Sprawy nauczycieli

Zarządzenie nr 614/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14.03.2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 roku oraz określenia zasad przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/203414/karta

2. Przyznawanie szkołom i placówkom prowadzonym przez Gminę Miejską Kraków środków na różne formy doskonalenia zawodowego:

a) zasady przyznawania szkołom i placówkom prowadzonym przez Gminę Miejską Kraków środków na różne formy doskonalenia zawodowego - kliknij tutaj

3. Dofinansowanie do studiów/kursów kwalifikacyjnych/innych form nadających kwalifikacje:

a) regulamin dofinansowania - kliknij tutaj

b) wniosek o dofinansowanie - kliknij tutaj

c) umowa o dofinansowanie - kliknij tutaj

d) informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych - kliknij tutaj

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MAGDALENA WILK
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny