KONTAKT rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wydział Edukacji

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa Ds. Rozwoju Kultury Fizycznej (PKF)

Symbol: PKF
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Główny Specjalista-Pełnomocnik Prezydenta Miasta: Janusz Kozioł
Kontakt email: www.bip.krakow.pl/idz
Telefon: 12-616-1984
Faks: 12-616-1986

Pracownicy

Nazwisko i imię Stanowisko Pokój Telefon
Kozioł Janusz
główny specjalista-pełnomocnik prezydenta miasta28, Plac Wszystkich Świętych 3-412 616 1984

Zakres działania:

Zadania Pełnomocnika określa Zarządzenie Nr 3792/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania, uprawnień i obowiązków Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Kultury Fizycznej.Pełnomocnik działa w obszarze szeroko rozumianej problematyki aktywności fizycznej mieszkańców Krakowa, promowania zdrowego i sportowego stylu życia, dokonując niezbędnych analiz i ocen.Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:1) współtworzenie programu promocji Miasta przez drużyny sportowe osiągające wiodące wyniki na arenie krajowej i międzynarodowej, a tym samym zajmujące znaczące miejsce w środkach masowego przekazu;2) inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do rozwoju działalności Miasta w obszarze sportu, również na poziomie profesjonalnym, w tym tworzenie warunków do organizacji cyklicznych imprez na obiektach sportowych Miasta, które pozwolą ożywić m.in. stadiony piłkarskie;3) inicjowanie działań zmierzających do unowocześniania dotychczasowego modelu szkolenia młodzieży przez kluby sportowe, uczniowskie czy parafialne, w tym stworzenie warunków do rozwoju młodzieżowych akademii (np. tenisowych, piłkarskich), które pozwolą na kształtowanie postaw i nawyków aktywnego stylu życia wśród młodych ludzi oraz wyłonienie talentów sportowych w Krakowie;4) tworzenie wraz z odpowiednimi instytucjami warunków do poprawy sytuacji w zakresie bezpieczeństwa na imprezach sportowych;5) koordynacja przygotowań i pozyskiwania informacji w zakresie współorganizacji przez Kraków międzynarodowych wydarzeń sportowych, z wyłączeniem przedsięwzięć, w stosunku do których przedmiotowe działania koordynacyjne zostały powierzone odrębnymi aktami kierowania Prezydenta Miasta Krakowa innym osobom.