takich obszarach jak podejmowanie decyzji, planowanie, odnajdywanie strategii radzenia sobie ze stresem, czyli kompetencjach bardzo istotnych w profilaktyce uzależnień. Wyższy poziom umiejętności twórczych może być pomocny nie tylko w efektywniejszej nauce, ale również
w podniesieniu kompetencji społecznych.

Celem głównym programu jest zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności w kreatywnym radzeniu sobie z zadaniami w aktywności szkolnej i pozaszkolnej.

Forma realizacji:  zajęcia warsztatowe.

Czas trwania: 4 godziny zegarowe.

Ilość uczestników: minimalnie 10, maksymalnie 30 osób.

Miejsce realizacji: siedziba MCPU, ul. Rozrywka 1, Kraków

 

Cele szczegółowe:

 • poszerzenie kompetencji intelektualnych, umiejętności abstrahowania, syntezowania informacji i dedukowania, wyciągania wniosków, klasyfikowania i definiowania, poszukiwania oryginalnych rozwiązań, umiejętności nadawania znaczeń,
 • rozwój umiejętności współpracy grupowej, podniesienie kompetencji w zakresie synergii grupowej, rozwój różnych obszarów inteligencji emocjonalnej,
 • rozwój indywidualnych kompetencji poznawczych, samodzielnego podejmowania decyzji, autonomii pracy intelektualnej,

 

 

 

 

Szkolenia proponowane dla dorosłych:

 

 • „Jak zadbać o bezpieczeństwo uczniów w sieci?”

 

Wtorek: 28.06 (godz. 13:00 – 17:00), 12.07 (godz. 13:00 – 17:00), 23.08 (godz. 13:00 – 17:00)

Szkolenie edukacyjno– informacyjne dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych. Obejmuje jedno spotkanie dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu i komputera przez dzieci i młodzież.

 

Grupa odbiorców: Program skierowany jest do nauczycieli uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Forma realizacji: zajęcia wykładowo – warsztatowe.

Czas trwania: 3 godziny zegarowe.

Ilość uczestników: min. 5, max. 20 osób.

Miejsce realizacji: MCPU, ul. Rozrywka 1, Kraków.

Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy o tym w jaki sposób zadbać
o bezpieczeństwo dzieci w sieci.

W trakcie wykładu i warsztatu poruszane będą następujące zagadnienia:

 • Internet, jako narzędzie nauki, pracy, rozrywki i komunikacji.
 • W którym momencie powinniśmy zacząć się martwić tym, że dziecko spędza w sieci za dużo czasu?
 • Gry komputerowe – uzależnienie czy rozwijanie wyobraźni?
 • Jakie niebezpieczeństwa czyhają w Internecie?
 • Czy Internet może posłużyć jako narzędzie zacieśniające więzi pomiędzy rodzicami
  i dziećmi?

 

II.               „Fakty i Mity”, czyli substancje psychoaktywne a nastolatki

 

Środa: 13.07 (godz. 9:00 – 13:00), 24.08 (godz. 9:00 – 13:00)

Szkolenie edukacyjno – informacyjne dla rodziców, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych. Obejmuje jedno spotkanie dotyczące faktów i mitów oraz zagrożeń związanych
z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez młodzież.

 

Grupa odbiorców: Program skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych                     i ponadgimnazjalnych.

Forma realizacji: zajęcia wykładowo – warsztatowe.

Czas trwania: 3 godziny zegarowe.

Ilość uczestników: min. 5, max. 20 osób.

Miejsce realizacji: MCPU, ul. Rozrywka 1, Kraków.

Celem programu jest podniesienie poziomu adekwatnej wiedzy dotyczącej konsekwencji używania substancji psychoaktywnych przez młodzież oraz mechanizmu uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Charakterystyka zachowań ryzykownych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych wśród młodzieży
z wyszczególnieniem negatywnych konsekwencji.

W trakcie wykładu i warsztatu poruszane będą następujące zagadnienia:

 • Od kiedy możemy mówić o uzależnieniu? – kryteria diagnostyczne,
 • Używanie ryzykowne i szkodliwe,
 • Mity dotyczące używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

 

III.           „Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w sieci?”

 

Czwartek: 30.06 (godz. 13:00 – 15:00), 14.07 (godz. 13:00 – 15:00), 25.08 (godz. 13:00 – 15:00)

 

Szkolenie edukacyjno – informacyjne dla rodziców i opiekunów uczniów. Obejmuje jedno spotkanie dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu i komputera przez dzieci.

 

Grupa odbiorców: Program skierowany jest do rodziców uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Forma realizacji: zajęcia wykładowe.

Czas trwania: 2 godziny zegarowe.

Ilość uczestników: min. 5, max. 50 osób.

Miejsce realizacji: MCPU, ul. Rozrywka 1, Kraków.

Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy o tym w jaki sposób zadbać                       o bezpieczeństwo dzieci w sieci.

W trakcie wykładu poruszane będą następujące zagadnienia:

 • Internet, jako narzędzie nauki, pracy, rozrywki i komunikacji, a w którym momencie powinniśmy zacząć się martwić tym, że dziecko spędza w sieci za dużo czasu?
 • Gry komputerowe – uzależnienie czy rozwijanie wyobraźni?
 • Jakie niebezpieczeństwa czyhają w Internecie?
 • Czy Internet może posłużyć jako narzędzie zacieśniające więzi pomiędzy rodzicamii dziećmi?

 

 • „Bezpieczny dialog”

 

Środa: 29.06 (godz. 9:00 – 13:00)

Czwartek: 18.08 (godz. 16:00 – 18:00)

 

Skierowany do: nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, a także wychowawców placówek opiekuńczych, wychowawczych, socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych.

Grupa odbiorców: Program skierowany jest do rodziców uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Forma realizacji: zajęcia wykładowe.

Czas trwania: 2 godziny zegarowe.

Ilość uczestników: min. 5, max. 50 osób.

Miejsce realizacji: MCPU, ul. Rozrywka 1, Kraków.

 

Cel szkolenia: poszerzenie wiedzy i umiejętności dydaktycznych i osobowościowych
w zakresie profilaktyki uzależnień, z elementami praktycznego treningu.


Zadania programu to dostarczenie aktualnych informacji na temat:

 • Podstawowych pojęć z zakresu profilaktyki uzależnień.
 • Obowiązujących przepisów prawnych dotyczących problemów alkoholowych i innych środków psychoaktywnych.
 • Zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu i innych środków psychoaktywnych.
 • Prowadzenia zajęć profilaktycznych z zakresu uzależnień w szkole.
 • Podstawowych zasad dialogu na temat uzależnień.

Celem jest także wytrenowanie umiejętności dydaktycznych i osobowościowych
w zakresie:

 • wykorzystywania zasobów własnych do nawiązania dialogu z młodzieżą na temat używania substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków i tytoniu),
 • budowania i pogłębiania więzi i zaufania w relacjach młodzież - dorośli,
 • tworzenia konstruktywnych strategii rozwiązywania sytuacji problemowych,
 • wdrażania programów promujących elementy zdrowego stylu życia,
 • metod konstruktywnego radzenia sobie ze stresem,
 • propagowania wśród młodzieży zdrowych sposobów spędzania czasu wolnego, bez sięgania po środki psychoaktywne.

Forma szkolenia: jednorazowe pięciogodzinne spotkanie na terenie MCPU lub szkoły.

Metody realizacji programu aktywizujące uczestników:  dyskusja, odpowiedzi na pytania, wykład, prezentacja multimedialna, elementy dramy, praca w małych grupach.

 • „Wspólna sprawa”

Czwartek: 07.07 (godz. 16:00 – 18:00),
Środa: 17.08 (godz. 16:00-18:00)

Szkolenie edukacyjno - informacyjne dla rodziców i opiekunów uczniów.

Grupa odbiorców: Program skierowany jest do rodziców uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Forma realizacji: zajęcia wykładowe.

Czas trwania: 2 godziny zegarowe.

Ilość uczestników: min. 5, max. 50 osób.

Miejsce realizacji: MCPU, ul. Rozrywka 1, Kraków.

 

Cel szkolenia:  podniesienie stanu wiedzy z obszaru profilaktyki uzależnień oraz umiejętności praktycznych o charakterze umiejętności wychowawczych oraz podniesienie stanu wiedzy z obszaru oferty pomocowej w zakresie terapii uzależnień na terenie miasta Krakowa.  Pomoce wykorzystywane przy realizacji programu to publikacje książkowe, ankiety, ulotki, prezentacje multimedialne.

Zadanie szkolenia: przekazanie informacji w zakresie treści warsztatów skierowanych do młodzieży i treści podnoszących poziom wiedzy z zakresu tematyki używania substancji psychoaktywnych w kontekście uzależnienia  i zagrożeń z tego wynikających oraz elementów profilaktyki na poziomie rodzinnym, tzw. czynników chroniących.

