Sprawy nauczycieli

Zarządzenie nr 992/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29.04.2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku oraz określenia zasad przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

 

2. Przyznawanie szkołom i placówkom prowadzonym przez Gminę Miejską Kraków środków na różne formy doskonalenia zawodowego:

a) zasady przyznawania szkołom i placówkom prowadzonym przez Gminę Miejską Kraków środków na różne formy doskonalenia zawodowego

 

3. Dofinansowanie do studiów/kursów kwalifikacyjnych/innych form nadających kwalifikacje:

a) regulamin dofinansowania

b) wniosek o dofinansowanie

c) umowa o dofinansowanie

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA BATKO
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny