górne tło

Rekrutacja do przedszkoli

2017-11-09

ZAPISY DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 157 W KRAKOWIE (ul. Rydygiera 20):


 

Wykaz wolnych miejsc w przedszkolach samorządowych publikowany jest na stronach serwisu rekrutacyjnego: krakow.formico.pl (zakładka Wolne miejsca).

Informacja o wolnych miejscach w przedszkolach publicznych niesamorządowych.


 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.

System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz uchwałą nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego 24 marca 2017 r. i weszła w życie 8 kwietnia 2017 r.Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu Krakowa na rok szkolny 2017/2018 znajdziecie Państwo na stronach serwisu rekrutacyjnego: krakow.formico.pl.

 

 

 

dolne t�o