Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Krakowska Szkoła Współpracy

Kraków 21 czerwca 2018 rok

Wakacje w Krakowie informacja dla rodziców, dzieci i młodzieży pozostającej w mieście

 

Jak co roku miejskie szkoły i placówki przygotowały bogatą ofertę programową dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście. Wśród  - poniżej przedstawionych - propozycji młodzieżowych domów kultury, samorządowych placówek oświatowo – wychowawczych realizujących zadania z zakresu upowszechniania sportu oraz oferty przygotowanej przez szkoły każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Akcja „Lato w szkole” 2018

Co roku krakowskie samorządowe szkoły podstawowe organizują dla uczniów wypoczynek stacjonarny w ramach akcji „Lato w szkole”. Ofertę zajęć na te wakacje przygotowało 78 samorządowych szkół podstawowych, w tym 5 specjalnych. Wydział Edukacji UMK szacuje, że skorzysta z niej około 9,7 tys. dzieci. Przewidywany koszt akcji to ponad 1,2 mln zł.

Akcja „Lato w szkole” skierowana jest do uczniów samorządowych szkół podstawowych. Dzięki niej dzieci i młodzież, którzy wakacje spędzają w mieście, mogą korzystać z ciekawych i wartościowych zajęć o różnym profilu: sportowych, artystycznych, edukacyjnych, a także zorganizowanych wycieczek i spacerów. Opieka, którą nad uczestnikami wypoczynku, sprawują opiekunowie i wychowawcy jest bezpłatna.
Gmina Miejska Kraków zapewnia środki na wynagrodzenie dla kierownika wypoczynku, które wynoszą 13,70 zł brutto za godzinę, oraz dla wychowawców
–28,00 zł brutto za godzinę. Pozostałe wydatki związane np. z wyjściem na basen, do kina, teatru ponoszą rodzice.

Organizatorami są dyrektorzy szkół, którzy decydują o przystąpieniu szkoły do akcji. Dyrektor tworzy grupy uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy – ich liczba nie może przekraczać 15 osób w przypadku dzieci do 10. roku życia oraz grupy mieszanej, a 20 osób w przypadku dzieci starszych. Czas trwania akacji to 6-8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. O czasie akcji decyduje organizator.

W przygotowanej przez szkoły ofercie spędzania wolnego czasu przeważają zajęcia na terenie placówek, np. gry i zabawy integracyjne, zajęcia muzyczne, archeologiczne, plastyczno-techniczne, teatralne, kulinarne, sportowe, komputerowe, ceramiczne, czytelnicze, z robotyki, pszczelarskie, spotkania z Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską oraz w terenie – wyjścia do kina, teatru, muzeum (m.in. Muzeum Lotnictwa, Muzeum Inżynierii Miejskiej, Muzeum Archeologiczne, Muzeum Etnograficzne, Muzeum Narodowe), biblioteki, Papugarni, Laserparku, Parku Trampolin, Parku Linowego, Parku Młynówka Królewska, Ogrodu Botanicznego, Fabryki Czekolady, groty solnej, na basen, ściankę wspinaczkową, kręgle. Będą też organizowane spacery po Krakowie, rejs statkiem po Wiśle, jak również wycieczki edukacyjne i turystyczne do Zatoru, Myślenic, Niepołomic, Tyńca, Puszczy Niepołomickiej, Ojcowa, Wiosek Świata oo. Salezjanów, Gospodarstwa Agroturystycznego w Gruszowie, ZOO.

Wykaz szkół prowadzących akcję „Lato w szkole” – załącznik nr 1

 

·Letnia oferta krakowskich młodzieżowych domów kultury

Samorządowe młodzieżowe domy kultury przygotowały szeroką ofertę zajęć na wakacje – dzieci i młodzież, które spędzą lato w mieście, będą mogły skorzystać z zajęć stałych, półkolonii i wyjazdów. Wśród propozycji są m.in. zajęcia sportowe, spacery rekreacyjno-edukacyjne, warsztaty artystyczne, zajęcia taneczne i muzyczne, gry i zabawy, wyjścia do kina lub na zwiedzanie, spotkania z ciekawymi gośćmi.

