Rekrutacja do przedszkoli

Zgodnie z terminarzem 16 maja o godz. 12.00 ogłoszone zostały: listy przyjętych (w poszczególnych przedszkolach i szkołach) oraz lista wolnych miejsc (na stronie serwisu rekrutacyjnego: krakow.formico.pl). 14 czerwca ogłoszone zostały wyniki rekrutacji uzupełniającej (w przedszkolach i szkołach, które ogłosiły rekrutację uzupełniającą).

Informacja dotycząca wolnych miejsc w przedszkolach niesamorządowych publicznych oraz wykaz zajęć, które odbywać się będą w roku szkolnym 2016/2017 w młodzieżowych domach kultury prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków dla dzieci w wieku przedszkolnym.

 

Informujemy, iż kryteria rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa UCHWAŁA NR VI/76/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (z późn. zm.).

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok 2016/2017 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu Krakowa na rok szkolny 2016/2017 zostały opublikowane na stronach serwisu rekrutacyjnego: krakow.formico.pl.

 

 

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA SALWIŃSKA-SKIBA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny