DYREKCJA

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Korfel-Jasińska Anna
dyrektor wydziału514 B12 616 5200
Domajewski Dariusz
zastępca dyrektora wydziału514 A12 616 5200
Tracka-Samborska Beata
zastępca dyrektora wydziału51312 616 5200