Forma realizacji: jedno spotkanie trwające od 1 do 2 godzin, w zależności od potrzeb.
Stosujemy metody aktywizujące uczestników:  dyskusja, odpowiedzi na pytania, wykład, prezentacja multimedialna.

ZAŁĄCZNIK: HARMONOGRAM

 

 

Kraków 23 czerwca 2016 roku

Oferta wakacyjna krakowskich MDK-ów oraz akcja lato w szkole.

 

Szanowni Państwo,

młodzieżowe domy kultury prowadzone przez Gminę Miejską Kraków podczas wakacji 2016 organizują zajęcia stałe oraz wyjazdowe dla dzieci i młodzieży w wieku 5–21 lat.

Zajęcia stałe to m. in.: warsztaty tematyczne, zajęcia muzyczne, wokalne, plastyczne, taneczne, komputerowe, zabawy i turnieje sportowe, zajęcia rekreacyjne, plenery malarskie, zajęcia językowe dla dzieci szkół podstawowych, zajęcia fotograficzne, zajęcia origami, spotkania profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa (ze Strażą Miejską, z Policją). Dodatkowo w ramach zajęć stałych organizowane są wyjścia dzieci i młodzieży do muzeów, kin i teatrów oraz półkolonie w Olszanicy.   

Zajęcia wyjazdowe to: obozy sportowe, artystyczno-rekreacyjne, jeździecko-rowerowe, modelarsko-rekreacyjne, kolonie nad Morzem Bałtyckim, wycieczki krajowe i zagraniczne.

Miasto prowadzi 11 młodzieżowych domów kultury. Są to:

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana,

Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Beskidzkiej 30,

Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta 18,

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży przy ul. Wietora 15,

Młodzieżowy Dom Kultury na os. Tysiąclecia 15,

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 "Krzesławice",

Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza" przy ul. Lotniczej 1,

Młodzieżowy Dom Kultury na os. Kalinowym 18,

Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak",

Młodzieżowy Dom Kultury na al. 29 Listopada 102

Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Grunwaldzkiej 5.

Ze szczegółową ofertą krakowskich samorządowych MDK-ów można zapoznać się tutaj [pdf].

AKCJA „LATO W SZKOLE” w 2016 roku

 Akcja „Lato w szkole” skierowana jest do uczniów samorządowych szkół podstawowych. Organizatorem akcji jest dyrektor szkoły, który decyduje o przystąpieniu szkoły do ww. akcji. Na organizatorze (dyrektorze szkoły) spoczywa obowiązek zgłoszenia wypoczynku (wg wzoru określonego w zał. Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku. Organizator decyduje również o doborze kadry mającej zapewnić uczniom fachową opiekę. Opiekunami/wychowawcami mogą być nauczyciele zatrudnieni w danej szkole, ale również inne osoby posiadające kwalifikacje określone w art. 92p. pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.).

Dyrektor szkoły tworzy grupy uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy/opiekuna, których liczba nie może przekraczać 15 osób w przypadku dzieci do 10 roku życia oraz grupy mieszanej, a 20 osób w przypadku dzieci starszych.

Do tegorocznej edycji programu „Lato w szkole” zgłosiło się 61 szkół. 

Gmina Miejska Kraków zapewnia bezpłatną opiekę dla dzieci tzn. pokrywa wynagrodzenie dla kierownika wypoczynku, które wynosi 400,00 zł brutto za tydzień, dla wychowawców/opiekunów 28,00 zł brutto za godzinę. Pozostałe wydatki związane np. z wyjściem na basen, do kina, teatru, przejazdy po Krakowie pokrywają rodzice.

W związku z organizowanymi w Krakowie Światowymi Dniami Młodzieży oraz po konsultacjach z Zespołem Doradczym, Wydział Edukacji nie rekomenduje realizacji programu „Lato w szkole” w szkołach/placówkach oświatowych w okresie od 18.07 do 05.08.2016 roku.

 

Kraków 23 czerwca 2016 r.

Konkurs – „Nauczyciel Roku 2016 „

 

Zaangażowany, pomysłowy, z pasją i nieprzeciętną osobowością – trwa konkurs na Nauczyciela Roku 2016. Zgłoszenia można przesyłać do 16 września.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do zgłaszania wyjątkowych nauczycieli lub wychowawców, którzy umieją dostrzec potrzeby ucznia oraz mają osiągnięcia nie tylko w pracy dydaktycznej, ale i wychowawczej.
Uczestnikiem konkursu może być każdy nauczyciel zatrudniony w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub innej placówce oświatowej – nie tylko na obszarze Polski, ale również poza granicami kraju, działający na rzecz Polonii.

Kandydatów do tytułu mogą proponować m.in. inni nauczyciele, dyrektorzy szkół lub placówek oświatowych, uczniowie i ich rodzice, samorządy i związki zawodowe.

Nauczyciel Roku musi mieć przede wszystkim nieprzeciętną osobowość. Konkursowe jury nie mierzy osiągnięć nauczycieli wyłącznie liczbą ukończonych kursów i przygotowanych olimpijczyków, ani wynikami zewnętrznych testów. Ocenia za to innowacyjność nauczyciela, jego zaangażowanie, umiejętność współpracy z innymi, pomysłowość i pasję.

Aby zgłosić kandydata wystarczy wypełnić formularz, który został opublikowany na łamach Głosu Nauczycielskiego, a także na stronie www.glos.pl  oraz napisać uzasadnienie, które przekona jury o wyjątkowości kandydata.
Zwycięzcę konkursu zostanie wyłoniony podczas Wielkiej Gali Finałowej, która odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie, 13 października 2016 r.


Źródło: MEN
Jm/ Serwis Samorządowy PAP

 

Kraków, 22 czerwca 2016 r.

 

 Szanowni Państwo, Rodzice i Dyrektorzy Szkół,

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że organizator wypoczynku musi zgłosić wyjazd do kuratorium

Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci organizator wypoczynku ma obowiązek podać w zgłoszeniu m.in. dane dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, liczby uczestników, zatrudnionej kadry oraz programu pracy z dziećmi. Musi również zapewnić dostęp do opieki medycznej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało poradnik dla rodziców, w którym przypomina m.in. o obowiązkach organizatorów wypoczynku. Dzięki zgłoszeniu wypoczynku wizytatorzy z kuratorium mogą skontrolować miejsca wypoczynku nie tylko przed, ale i w trakcie pobytu dzieci. Podobne kontrole może przeprowadzać straż pożarna i sanepid. Rodzic, aby czuć się spokojnym o bezpieczeństwo swojego dziecka, przed wykupieniem turnusu może sprawdzić organizatora w specjalnie utworzonej bazie wypoczynku, która działa pod adresem wypoczynek.men.gov.pl.
W bazie znajdują się wszystkie legalnie organizowane obozy, kolonie i inne formy zorganizowanego wypoczynku. Dzięki temu rodzic może dowiedzieć się wszystkiego o organizatorze, poznać m.in. jego adres, numer telefonu, e-mail, termin oraz lokalizację wypoczynku. Każdy organizator jest zobowiązany m.in. do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku oraz zatrudnienia wykwalifikowanej kadry sprawującej właściwą opiekę wychowawczą. Kierownicy wypoczynku i wychowawcy muszą spełniać określone warunki oraz nie mogą być karani za przestępstwa na szkodę małoletniego.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 

Kraków 2 czerwca 2016 r.

 

Forum Rad Rodziców serdecznie zaprasza wszystkich Rodziców na spotkanie dyskusyjnie "Jaka szkoła? Żeby się dzieciom chciało chcieć.", którego gościem specjalnym będzie neurobiolog, prof. Jerzy Vetulani. Patronat nad wydarzeniem objął Instytut Spraw Publicznych UJ.

Zapraszamy 9 VI o godzinie 18:00 do Klubu Pod Jaszczurami (Rynek Główny 8). Więcej informacji na stronie wydarzenia na fb: https://www.facebook.com/events/981162148658311/

 

Załącznik -Plakat

 

pozdrawiam,

Marta Tatulińska

Forum Rad Rodziców

 

 

 

Kraków, 19 maj 2016 r.                                                                                                        

Uwaga Uczniowie klas III gimnazjów i Ich Rodzice - informuję, że w nowej , doskonałej lokalizacji znajduje się Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

 

Zainteresowanych Uczniów i Ich Rodziców informuję, że od września bieżącego roku w nowej lokalizacji- przy ul. Miechowity 6 -ze świetnie wyposażoną bazą techniczną i lokalową - rozpocznie nowy etap swojej  działalności Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego. Szkoła mieszcząca się do tej pory w budynku przy placu Matejki posiadająca długą i bogatą tradycję. Kształci uczniów w zawodach zawsze przydatnych i cieszących się ogromną popularnością, zarówno na krajowym, jak i europejskim rynku pracy. Co roku mury szkoły opuszczają młodzi adepci cukiernictwa i piekarstwa, kucharze, rzeźnicy-wędliniarze, technicy technologii żywności. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoły. Poniżej link do strony szkoły :

http://www.zsps.eu/

 

Z poważaniem

/-/ Katarzyna Król

Zastępca Prezydenta ds. Edukacji i Sportu

 

 

Kraków, 29 kwietnia 2016 r.

