Sprawy nauczycieli

Zarządzenie Nr 576/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 05.03.2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku oraz określenia zasad przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=122441

 

2. Przyznawanie szkołom i placówkom prowadzonym przez Gminę Miejską Kraków środków na różne formy doskonalenia zawodowego:

a) zasady przyznawania szkołom i placówkom prowadzonym przez Gminę Miejską Kraków środków na różne formy doskonalenia zawodowego

 

3. Dofinansowanie do studiów/kursów kwalifikacyjnych/innych form nadających kwalifikacje:

a) regulamin dofinansowania

b) wniosek o dofinansowanie

c) umowa o dofinansowanie

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: PAULINA DZIKIEWICZ-ROŻNIATOWSKA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny