KONTAKT rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Referat Kontroli Szkół i Placówek Niesamorządowych (EK-07)

Symbol: EK-07
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5120, 50-801-7558
Kontakt: www.bip.krakow.pl/idz

Pracownicy

Nazwisko i imię Stanowisko Pokój Telefon
Pabian Magdalena
kierownik referatu511 C12 616 5120
Angiel Karina
inspektor61012 616 5232
Kapcia Karol
inspektor61012 616 5235
Kędra Franciszek
inspektor40312 616 5276
Micuła Tomasz
inspektor40112 616 5258
Okońska Joanna
podinspektor40112 616 5222
Smoła Mateusz
główny specjalista61012 616 5028
Szostak Jolanta
główny specjalista40312 616 5242
Waśniowska-Kołodziej Magda
inspektor40112 616 5239

Zakres działania:

 


1) prowadzenie kontroli prawidłowości pobrania dotacji udzielanych szkołom i placówkom publicznym oraz niepublicznym, prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków,
2) prowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych szkołom i placówkom publicznym oraz niepublicznym, prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków,
3) prowadzenie spraw dotyczących określenia należności z tytułu dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez szkoły i placówki publiczne oraz niepubliczne, prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, przypadających do zwrotu do budżetu Gminy Miejskiej Kraków,
4) weryfikowanie comiesięcznej informacji o faktycznej liczbie uczniów, złożonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż Gmina Miejska Kraków, prowadzącą na terenie Gminy Miejskiej Kraków szkołę lub placówkę publiczną lub niepubliczną.