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek

 

 Uprzejmie informuję, że zdjęcia z uroczystości wręczania nagród dla uczniów za szczególne osiągnięcia w konkursach  i olimpiadach przedmiotowych w roku szkolnym 2014/2015 będą dostępne na stronie http://www.krakow.pl w zakładce OTO FOTOkronika Miasta Krakowa link: http://www.krakow.pl/fotogaleria/1412,artykul,fotogaleria.html

Serdecznie zachęcam do obejrzenia zdjęć.

 

Z poważaniem,

Anna Korfel – Jasińska

Dyrektor Wydziału Edukacji

 

 

2016-04-25

Anna Zalewska podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców


Rodzice muszą być stale obecni w szkole. Potrzebni są wszystkim nauczycielom i dyrektorom jako odpowiedzialni partnerzy – powiedziała minister edukacji narodowej podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców.

Minister Edukacji Narodowej podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców podkreśliła, że rodzice są bardzo ważnym partnerem podczas trwającej obecnie ogólnopolskiej debaty oświatowej „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra zmiana”.

– Rodzice muszą być stale obecni w szkole. Potrzebni są oni swoim dzieciom, ale przede wszystkim nauczycielom i dyrektorom jako odpowiedzialni partnerzy – powiedziała minister Anna Zalewska.

Szefowa MEN wskazała, że szkoła ma za zadanie wspierać rodziców w wychowywaniu dzieci. Wyraziła przekonanie, że po czwartkowej konferencji zaproponowane zostaną konkretne zmiany wzmocnienia funkcjonowania rad rodziców w szkołach.

– W swoich działaniach musimy zadbać, aby w polskiej szkole rodzice czuli się pewnie i odpowiedzialnie. Z kolei uczniowie muszą znać zasady w niej panujące, szanować je i traktować swojego nauczyciela jako mistrza – dodała Zalewska.

Rada rodziców jest organem szkoły reprezentującym ogół rodziców i uczniów. Obowiązujące regulacje dotyczące praw i obowiązków rad rodziców zostały wprowadzone do ustawy o systemie oświaty i ustawy – Karta Nauczyciela w roku 2007.

Według przedstawicieli Fundacji „Rodzice Szkole” mimo istniejącego prawa w wielu polskich szkołach rola rad rodziców bywa niedoceniana i marginalizowana. Wynika to m. in. z nieznajomości uprawnień przez rodziców oraz braku wsparcia ze strony dyrektorów szkół, czy nauczycieli i organów administracji oświatowej.

Bardzo często rada postrzegana jest jako organ służący głównie umożliwianiu zbierania pieniędzy od rodziców oraz wspieraniu nauczycieli i dyrektorów przy drobnych aktywnościach w życiu placówek oświatowych.

Zdaniem Fundacji „Rodzice Szkole” partnerska rola rad rodziców w kreowaniu kształtu podejmowanych działań wychowawczo-oświatowych na terenie szkoły jest w zdecydowanej większości przypadków pomijana.

Jednocześnie Fundacja „Rodzice Szkole” zwraca uwagę, że doświadczenia ostatnich 8 lat wskazują na potrzebę doprecyzowania niektórych z obecnie obowiązujących zapisów prawnych, dotyczących głównie: gospodarki finansowej rad rodziców, tworzenia programu wychowawczego szkoły czy zasad tworzenia i kompetencji rad szkół.

Fundacja przygotowała projekty rozwiązań prawnych mające na celu wzmocnienie roli rad rodziców w systemie oświaty, które zostały przedyskutowane podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców.

Kolumnowej Sejmu RP z inicjatywy Fundacji „Rodzice Szkole”.

Źródło: MEN
jm/Serwis Samorządowy PAP

 

 

2016-04-08

Szanowni Państwo

Rodzice,

po zakończeniu składania wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkoli, potwierdzają się podawane wcześniej przez miasto szacunki dotyczące braku możliwości przyjęcia dzieci trzyletnich do przedszkoli samorządowych.

W roku szkolnym 2016/2017 taka sytuacja może dotyczyć 1500 dzieci. Z informacji uzyskanych od dyrektorów przedszkoli niesamorządowych publicznych (tzw. „tanich przedszkoli”, w których pobierana od rodziców opłata za każdą godzinę ponad bezpłatne 5 godzin nie może przekraczać 1 zł), wynika, że Kraków wciąż dysponuje pewną liczbą miejsc w tych przedszkolach.

Pomimo, że w tym czasie Kraków nie będzie jeszcze miał obowiązku zapewnienia miejsc dla dzieci trzyletnich (taki obowiązek będzie spoczywał na gminach od 2017 r.), Pan Prezydent Jacek Majchrowski zdecydował o podjęciu wszelkich działań, mających na celu zapewnienie miejsc w przedszkolach również dla wszystkich chętnych trzylatków.

Niestety działaniom tym nie sprzyja niepokojące zjawisko zaobserwowane dzięki współpracy miasta z przedszkolami publicznymi niesamorządowymi. Ustalono bowiem, że spora część rodziców złożyła wnioski o przyjęcie dzieci zarówno do przedszkoli publicznych samorządowych, jak i niesamorządowych. Ze względu na to, że w elektronicznej rekrutacji do przedszkoli nie uczestniczą wszystkie krakowskie przedszkola (niesamorządowe nie mają takiego obowiązku) istnieje możliwość zrekrutowania dziecka do kilku przedszkoli jednocześnie. Konsekwencją tego typu sytuacji jest zafałszowanie obrazu utrudniające podjęcie skutecznych działań w celu zapewnienia miejsc w „tanich” przedszkolach jak największej liczbie dzieci.Z jednej bowiem strony może pojawić się informacja o dużej liczbie nieprzyjętych do przedszkoli dzieci, a  jednocześnie okaże się, że wiele miejsc w przedszkolach niesamorządowych publicznych pozostało wolnych.

Dostępność do „tanich” krakowskich przedszkoli dla wszystkich osób zainteresowanych jest jednym z priorytetów władz miasta,  dlatego też zwracam się do Rodziców z prośbą o odpowiedzialną postawę i wycofanie wniosku z rekrutacji elektronicznej w przypadku, gdy dziecko zostało już przyjęte do przedszkola niesamorządowego. Analogicznie, w przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola samorządowego istotne jest wycofanie wniosków o przyjęcie z innych przedszkoli. W ten sposób dajemy szansę innym dzieciom i unikamy niepotrzebnego blokowania miejsc.

Jednocześnie przypominam, że wśród przedszkoli niesamorządowych są przedszkola publiczne, funkcjonujące na takich samych zasadach jak przedszkola samorządowe tzn. opłata z każdą godzinę ponad bezpłatne 5 godzin nie może przekraczać 1 zł za każdą godzinę. Z punktu widzenia rodzica to niezwykle istotna informacja.

Szczegóły dotyczące wolnych miejsc w przedszkolach publicznych dostępne są na stronach www.portaledukacyjny.krakow.pl w zakładce AKTUALNOŚCI. Informacje te będą na bieżąco, systematycznie aktualizowane.

 

Ewentualne pytania należy kierować pod adresem  e-mail: ek.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie 12 616 51 86 lub 12 616 51 92.

Z poważaniem,

 

/-/ Katarzyna Król

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

 

2016-03-22

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole” zwraca się z prośbą o wypełnienie przez rodziców krótkiej ankiety. Posłuży ona do lepszej diagnozy problemów z jakimi borykają się rady rodziców oraz ich oczekiwań wobec: Ministra Edukacji Narodowej, kuratorów oświaty, samorządów terytorialnych , dyrektorów szkół i rad pedagogicznych. Elektroniczne wypełnienie ankiety trwa około 3- 5 minut.
Link do ankiety: https://ankieterka.pl/577

Marta Tatulińska
Pełnomocnik Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole" na terenie miasta Krakowa
Przewodnicząca Forum Rad Rodziców w Krakowie

 

Uwaga:Organizatorem i autorem ankiety jest Fundacja "Rodzice szkole".

2016-03-14 MEN: Ocenione klasówki i kartkówki szkoła musi na bieżąco przekazywać rodzicom

Rodzice i uczniowie muszą mieć zapewniony swobodny dostęp do sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych – klasówek, kartkówek, sprawdzianów. Udostępnianie prac do wglądu tylko na terenie szkoły nie spełnia tego wymogu.

REDAKCJA POLECA

20.01.2016Uczniowie szkół artystycznych nierówno traktowaniu podczas rekrutacji

02.11.2015Likwidacja gimnazjów: za i przeciw propozycji PiS

01.09.2015Jeśli dziecko nie radzi sobie w pierwszej klasie

31.08.2015Nowy rok szkolny: Oceniane będą chęci, nie wyniki

30.08.2015Najważniejsze zmiany w nowym roku szkolnym

18.07.2015Ocenianie uczniów - jasne kryteria w statucie szkoły

Takie stanowisko opublikowało ministerstwo edukacji narodowej w odpowiedzi na kierowane do niego pytania o realizację obowiązku wynikającego z przepisu art. 44e ust. 4 ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2015 r.

Przepis ten stanowi, że sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom. Przed 1 września rodzic musiał wystąpić z wnioskiem o udostępnienie pracy swego dziecka. Tak wskazywały obowiązujące do końca sierpnia przepisy § 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562. z późn.zm.). Obecnie jest inaczej.

- Uczeń i jego rodzice nie muszą zwracać się do nauczyciela z wnioskiem o udostępnienie pracy. Nauczyciel ma obowiązek  udostępnić sprawdzone i ocenione bieżące prace pisemne – podkreśla MEN.

Ministerstwo przypomina, że osiągnięcia ucznia są oceniane na bazie wymagań określonych w podstawie programowej oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania. Oceny (bieżące i klasyfikacyjne) wskazują na poziom i postęp w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności nabywanych w trakcie nauki. Z ocenianiem bieżącym uczeń styka się na każdej lekcji. Jego istotą jest stałe monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie mu (na bieżąco) informacji o jego osiągnięciach, które stanowią motywację do dalszego działania. Ocenianie bieżące jest również źródłem bardzo ważnych informacji dla rodziców ucznia – wskazuje, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak uczeń powinien się dalej uczyć, aby osiągnąć sukces.

- Nauczyciele mają obowiązek poinformować uczniów i ich rodziców o sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia stosowanych przez nich w procesie nauczania. Jednym z powszechnie stosowanych są prace pisemne wykonywane przez ucznia – klasówki, sprawdziany, kartkówki itp. Uzyskanie sprawdzonej pracy pisemnej jest wyrazem prawa ucznia i jego rodzica do bezpośredniego dostępu do informacji o postępach w nauce lub ich braku, wskazującej nad czym uczeń musi popracować, aby uzupełnić te braki lub rozwinąć swoje umiejętności - wyjaśnia ministerstwo.

Jak szkoła ma udostępniać ocenione prace swoich uczniów?  Sposób powinien być określony w statucie szkoły. Zdaniem MEN, przy wyborze tego sposobu szkoła powinna wziąć pod uwagę realne możliwości szybkiego otrzymania przez ucznia i jego rodziców danej pracy, np.: przekazanie zainteresowanym oryginału pracy lub jego kopii, udostępnienie pracy do domu z prośbą o zwrot wraz z podpisem rodzica itd.

- Udostępnianie prac do wglądu tylko na terenie szkoły (np. w czasie organizowanych przez szkołę spotkań z rodzicami) nie spełnia warunku swobodnego dostępu rodziców ucznia do informacji o postępach i trudnościach w nauce ich dziecka – wskazuje ministerstwo edukacji.

Zaznacza, że określony przez szkołę sposób udostępniania sprawdzonych prac powinien być w pełni akceptowany przez uczniów i ich rodziców, jako pełnoprawnych uczestników procesu kształcenia.

Ministerstwo informuje jednocześnie, że te zasady nie dotyczą udostępniania innej dokumentacji przebiegu nauczania uczniów. Znowelizowana ustawa o systemie oświaty utrzymuje dotychczasowe regulacje dotyczące takiej dokumentacji.

- Dokumentacja dotycząca m.in. egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniania tylko do wglądu i na wniosek złożony przez ucznia lub jego rodziców, zgodnie z art. 44e ust. 5 ustawy o systemie oświaty – uważa MEN.

Co mówi przepis

Nowelizacja z 20 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 poz. 357) wprowadziła do  ustawy o systemie oświaty m.in. nowy Rozdział 3a "Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych" (art. 44a-44zr). Powodem wątpliwości sygnalizowanych MEN jest art. 44e:

Art. 44e. 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1) bieżące;

2) klasyfikacyjne:

a) śródroczne i roczne, a w szkole policealnej – semestralne,

b) końcowe.

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. W szkole policealnej oceny są jawne dla ucznia.

3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom. W szkole policealnej sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi.

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 11, art. 20zh ust. 3 i 3a, art. 44k ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b, egzaminu poprawkowego, o którym mowa w art. 44m ust. 1, zastrzeżeń, o których mowa w art. 44n, oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.

