górne tło

Rekrutacja do przedszkoli

2017-09-25

OGŁOSZENIE O  ZAPISACH  DZIECI DO SAMORZĄDOWEGO

PRZEDSZKOLA NR 95, DO ODDZIAŁÓW PRZY UL. KOŚCIUSZKOWCÓW 6

Szanowni Państwo.

Poniżej przedstawiamy kalendarz zapisów dzieci do   Samorządowego  Przedszkola  nr 95 do oddziałów przy ul. Kościuszkowców 6 w Krakowie. Uprzejmie informujemy, że przedszkole będzie czynne od 2 listopada  2017 r. w godz. 6.30 – 17.00.

Wychowanie  przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

Terminy rekrutacji :

Od 28.09. 2017 r. do 12.10.2017r.  – składanie wniosków przez rodziców w kancelarii Przedszkola Nr 95 przy ul. Żywieckiej 24.

Karta zapisu - pliki do pobrania  

Karty zapisu  będą przyjmowane zgodnie z następującym harmonogramem:

Poniedziałek- czwartek w godz. od 14.30 do 17.00

Piątek od 7.30 do 10.00

16  października godz. 10.00 – ogłoszenie wyników naboru. Lista dzieci przyjętych wywieszona będzie w przedszkolu przy ul. Żywieckiej 24.

16 -18 października 2017 r.  w godz. 12.00  -17.00 – podpisywanie przez rodziców umów z dyrektorem przedszkola w budynku przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6. Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu

26 października 2017 r.  o godz.16.00 w budynku przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6 odbędzie się zebranie organizacyjne dla Rodziców dzieci przyjętych. Serdecznie zapraszamy.

Telefon kontaktowy: 12 268 11 76

 


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.

System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz uchwałą nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego 24 marca 2017 r. i weszła w życie 8 kwietnia 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu Krakowa na rok szkolny 2017/2018 znajdziecie Państwo na stronach serwisu rekrutacyjnego: krakow.formico.pl.

Informacja o wolnych miejscach w przedszkolach publicznych niesamorządowych.

 

 

 

 

dolne t�o