Propozycje MDK-ów są bardzo zróżnicowane, więc dzieci i młodzież w różnym wieku (od 4 do 21 lat) z pewnością znajdą wśród nich coś, co pozwoli im rozwinąć pasje i zaspokoić ciekawość. Taniec, teatr, muzyka, rękodzieło, film animowany, gry komputerowe, fotografia, ceramika, plastyka, gra na instrumentach, sport, kalejdoskop kultur, spotkania z gośćmi, zwiedzanie Krakowa – to tylko niektóre z tematów zajęć prowadzanych w formie stacjonarnej.

Zajęcia wyjazdowe to m.in. obozy artystyczno-rekreacyjne, jeździecko-rowerowe, modelarsko-rekreacyjne, wycieczki krajowe i zagraniczne.

Miasto Kraków prowadzi 11 młodzieżowych domów kultury. Są to:

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana

Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Beskidzkiej 30

Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta 18

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży przy ul. Wietora 15

Młodzieżowy Dom Kultury na os. Tysiąclecia 15

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 "Krzesławice"

Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza" przy ul. Lotniczej 1

Młodzieżowy Dom Kultury na os. Kalinowym 18

Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak"

Młodzieżowy Dom Kultury na al. 29 Listopada 102

Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Grunwaldzkiej 5.

Szczegółowa oferta krakowskich samorządowych MDK-ów – podstawowa – załącznik nr 2
i dodatkowa – załącznik nr 3.

Wakacje na sportowo

 Miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu odsyłamy do załącznika nr 4, w którym znajduje się bogata oferta sportowa.

 

 

Kraków 22 marca 2016 r.

 

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole” zwraca się z prośbą o wypełnienie przez rodziców krótkiej ankiety. Posłuży ona do lepszej diagnozy problemów z jakimi borykają się rady rodziców oraz ich oczekiwań wobec: Ministra Edukacji Narodowej, kuratorów oświaty, samorządów terytorialnych , dyrektorów szkół i rad pedagogicznych. Elektroniczne wypełnienie ankiety trwa około 3- 5 minut.
Link do ankiety: https://ankieterka.pl/577

Marta Tatulińska
Pełnomocnik Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole" na terenie miasta Krakowa
Przewodnicząca Forum Rad Rodziców w Krakowie

 

Uwaga: Organizatorem i autorem ankiety jest Fundacja "Rodzice Szkole"

 

 

Szanowni Państwo Rodzice,

Od kwietnia bieżącego roku samorządy zaczną realizować nowe zadanie jakim jest rządowy program „Rodzina 500+”. W Krakowie liczba potencjalnych wnioskodawców mogących skorzystać od 1 kwietnia z tego świadczenia  jest szacowana na ok. 40 tys. osób. W celu usprawnienia realizacji  zadania, a zwłaszcza wyjścia naprzeciw rodzicom i  uwolnienia ich  od konieczności oczekiwania w długich kolejkach na  złożenie wniosku, Gmina Miejska Kraków postanowiła maksymalnie zwiększyć liczbę miejsc, w których można będzie dokonać tej czynności.

Właśnie dlatego o jednorazowe wsparcie w tych działaniach zostały poproszone samorządowe przedszkola i szkoły, chęć uczestnictwa w akcji zadeklarowały również Młodzieżowe Domy Kultury. Podkreślam, że ze względów bezpieczeństwa  Rodzice będą mogli złożyć  swoje wnioski w szkołach i placówkach , do których uczęszczają ich dzieci. Taką możliwość będą mieli również rodzice, których dzieci są podopiecznymi samorządowych żłobków.

Wyrażam przekonanie, że  dzięki zaangażowaniu miejskich jednostek organizacyjnych  wyzwanie, jakim jest realizacja tego nowego dla wszystkich przedsięwzięcia zakończy się sukcesem.

/-/Katarzyna Król

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Edukacji i Sportu

pokaż metkę
Osoba publikująca: ELŻBIETA TROJAN
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2016-03-09
Data aktualizacji: 2018-06-21
Powrót