6. W szkole policealnej dokumentacja, o której mowa w ust. 5, jest udostępniana uczniowi do wglądu na jego wniosek.

7. Sposób udostępniania dokumentacji, o której mowa w ust. 4 i 5, określa statut szkoły

 

2016-03-09 Dot. możliwości składania wniosków w ramach programu „Rodzina 500+”

2016-03-03 Informacja dot. realizacji programu 500+

2016-03-02 Informacja Krakowski Tydzień Zawodowców

                      -Krakowski Tydzień Zawodowców - edycja II Rodzice.doc
                      -Krakowski Tydzień Zawod.xls

2016-02-12 Informacja Krakowska Szkoła współpracy

 

23 października 2017 rok

Nowe składy Zespołów Doradczych Rodziców wybrane

17 października w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa wybrani w nowym roku szkolnym Przewodniczący Rad Rodziców krakowskich szkół samorządowych spotkali się z Panią Katarzyną Król Zastępcą Prezydenta Miasta ds. Edukacji i Sportu oraz Dyrekcją Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

Biorąc pod uwagę ścisłe zależności między jakością współpracy rodziców ze szkół, a poziomem oferowanej przez szkołę edukacji, miasto Kraków od kilku lat temat ten traktuje jako jeden z priorytetów w swoich działaniach oświatowych. Jest to również realizacja deklaracji Pana Jacka Majchrowskiego Prezydenta Miasta Krakowa dotycząca „włączenia rad rodziców do intensywniejszej współpracy przy wypracowywaniu celów i planów działań w zakresie szkolnictwa”. Uznanie roli współpracy rodziców ze szkołą, a także z miastem nigdy wcześniej nie było podniesione do takiej rangi. Prezydent lub Jego Zastępca osobiście spotykają  się co roku z Przewodniczącymi Rad Rodziców wszystkich samorządowych szkół, rodzice włączają się w procesy konsultacyjne, co przyniosło znakomite efekty w procesie wdrażania reformy oświaty w Krakowie i ustalania nowych obwodów szkolnych.

Od kilku lat w Krakowie funkcjonują Zespoły Doradcze Rodziców przy Prezydencie Miasta. Stanowią one reprezentację środowiska rodziców, obok Zespołów Doradczych Dyrektorów szkół i placówek samorządowych.

W trakcie spotkania 17 października br. dokonano wyboru przedstawicieli dwóch Zespołów Doradczych Rodziców Szkół Podstawowych oraz Szkół Ponadpodstawowych.

Obecnym  na spotkaniach Przewodniczącym Rad Rodziców przedstawiciele miasta przekazali kompendium informacji dotyczących działania Rad Rodziców w szkołach, a także dotyczących oferty projektowej i warsztatowej dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

W dzisiejszych czasach współpraca z rodzicami  jest bardziej konieczna niż kiedykolwiek. Ani sama rodzina, ani sama szkoła nie jest w stanie przygotować młodego człowieka do dorosłego życia. Współdziałanie rodziców i szkoły jest też nieodzownym warunkiem  zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom, sytuacjom kryzysowym, przemocy szkolnej. Bez takiej współpracy nie zbudujemy również  nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego zapewne uczestnicy jednej i drugiej tury spotkań z tak wielkim zainteresowaniem wysłuchali wykładu dra Macieja Pileckiego z Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii CM UJ „ Nie mów – to mnie nie dotyczy! Dopalacze w szkołach i związane z tym problemy psychiczne dzieci i młodzieży”

Pani Prezydent Król zapowiedziała, że jeszcze w tym miesiącu zaprosi na spotkanie wszystkich członków wybranych na nową kadencję Zespołów Doradczych Rodziców.

Warto wiedzieć, że do przedstawicieli tych zespołów mogą zgłaszać problemy o charakterze systemowym Przewodniczący Rad Rodziców, jak też sami rodzice. Zespoły te, jako ciało doradcze Prezydenta przekazują opinie środowiska władzom miasta. Sposoby współpracy w danym zespole czy też między zespołami doradczymi, a także sposób komunikowania się z Radami Rodziców pozostają wewnętrzną i suwerenną decyzją każdego zespołu.

Zwiastunem bardzo dobrej współpracy wydają się być autoprezentacje, jakiej w czasie tego spotkania dokonali kandydaci do Zespołów Doradczych Rodziców.

 

Wydział edukacji

Urzędu Miasta Krakowa

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ KOBYLAŃSKI
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2020-09-18
Data aktualizacji: 2022-01-24
Powrót