Rekrutacja do przedszkoli

Zgodnie z art. 204 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) kryteria rekrutacyjne oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 podane zostaną do dnia 15 kwietnia 2017 r.

 

 

Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2016/2017:

 

REKRUTACJA DO NOWO OTWARTEGO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 41 w Krakowie, ul. Babińskiego 1.

 

Wykaz wolnych miejsc w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych publikowany jest na stronie serwisu rekrutacyjnego: krakow.formico.pl.

Informacja dotycząca wolnych miejsc w przedszkolach niesamorządowych publicznych oraz wykaz zajęć, które odbywać się będą w roku szkolnym 2016/2017 w młodzieżowych domach kultury prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków dla dzieci w wieku przedszkolnym.

 

Informujemy, iż kryteria rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa UCHWAŁA NR VI/76/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (z późn. zm.).

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok 2016/2017 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu Krakowa na rok szkolny 2016/2017 zostały opublikowane na stronach serwisu rekrutacyjnego: krakow.formico.pl.

 

 

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA SALWIŃSKA-SKIBA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny